Obserwuj nasze kanały:
Loading...
Home2024-03-23T19:55:03+01:00

22 kwietnia 2024

Kalendarz liturgiczny:

Kalendarz liturgiczny KARTKA Z KALENDARZA LITURGICZNEGO: 22 Kwietnia. - 22 Kwietnia. ŚŚ. SOTERA I KAJUSA, PAPIEŻY I MĘCZENNIKÓW; 6 Dzień oktawy Opieki Św. Józefa; Poniedziałek III Tygodnia po Wielkanocy…

Nowenny:

Nowenna na cześć Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady – dzień 6 -   (Rozpoczyna się od dnia 17 kwietnia)     NMP Matka Dobrej Rady książeczka modlitewna dla ludu katolickiego 1910  …

Rozmyślanie na każdy dzień:

Przed Bogiem III TYDZIEŃ PO WIELKANOCY. PONIEDZIAŁEK. Rozmyślanie. Codzienny rachunek sumienia. O. BERNARDYN GOEBEL -   Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.    …
Przenajświętszego sakramentu ,zbawienie dusz,Maryja,dusze oziębłe,zbliżamy się do śmierci ,Jezus,okazje do grzechu,o nabożeństwie,grzech niewdzięczności,doskonałość,łaski bożej,zmartwychwstanie ciał,godność,niedziela po zielonych świątkach,pokora,wierny Bogu,Bóg,cierpienia,jezus,choroby,dusza,samotność,Maryja wzorem,komunia duchowa, śmierci, śmierć, grzechami ,grzech, w piekle,śmierć, kto kocha boga, cierpienia, wartość czasu, wieczności, umieranie, komunii, nabożeństwa, naśladowanie maryji, PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA PO WIELKANOCY. Rozmyślanie. O oziębłości. -       Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego 1935 r.     PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO…
Współżycie z Bogiem PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA PO WIELKANOCY. Rozmyślanie. Praktyka Obecności Bożej. O. GABRIEL OD ŚW. MARII MAGDALENY -   Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.:…
Przewodnik prawdziwej pobożności III TYDZIEŃ PO WIELKANOCY. PONIEDZIAŁEK. Rozmyślanie. Pan Jezus przelewa na Apostołów Swoje Posłannictwo, Moc Ducha Świętego i władzę odpuszczania grzechów. -         Przewodnik prawdziwej pobożności   Brunon Vercruysse SI 1886 rok.       Modlitwa przed rozmyślaniem. O…

Żywoty Świętych:

Św. Jerzy rycerz i męczennik Św. Jerzy, rycerz i męczennik. -   22 Kwietnia. Św. Jerzy, rycerz i męczennik.           Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów…
Żywoty Świętych Żywot Świętej Opportuny, Siostry Przełożonej - 22-go Kwietnia.     (Żyła około Roku Pańskiego 770).       Źródło: Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku…
Jakub Patryarcha Żywot Patryarchy Jakuba. -   22 kwietnia  Żywot Patryarchy Jakuba.         Źródło: Żywoty Świętych Pańskich Starego i Nowego Testamentu z dzieła…

Summa Nauki Kościoła Świętego:

Nauki katolickie na okres Wielkanocny. -           NIEDZIELA WIELKANOCNA   OTWARCIE GROBU PAŃSKIEGO Źródło: Wielki Tydzień to jest Wszystkie Nabożeństwa 174? Uwaga.…

Nabożeństwa:

Tajemnica zbawienia świata kwiecień Miesiąc Kwiecień poświęcony ku czci Tajemnicy zbawienia świata – dzień 22 -   Miesiąc Kwiecień poświęcony ku czci Tajemnicy zbawienia świata — dzień 22         Źródło: Ogień Miłości Jezusa…
Duch Święty Poniedziałek poświęcony ku czci Ducha Świętego. -           Nauka o nabożeństwie do Ducha Świętego. Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r. Jeżeli pragniesz, jakie twoje…
NABOŻEŃSTWO NA OKRES WIELKANOCNY. -           Litania do Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa  1877 Panie! zmiłuj się nad…
Miesiąc Kwiecień poświęcony ku czci Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa – dzień 22. -             Źródło: Miesiąc Najświętszego Oblicza Pańskiego wydanej w Warszawie w 1899r.       Kilka…
Św. Józef NABOŻEŃSTWO DO OPIEKI ŚW. JÓZEFA -   (Środa II tygodnia po Wielkanocy z oktawą)         Zachęcenie do czci i nabożeństwa ku Św. Józefowi.…
Różaniec za zmarłych Poniedziałek poświęcony Duszom w Czyśćcu cierpiącym. -   Poniedziałek poświęcony Duszom w Czyśćcu cierpiącym.         Nauka. Źródło: Arka pociechy 1873 Religia nas naucza, że…

Salve Regina – Witaj Królowo

Krótka historia Antyfony:

Antyfona Salve Regina ku czci Najświętszej Maryi Panny uznawana jest za najstarszą i najcenniejszą, śpiewana w Kościele Katolickim w okresie od Najświętszej Trójcy aż do Adwentu. Zarówno tekst, jak i melodia na pewno nie powstały później niż w XI stuleciu. Pierwotnie jest to sekwencja, chociaż układ wersetów może się różnić w wersjach różnych zestawień. Przez pewien czas przypisywano ją Św. Bernardowi z Clairvaux; jednak teraz wiadomo, że dodał on jedynie ostatnie wezwanie: O clemens, o pia / o dulcis, Virgo Maria. Obecnie większość komentatorów przypisuje autorstwo łacińskiego oryginału Bł. Hermanowi z Reichenau.

Salve Regina / Witaj Królowo

Formuła łacińska:

Salve Regína, Máter misericórdiae, * víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve! * Ad te clamámus éxsules fílii Hévae, * Ad te suspirámus, geméntes et fléntes * in hac lacrimárum válle. * Eia, ergo, advocáta nóstra, * íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte. * Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, * nóbis post hoc exsílium osténde. * O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.

V. Dignare me laudare Te, Virgo Sacrata.

R. Da mihi virtutem contra hostes Tuos.

V. Benedictus Deus in Sanctis Suis.

R. Amen.

Formuła polska:

Witaj, Królowo, Matko litości, * Życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! * Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, * do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. * A przeto, Orędowniczko nasza, Twoje Miłosierne Oczy obróć na nas * I Jezusa, Błogosławiony Owoc Żywota Twego * po tym wygnaniu nam okaż. * O Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Maryo!

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza!

R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

V. Błogosławiony Bóg w Świętych Swoich.

R. Amen.

Ratujmy dusze!!!

Modlitwa za konających, co w przeciągu 24 godzin umrzeć mają.

O Najsłodszy Jezu! Miłośniku dusz! Błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego — i przez Boleści Matki Twej Niepokalanej! obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, co teraz w skonaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi! Amen.

Modlitwa odpustowa za dusze czyścowe i Kościół Święty

Przedwieczny Ojcze! ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, Bolesną Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Boleści Najświętszej Panny Maryi i Świętego Józefa na zadosyć uczynienie za nasze grzechy, na pociechę dusz w Czyśćcu cierpiących, błagając o wspomaganie Kościoła we wszystkich Jego potrzebach i o nawrócenie grzeszników.

(Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie tego aktu z sercem skruszonym i nabożnie, udzielił Papież Pius IX, 30. kwietnia 1860)

Rozmyślania na każdy dzień

Nowenny

Żywoty Święte

Kazania

Kazania dla dzieci

Przejdź do góry