Obserwuj nasze kanały:
Loading...
Home2024-01-11T21:25:34+01:00

2 marca 2024

Kalendarz liturgiczny:

Kalendarz liturgiczny KARTKA Z KALENDARZA LITURGICZNEGO: 2 marca. -   2 Marca. SOBOTA II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU; I Sobota Miesiąca Stacja u ŚŚ. Marcelina i Piotra Ryt zdwojony. Szaty…

Rozmyślanie na każdy dzień:

Przed Bogiem DRUGI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU. Sobota. Rozmyślanie. „Spowiedź” odstępcy. O. BERNARDYN GOEBEL -   Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.    …
różaniec krzyż Rozmyślanie XXXV o Męce Chrystusowej. Pan Jezus bierze krzyż na Swoje Ramiona. CHLEB POWSZEDNI. -   Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków…
Przenajświętszego sakramentu ,zbawienie dusz,Maryja,dusze oziębłe,zbliżamy się do śmierci ,Jezus,okazje do grzechu,o nabożeństwie,grzech niewdzięczności,doskonałość,łaski bożej,zmartwychwstanie ciał,godność,niedziela po zielonych świątkach,pokora,wierny Bogu,Bóg,cierpienia,jezus,choroby,dusza,samotność,Maryja wzorem,komunia duchowa, śmierci, śmierć, grzechami ,grzech, w piekle,śmierć, kto kocha boga, cierpienia, wartość czasu, wieczności, umieranie, komunii, nabożeństwa, naśladowanie maryji, SOBOTA II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU. Rozmyślanie. Marya wzorem Miłości Bożej. -     Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego 1935 r.     PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO O.…
Współżycie z Bogiem SOBOTA II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU. Rozmyślanie. Pokora serca. O. GABRIEL OD ŚW. MARII MAGDALENY -   Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.:…
Przewodnik prawdziwej pobożności II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU. SOBOTA. Rozmyślanie. Rozpacz i śmierć Judasza -             Przewodnik prawdziwej pobożności   Brunon Vercruysse SI 1886 rok.       Modlitwa przed…

Żywoty Świętych:

Żywot Świętej Heleny, Cesarzowej -     2 Marca     (Żyła około Roku Pańskiego 320).         Źródło: Żywoty Świętych Pańskich na…
Święta Helena Cesarzowa Św. Helena, Cesarzowa. -   2 Marca. ŚW. HELENA, CESARZOWA.     Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy…
Św. Teodor hetman Męczeństwo Św. Teodora, hetmana. -   2 Marca. MĘCZEŃSTWO ŚW. TEODORA, HETMANA. (żył około r. 311.)     Źródło: Żywoty Świętych Pańskich Starego i Nowego…

Summa Nauki Kościoła Świętego:

Wielki Post Nauki katolickie o Wielkim Poście. -           Nauka na Wielki Post. Źródło: Rok kościelny czyli wykład obrzędów kościelnych i całej nauki katolickiego…
Krzyż Święty Rodzina w Roku Kościelnym. Cz. 6. Czas Wielkiego Postu. Rozmyślanie na dzień 18. -       Rozmyślanie 18. Króla poprzysięgają.       Źródło: Ks. Marcin Hińcza TJ - Król Bolesny Jezus Chrystus,…

Nabożeństwa:

Matka Boska Bolesna Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 18 -           Źródło: Ks. Aleksander Mohl T.J. - Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej 1911r.    …
Św. Józef Oblubieniec NMP Miesiąc Marzec poświęcony ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 2 -   Miesiąc Marzec poświęcony ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP — dzień 1           Źródło: Książeczka…
Wielki Post Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu. -           Litania na Wielki Post Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874 Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.…
Męka Pańska Nabożeństwo do Męki Pańskiej. -   NABOŻEŃSTWO KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ         Nauki o Męce Pańskiej.     Nauka o skutkach nabożeństwa…
Marya Sobota poświęcona ku czci Najświętszej Maryi Panny. -   Sobota poświęcona ku czci Najświętszej Maryi Panny.         Nauka. Źródło: Nowenna do NMP Niepokalanej 1947 Każde…
Niepokalane Serce Maryi Nabożeństwo wynagradzające Pierwszych Sobót Miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Miesiąc Marzec. -           W Sercu Marii odrodzenie nasze nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi 1947     Nauka…

Salve Regina – Witaj Królowo

Krótka historia Antyfony:

Antyfona Salve Regina ku czci Najświętszej Maryi Panny uznawana jest za najstarszą i najcenniejszą, śpiewana w Kościele Katolickim w okresie od Najświętszej Trójcy aż do Adwentu. Zarówno tekst, jak i melodia na pewno nie powstały później niż w XI stuleciu. Pierwotnie jest to sekwencja, chociaż układ wersetów może się różnić w wersjach różnych zestawień. Przez pewien czas przypisywano ją Św. Bernardowi z Clairvaux; jednak teraz wiadomo, że dodał on jedynie ostatnie wezwanie: O clemens, o pia / o dulcis, Virgo Maria. Obecnie większość komentatorów przypisuje autorstwo łacińskiego oryginału Bł. Hermanowi z Reichenau.

Salve Regina / Witaj Królowo

Formuła łacińska:

Salve Regína, Máter misericórdiae, * víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve! * Ad te clamámus éxsules fílii Hévae, * Ad te suspirámus, geméntes et fléntes * in hac lacrimárum válle. * Eia, ergo, advocáta nóstra, * íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte. * Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, * nóbis post hoc exsílium osténde. * O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.

V. Dignare me laudare Te, Virgo Sacrata.

R. Da mihi virtutem contra hostes Tuos.

V. Benedictus Deus in Sanctis Suis.

R. Amen.

Formuła polska:

Witaj, Królowo, Matko litości, * Życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! * Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, * do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. * A przeto, Orędowniczko nasza, Twoje Miłosierne Oczy obróć na nas * I Jezusa, Błogosławiony Owoc Żywota Twego * po tym wygnaniu nam okaż. * O Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Maryo!

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza!

R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

V. Błogosławiony Bóg w Świętych Swoich.

R. Amen.

Ratujmy dusze!!!

Modlitwa za konających, co w przeciągu 24 godzin umrzeć mają.

O Najsłodszy Jezu! Miłośniku dusz! Błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego — i przez Boleści Matki Twej Niepokalanej! obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, co teraz w skonaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi! Amen.

Modlitwa odpustowa za dusze czyścowe i Kościół Święty

Przedwieczny Ojcze! ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, Bolesną Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Boleści Najświętszej Panny Maryi i Świętego Józefa na zadosyć uczynienie za nasze grzechy, na pociechę dusz w Czyśćcu cierpiących, błagając o wspomaganie Kościoła we wszystkich Jego potrzebach i o nawrócenie grzeszników.

(Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie tego aktu z sercem skruszonym i nabożnie, udzielił Papież Pius IX, 30. kwietnia 1860)

Rozmyślania na każdy dzień

Nowenny

Żywoty Święte

Kazania

Kazania dla dzieci

Przejdź do góry