Obserwuj nasze kanały:
Loading...
Home2023-11-18T19:23:07+01:00

29 listopada 2023

Kalendarz liturgiczny:

Kalendarz liturgiczny KARTKA Z KALENDARZA LITURGICZNEGO: 29 Listopada. -   29 Listopada. Wigilia Św. Andrzeja Apostoła; Św. Saturnina, Męczennika; Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego Ryt zdwojony. Szaty fioletowe.    …

Nowenny:

Niepokalane Poczęcie NMP Nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP – Dzień 1 -   (Rozpoczyna się od dnia 29 Listopada)     Źródło: Nowenna do NMP Niepokalanej 1947     Nauka. Pierwszy, niesłychany…
Św. Barbara Nowenna do Św. Barbary, Patronki dobrej śmierci – dzień 5 -   (Rozpoczyna się od dnia 25 Listopada)     Źródło: Nabożeństwo z nowenną do Św. Barbary, Patronki dobrej śmierci 1928r.…
Św. Franciszek Ksawery Nowenna Łask na cześć Św. Franciszka Ksawerego – dzień 6 -   (Rozpoczyna się od dnia 4 marca i od 24 listopada)     Każdego dnia Nowenny należy odmówić poniższe modlitwy:…

Rozmyślanie na każdy dzień:

Współżycie z Bogiem ŚRODA XXIV I OSTATNIEGO TYGODNIA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. Rozmyślanie. Zjednoczenie całkowite. O. GABRIEL OD ŚW. MARII MAGDALENY -   Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.:…
Przed Bogiem XXIV I OSTATNI TYDZIEŃ PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. ŚRODA. Rozmyślanie. Nowe Niebo i nowa ziemia. O. BERNARDYN GOEBEL -   Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.    …
grzesznik ŚRODA XXIV I OSTATNIEGO TYGODNIA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. Rozmyślanie. Kara utraty Pana Boga głównie piekło stanowi. -     Rozmyślania na wszystkie dni całego roku   z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego 1935 r.   PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO O.…
Przewodnik prawdziwej pobożności 29 LISTOPADA. ROZMYŚLANIE. Wypadki wielko czwartkowe. Wieczerza Eucharystyczna. -           Przewodnik prawdziwej pobożności Brunon Vercruysse SI 1886 rok.     Modlitwa przed rozmyślaniem. O Panie…

Żywoty Świętych:

Św. Leonard a Porto Maurizio Św. Leonard z Porto Maurizio. -     29 Listopada. Św. Leonard z Porto Maurizio.         Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin…
Żywot Świętego Leonarda z Porto Maurizio -     29. Listopada     (Żył około Roku Pańskiego 1751).         Źródło: Żywoty Świętych Pańskich na…
Świętych Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Chrystyna, Kamedułów i Męczenników Żywot Świętych Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Chrystyna, Kamedułów i Męczenników. -   29 Listopada Żywot Świętych Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Chrystyna, Kamedułów i Męczenników. (żyli około roku 1000.)    …

Summa Nauki Kościoła Świętego:

Sąd Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 29. Wyrok. Cz. 6 -       Źródło: Sąd Ostateczny. Myśli i nauki na zbawienny wiernych pożytek z różnych autorów zebrane 1887r.    …

Nabożeństwa:

Św. Józef Środa poświęcona ku czci Św. Józefa i Świętym Pańskim. -           W Środę do Świętego Józefa. Nauka. Arka pociechy 1880r. Pismo Święte wystawia nam Świętego Józefa…
Listopad Dusze czyśćcowe LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 29 -       Źródło: Książka do nabożeństwa za dusze zmarłych 1886r.         Miesiąc Listopad na pomoc dusz…

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *

Salve Regina – Witaj Królowo

Krótka historia Antyfony:

Antyfona Salve Regina ku czci Najświętszej Maryi Panny uznawana jest za najstarszą i najcenniejszą, śpiewana w Kościele Katolickim w okresie od Najświętszej Trójcy aż do Adwentu. Zarówno tekst, jak i melodia na pewno nie powstały później niż w XI stuleciu. Pierwotnie jest to sekwencja, chociaż układ wersetów może się różnić w wersjach różnych zestawień. Przez pewien czas przypisywano ją Św. Bernardowi z Clairvaux; jednak teraz wiadomo, że dodał on jedynie ostatnie wezwanie: O clemens, o pia / o dulcis, Virgo Maria. Obecnie większość komentatorów przypisuje autorstwo łacińskiego oryginału Bł. Hermanowi z Reichenau.

Salve Regina / Witaj Królowo

Formuła łacińska:

Salve Regína, Máter misericórdiae, * víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve! * Ad te clamámus éxsules fílii Hévae, * Ad te suspirámus, geméntes et fléntes * in hac lacrimárum válle. * Eia, ergo, advocáta nóstra, * íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte. * Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, * nóbis post hoc exsílium osténde. * O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.

V. Dignare me laudare Te, Virgo Sacrata.

R. Da mihi virtutem contra hostes Tuos.

V. Benedictus Deus in Sanctis Suis.

R. Amen.

Formuła polska:

Witaj, Królowo, Matko litości, * Życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! * Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, * do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. * A przeto, Orędowniczko nasza, Twoje Miłosierne Oczy obróć na nas * I Jezusa, Błogosławiony Owoc Żywota Twego * po tym wygnaniu nam okaż. * O Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Maryo!

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza!

R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

V. Błogosławiony Bóg w Świętych Swoich.

R. Amen.

Ratujmy dusze!!!

Modlitwa za konających, co w przeciągu 24 godzin umrzeć mają.

O Najsłodszy Jezu! Miłośniku dusz! Błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego — i przez Boleści Matki Twej Niepokalanej! obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, co teraz w skonaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi! Amen.

Modlitwa odpustowa za dusze czyścowe i Kościół Święty

Przedwieczny Ojcze! ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, Bolesną Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Boleści Najświętszej Panny Maryi i Świętego Józefa na zadosyć uczynienie za nasze grzechy, na pociechę dusz w Czyśćcu cierpiących, błagając o wspomaganie Kościoła we wszystkich Jego potrzebach i o nawrócenie grzeszników.

(Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie tego aktu z sercem skruszonym i nabożnie, udzielił Papież Pius IX, 30. kwietnia 1860)

Rozmyślania na każdy dzień

Nowenny

Żywoty Święte

Kazania

Kazania dla dzieci

Przejdź do góry