Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Przenajdroższa Krew Chrystusa Pana

I. ludziom dobrej woli jest zbawieniem,

II. złej woli znakiem odrzucenia.

 

 

„Nieskazitelnym złotem albo srebrem zostaliście wyzwoleni… ale cenną Krwią Chrystusa jako Niezmazanego i Niepokalanego Baranka” — (1 Piotr 1, 18-19).

 

I. Święty Augustyn w lekcji czytanej dzisiaj w brewiarzu wyraża się w ten sposób: „Chrystus Pan w tym celu przyjął Krew, tzn. stał się Człowiekiem, aby Ją wydać dla naszego Odkupienia. Krew Pana twego, jeśli chcesz, wydana jest dla ciebie, a jeśli nie chcesz, nie zostaje wydana za ciebie… To jest wielkie, że raz Ją wylał i za wszystkich wylał. Krew Chrystusa Pana, dla tego, który chce, jest zbawieniem; dla tego, kto nie chce, jest potępieniem”. Pan Bóg postanawiając odkupić ludzkość przez krwawą Śmierć Chrystusa Pana na krzyżu zechciał, aby tym tylko pomogła, którzy zechcą dobrowolnie przyjąć okup Chrystusa Pana i współdziałać z Dziełem Jego.

W Krwi Pana Chrystusowej znajdujemy oczyszczenie ze wszystkich grzechów naszych, jak uczy nas Apostoł (1 Jan 1, 7). Abyśmy codziennie mogli się nią obmywać i wzmacniać dusze nasze, podaje nam ją Zbawca w Eucharystii. Wszystkie skutki Krwi Pana Chrystusowej zapowiadały starotestamentowe figury; jak potop zgładził z ziemi wszelką nieprawość a zachował sprawiedliwych, tak Krew Chrystusa Pana zniosła panowanie grzechu na ziemi, poddała śmierć władzy Łaski i skrępowała swobodę działania szatana. Szczególnym znakiem przyszłego zbawczego działania Krwi Chrystusa Pana była krew baranka paschalnego, którą żydzi pomazując progi swych domów uchronili się przed Aniołem niszczycielem. Wreszcie jak przejście przez Morze Czerwone otwarło żydom drogę do Ziemi Obiecanej, tak my przechodząc przez kąpiel Krwi Pana Jezusowej we Chrzcie Świętym i innych Sakramentach stajemy się godni być przypuszczonymi do Niebieskiej Ojczyzny.

 

II. Krew, jaką wylał Chrystus Pan za nasze zbawienie, jest Darem Jego Miłości; „On to nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych we Krwi Swojej”, powiedział Św. Jan (Ks. Obj. 1, 5). Dlatego to ofiaruje nam ją wspaniałomyślnie, abyśmy się nią wykupić mogli. Kto zaś nie chce przyjąć Daru Chrystusa Pana, aby się nim wykupić od śmierci grzechowej, tego Pan Bóg nie będzie zmuszał i zadawał jego wolnej woli gwałtu, ale niech wie, że zgubę swoją będzie musiał przypisać tylko samemu sobie; Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie dowodem, że Pan Bóg ze Swej strony wszystko uczynił dla niego, aby go oczyścić, uświęcić i zbawić. Wzgardzona Krew Chrystusa Pana będzie wołać o pomstę dla niego. Odstraszającym przykładem, jakie skutki pociąga za sobą odrzucenie i wzgarda Krwi Przenajświętszej, są żydzi. W Wielki Piątek wołali przed pałacem Piłata: ,,Krew Jego na nas i na syny nasze!” (Mt 27, 25). Słowami tymi odrzucili Miłość i wyzwali Sprawiedliwość Pana Boga, Który zamiast przebaczyć im grzechy, ukarał ich za nie straszliwie.

Kary doczesne za wzgardę Krwi Przenajświętszej należałoby uważać jeszcze za Łaskę, jako wezwanie do opamiętania. Ale najsroższą pomstą za odrzucenie Jej jest wieczne potępienie. Dusze pogrążone w wiecznych płomieniach będą szczególnie nad tym rozpaczać, że mogły sobie bardzo łatwo płomienie te ugasić Krwią Pana Jezusa. Niestety z głupoty i złości odrzuciły tę łatwą sposobność. Jeśli chcemy ustrzec się tego największego nieszczęścia, czcijmy Boskie Ciało i Krew Pana Jezusa i wykorzystujmy skrzętnie wszystkie środki do zbawienia, jakie nam Chrystus Pan wysłużył przez Ofiarę z Siebie na Krzyżu.

 

 

Modlitwa.

,, Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego chciałeś być przebłagany, pozwól nam, prosimy Cię, tak uroczyście czcić ten okup naszego zbawienia i Jego Mocą tak bronić się przed nieszczęściami obecnego życia, iżbyśmy w Niebie radowali się wiecznie Jego owocem. Amen!” (Kolekta Mszy Świętej).

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 1
  2. Nauka katolicka na uroczystość Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  3. zapoznania się z wiadomościami dot. Relikwii Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  4. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *