Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Odkupiłeś nas Bogu przez Krew Twoją… i uczyniłeś nas Bogu naszemu Królestwem. — Ks. Obj, 5. 9.

 

PRZYGOTOWANIE. — Mógł wprawdzie Pan Jezus otrzymać dla nas zbawienie bez cierpienia; jedna Jego Łza, owszem jedna modlitwa, wystarczyłyby do zbawienia nieskończonych światów. Jednakże, dla okazania nam Swej Miłości, Zbawiciel przelał Krew Swoją w najokropniejszych Cierpieniach aż do ostatniej kropli. Czy ludzie odwzajemniają się Panu Jezusowi za Jego tak wielką Miłość?… Przynajmniej my bądźmy wdzięczni Jego najukochańszemu Sercu i zadość czyniąc Mu za zniewagi, jakie Mu może wyrządziliśmy, składajmy często Ojcu Przedwiecznemu Przenajdroższą Krew Pana Jezusa, zapłatę naszego Odkupienia.

 

I. — Zastanówmy się nad Nieskończoną Miłością, jaką okazał nam Syn Boży, dokonując ceną Swej Krwi Dzieła naszego Odkupienia. Mógł wprawdzie otrzymać dla nas zbawienie bez cierpienia, gdyż jedna tylko Łza, owszem jedna tylko modlitwa, mając wartość nieskończoną, wystarczyłyby do zbawienia świata i tysiąca światów. Lecz to, co wystarczało dla naszego Odkupienia, mówi Św. Jan Chryzostom, nie było dostateczne dla okazania nam Miłości, jaką Syn Boży nas otacza, tym więcej, że chciał On stać się naszym Wodzem i Nauczycielem. Odkupiłeś nas Bogu przez Krew Twoją.

Boski Odkupiciel, aby nas nauczyć Swym Przykładem posłuszeństwa Przykazaniom Swego Ojca, choćby to było połączone z pewnymi ofiarami, już jako maleńkie Dziecię począł przelewać Najświętszą Krew Swoją. — Następnie, by nas nauczyć opanowywać nasze zbuntowane namiętności i zgadzać się we wszystkim z Wolą Bożą, choćby za cenę życia, przelał Krew Swoją wśród śmiertelnego konania w Ogrodzie Oliwnym tak obficie, że ziemię Nią zrosił. „I stał się pot Jego, jako krople Krwi spływającej na ziemię”. — W pretorium Piłata, aby zadośćuczynić za nasze dogadzanie ciału, a głównie za nasze niegodziwe uciechy, za myśli pyszne i nieskromne, Pan Jezus przelewał Krew Swoją podczas okrutnego biczowania i barbarzyńskiego koronowania cierniem.

Na koniec Zbawiciel, zaznaczywszy Swą Krwią drogę na Kalwarię, aby nas nauczyć, iż droga do Nieba jest drogą cierpień; przelawszy na Kalwarii Krew w wielkiej obfitości z Rąk i Nóg Swoich, pozwolił się ukrzyżować, aby zadośćuczynić za nadużywanie przez nas naszej wolności. Widząc zaś, iż serce ludzkie jest zatrutym źródłem wszystkich występków, aby je uleczyć, choć w Jego Sercu Bożym tylko kilka kropel Przenajświętszej Krwi pozostało, i tę przelał, pozwalając na przeszycie włócznią Swego Przenajświętszego Boku. „Jeden z żołnierzy włócznią otworzył Bok Jego“. Ponieważ Panu Jezusowi i tego było jeszcze niedosyć, zechciał, aby i po Jego Śmierci aż do skończenia świata miały nasze dusze z Krwi Jego w Sakramencie Pokuty kąpiel zbawienną; dał nam też ją za napój w Eucharystii dla wzmocnienia Miłości Bożej ku ludziom! A jak odwzajemniliśmy się Panu Bogu za tak wielką Miłość?

 

II. — Aby wywdzięczyć się Panu Jezusowi za Jego Miłość i zadośćuczynić Mu za tak wielkie zniewagi, jakich doznaje, miejmy szczególne nabożeństwo do Krwi Jego Przenajdroższej. Rozważając Mękę Pana Jezusa, zbliżajmy się w duchu do Niego, i prośmy, aby nas całych zrosił Boską Krwią Swoją. Podobnież, przyjmując Sakrament Pokuty, wyobraź sobie w spowiedniku Najświętszego Odkupiciela, Który, rozgrzeszając cię, zlewa na twą duszę Krew Swoją; skoro zaś przyjmujesz Komunię Świętą, wyobraź sobie, iż zbliżasz swe usta do Przenajświętszego Boku Pana Jezusa. Nade wszystko zaś często składaj w ofierze Ojcu Przedwiecznemu Przenajdroższą Krew Zbawiciela za swe grzechy, za potrzeby Kościoła Świętego, prosząc o nawrócenie grzeszników i o wyzwolenie dusz czyśćcowych.

 

 

Modlitwa.

O Krwi Przenajdroższa żywota wiecznego, nagrodo i okupie całego świata, napoju i oczyszczenie dusz naszych, która przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego nieustannie wstawiasz się za ludzi! Z głębi serca pokłon Ci oddaję i chciałbym, o ile możliwe, zadośćuczynić za wszystkie krzywdy i zniewagi, które ustawicznie odbierasz od ludzi, stworzeń Twoich, a mianowicie od tych, którzy zuchwale poważają się przeciw Tobie bluźnić. Któżby nie wychwalał Tej Krwi nieocenionej? Któżby nie gorzał miłością ku Jezusowi, Który Ją przelał? W cóżbym się obrócił, gdybym Tą Krwią Bożą nie był odkupiony? A któż Ją wycisnął z żył mojego Pana aż do ostatniej kropli? Zaprawdę, nic innego, tylko Miłość. O Miłości niezmierzona, Któraś nas udarowała tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła Miłości Niezmierzonej, spraw to, błagamy, by wszystkie serca i języki chwaliły Cię, wielbiły i dzięki Ci składały teraz i zawsze i na wieki wieków (*).

„Wszechmogący, Wieczny Boże, Który Jednorodzonego Syna Swego Odkupicielem świata ustanowiłeś i Krwią Jego dałeś się przebłagać, dozwól mi, proszę, tak czcić ten okup zbawienia naszego, aby moc jego broniła mnie od zła w życiu doczesnym i była przyczyna wiecznej dla mnie radości w Niebie”. Spraw to z Miłości ku Jezusowi i Najświętszej Maryi Pannie. Amen.

 

(*) – 300 dni odpustu.

 

 

Zachęcamy do kontynuacji regularnego cyklu rozmyślań: O Pozdrowieniu Anielskim.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 1
  2. Nauka katolicka na uroczystość Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  3. zapoznania się z wiadomościami dot. Relikwii Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  4. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *