Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Widziałem rzeszę wielką, której nie mógł nikt przeliczyć, ze wszech narodów i pokoleń i ludzi i języków. — Obj. 7, 9.

 

PRZYGOTOWANIE. — Trzy główne cele Kościół Święty ma na oku, obchodząc uroczystość Wszystkich Świętych. Chce najpierw, abyśmy czcili jego Dzieci, które królują w Niebie, zwłaszcza te, które nie miały w ciągu roku osobnego święta. Chcąc zaś, abyśmy z czci oddawanej Świętym mieli pożytek, Kościół Święty pragnie, byśmy nadzieją Nieba zachęcali się do dobrego. Chce wreszcie Kościół nas zachęcić, abyśmy z ufnością uciekali się do orędownictwa Świętych.

 

I. — Zastanów się nad tym, jak niezmiernie wzniosłe cele Kościół Święty ma na oku, obchodząc uroczystość Wszystkich Świętych. Pragnie najpierw, abyśmy czcili Jego Dzieci, które królują w Niebie, zwłaszcza te, które nie miały w ciągu roku osobnego święta, i dziękowali Panu Bogu w Ich imieniu.

Abyśmy z tej oddawanej czci Świętym mieli pożytek, Kościół Święty chce, abyśmy z okazji tego święta wznosili umysł ku Niebu i zachęcali się do cnoty przez rozpamiętywanie dóbr wiecznych, jakie nas w Niebie czekają, jeśli będziemy wierni Panu Bogu; chce tego tym więcej, iż między tymi milionami Świętych, których dzisiaj czcimy, wielu jest takich, którzy byli w naszym wieku, żyli w tych samych, co i my warunkach, a może nawet przez pewien czas byli wielkimi grzesznikami. Zdawać się może, iż Kościół Święty, ta dobra Matka, wskazując nam dziś tych Świętych, mówi do nas ze Św. Augustynem: „Czyż nie możesz tego zrobić, co Oni zrobili, co One zdziałały?”

Na koniec Kościół Święty pragnie, aby dzisiejsza uroczystość zwiększyła naszą ufność, przypominając nam dogmat o Świętych Obcowaniu; przypomina nam, iż nasi Błogosławieni Bracia nieustannie modlą się za nas. — Jakaż to pocieszająca prawda! Święci w Niebie, wśród Swego triumfu, nie zapominają o naszej nędzy i ofiarują nam Swą pomoc. Oni, jak mówi Św. Bernard: “Nie mając nic, o co by mogli prosić dla Siebie, gdyż najzupełniej są szczęśliwi, pragną gorąco wstawiać się za nami, i jeśli tylko nie staniemy się tego niegodni z powodu win naszych, otrzymują nam u Pana Boga wszystko, czego pragniemy. O Prawdo niewypowiedzianej pełna pociechy! Jakże wzniosłe cele miał Kościół Katolicki, ustanawiając uroczystość Wszystkich Świętych!

 

II.Odpowiadając pragnieniom Kościoła Świętego, naszej Świętej Matki, wznieśmy dziś nasze serca ku Niebu, gdzie króluje Pan Bóg Wszechmocny, uszczęśliwiający dusze, które miłuje. Cieszą się One takim szczęściem, iż opisać go niepodobna; cieszmy się wraz z Nimi, dziękujmy Panu Bogu w Ich imieniu i bądźmy pełni otuchy, pamiętając na to, że i dla nas kiedyś się skończą trwogi, choroby, prześladowania, wszystkie krzyże; owszem, jeżeli się zbawimy, wszelkie cierpienia staną się dla nas przedmiotem radości i Chwały.

Ponieważ Święci pragną nam pomagać, padnijmy w duchu przed Nimi i z ufnością przedstawiajmy im biednych grzeszników i dusze w Czyśćcu cierpiące, których jutro pamiątkę obchodzimy, aby w wielkiej liczbie dostały się do Nieba.

 

 

Modlitwa.

O Święci i Święte Boże, o Błogosławione Duchy Anielskie, zatopione całkowicie w przepaści Chwały Bożej! ja pokorny Wasz sługa pozdrawiam Was z tego łez padołu, cześć Wam oddaję i dziękuję Bogu, że wybrał Was do takiej Chwały. Raczcie ze Swych tronów zwrócić na mnie Swe miłosierne oczy. Widzicie, ile niebezpieczeństw zagraża mi wiecznym potępieniem. Przez miłość ku temu Bogu, Który stanowi Waszą wielką nagrodę, uproście mi Łaskę, abym wiernie i odważnie naśladował Wasze cnoty, abym podziwiając Was teraz, stał się kiedyś uczestnikiem Chwały Waszej Nieśmiertelnej.

„Wszechmogący i Wieczny Boże, Który mi dozwalasz jedną uroczystością czcić zasługi Wszystkich Świętych Twoich, daj, niechaj dostąpię Łask tym obfitszych, im liczniejszych do Ich uproszenia mam pośredników”. — Spraw to z Miłości ku Jezusowi i Maryi. Amen.

 

 

Kontynuuj regularny co tygodniowy cykl rozmyślań na każdy dany dzień tygodnia przeznaczony: Aby się zbawić, trzeba oddać Panu Bogu swą wolę.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 1
  2. Nauka katolicka na uroczystość Wszystkich Świętych
  3. ROK BOŻY – Uroczystość Wszystkich Świętych Triumf Świętych
  4. uczczenia dzisiejszej uroczystości Wszystkich Świętych: Nabożeństwo ku czci Wszystkich Świętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023