Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

I. Czcząc w Maryi Matkę Boga,

II. Zjednujemy sobie Łaskę Chrystusa Pana.

 

 

„I rzekła Doń Matka Jego: Synu, cóżeś to Nam uczynił?” — (Łk 2, 48).

 

I. — Uroczystość Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny została ustanowiona przez Papieża Piusa XI na pamiątkę Soboru Efeskiego, który w roku 431 potępił herezję Nestoriusza i utwierdził uroczystym orzeczeniem dotychczasową Wiarę Chrześcijan, iż Marya jest Matką Bożą. Św. Cyryl Aleksandryjski, który okazał się na wspomnianym Soborze najgorliwszym obrońcą tej Prawdy, napisał w liście: „Skoro Pan nasz Jezus Chrystus jest Bogiem, jakże Święta Dziewica, Która Go zrodziła, może nie być Bożą Rodzicielką?” Rozumowanie to i wniosek jest bardzo ścisły; Pan nasz Jezus Chrystus, jakkolwiek posiada dwie Natury, Boską i ludzką, jest jednak jedną Osobą, Drugą Osobą Boską. Marya przeto rodząc Pana Jezusa, w Którym Natura Boska już połączyła się z ludzką w jednej Osobie, porodziła całego Chrystusa, jako Osobę i stąd ma pełne prawo odzywać się do Pana Jezusa: „Synu”, a Pan Jezus do Niej: „Matko”.

Podstawową przeto racją naszego nabożeństwa do Maryi i przedmiotem czci Jej okazywanej jest Jej Godność Matki Boga. Rozważajmy ją często i zastanawiajmy się nad tym, jak tę Godność uczcił w Niej i otoczył Chwałą Sam Bóg Ojciec, jak szanował Ją Boski Jej Syn, jak uczcił Ją posłaniec Niebieski Archanioł Gabryel, jak wreszcie wiarę w tę Godność Maryi i cześć okazywali Święci Kościoła, i starajmy się ich w tym naśladować. Postanówmy sobie, iż z głęboką świadomością i przytomnością odmawiać będziemy Pozdrowienie Anielskie, w którym każdego dnia po dziesiątki razy wychwalamy Godność Maryi jako Boga-Rodzicielki: „Święta Maryo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej”.

 

II. — Czcząc w Maryi Godność Boga-Rodzicielki zjednujemy sobie przychylność i Łaski Samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwała bowiem, jaką otaczamy Maryę, odnosi się ostatecznie do Osoby Samego Pana Jezusa, przez co tym więcej Go czcimy. Niektóre obrazy Bogarodzicy przedstawiają, jak Pan Jezus spoczywający na Jej Ręce przytula się do Niej miłośnie i okazuje Jej czułość Synowską. Przez ten gest chce Chrystus Pan niejako powiedzieć: „Jeśli chcecie otrzymać co ode Mnie, czcijcie i miłujcie Moją Matkę. Ze względu na Nią wszystkiego wam udzielę. Oto Matka Moja, Która Mnie wydała na ten świat jako Zbawiciela waszego. Że z Nią otrzymaliście Mnie, a jeśli tak, to czegóż przez Nią nie mielibyście jeszcze otrzymać? Tylko wierzcie głęboko w Jej Przywileje i Godność prawie nieskończoną, czcijcie Ją jako Moją i waszą Matkę, służcie Jej jako swej Królowej i Pani, naśladujcie jako Wzór świętości, a dostąpicie przez Nią wielkich dóbr”.

Źródłem wszystkich Przywilejów Maryi jest Jej Godność Matki Bożej. Dlatego jest Ona Niepokalana, dlatego wieczna Dziewica, dlatego Wniebowzięta, gdyż była Matką Boga. Dlatego też posiada pełnię Łaski i jest Rozdawczynią Darów Bożych, gdyż Macierzyństwo Boże postawiło Ją tuż u samego Źródła wszystkich Łask. „Marya, wykłada Św. Tomasz z Akwinu, według człowieczeństwa stanęła bardzo blisko Chrystusa, gdyż z Niej przyjął ludzką naturę. Stąd dostąpić powinna większej aniżeli inni pełni Łask od Chrystusa”. Przystępujmy zatem do tego obfitego Źródła i czerpmy Łaski Boże.

 

 

Modlitwa.

Maryo Niepokalana, Maryo zawsze Dziewico, Królowo Wniebowzięta, wierzę niezłomnie z całym Kościołem w Twą Godność Matki Bożej, czczę Cię i miłuję za to, żeś nam dała Syna Bożego, a równocześnie wraz z Tobą uwielbiam Trójcę Przenajświętszą, iż Cię wyniosła do tak zawrotnej godności. Spraw Swoją Przyczyną, abym wytrwał w Łasce Syna Twego i okazał się Twoim wiernym dzieckiem. Moim największym pragnieniem jest oglądać Cię w Twej Godności, Przywilejach i Chwale, oraz wraz z Tobą uwielbiać wiecznie Boga. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 11
  2. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w dniu Jej Święta: Nabożeństwo ku czci Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *