SS. Nomen Mariae

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Marya, gwiazda morza

I. świeci jasnym blaskiem,

II. oddziaływa dobroczynnie.

 

 

„A Imię Panny, Marya” — (Łk 1, 27).

 

I. — W Imieniu Maryi, Imieniu najpiękniejszym po Imieniu Jezus, można się dopatrywać wielu znaczeń. Rozważmy przynajmniej jedno z tych, jakich dorozumieli się Święci. Według słów Św. Bernarda, Najświętsze Imię Maryi znaczy tyle co „gwiazda morza”, ponieważ Najświętsza Panna Marya może być łatwo z nią porównana. „Gdyż jak gwiazda, powiada on, nie tracąc blasku wysyła swe promienie, tak Najświętsza Panna Marya bez naruszenia Swego Dziewictwa wydała na świat Swego Boskiego Syna. Jak promień nie ujmuje nic gwieździe z jasności, tak też Najświętszej Pannie Maryi Boski Jej Syn nie zmniejszył Dziewiczej czystości. Jest Ona tą szlachetną gwiazdą, która wyszła z Jakuba, której blask lśni na Niebie i przenika ziemię. Jest Ona jasno świecącą gwiazdą nad wielkim, szerokim morzem tego nędznego życia, błyszczącą zasługami i świecącą cnotami”. Blask tej łagodnej gwiazdy pociąga do siebie oczy i serca wszystkich. A kto może pojąć pełnię zasług i cnót? Inni Święci celują w tej lub owej cnocie, w Maryi natomiast znajdujemy wszystkie cnoty w stopniu najwyższym. O, jak wielką jest ta Gwiazda Sama w Sobie i w Oczach Pana Boga, chociaż ludziom patrzącym z ziemi wydaje się tak mała.

Jeśli chcesz być, podobnie jak Marya, wielkim przed Panem Bogiem, to bądź teraz podobnie jak Ona mały na ziemi, mały w oczach własnych, mały w oczach świata. Im więcej się teraz upokarzasz, tym więcej będziesz wyniesiony.

 

II. — Rozważ dobroczynny wpływ, który ta dziewicza Gwiazda morza wywiera na nasze życie, które tak często porównywane bywa z żeglowaniem po morzu. Jak morze ma swoje zdradliwe skały podwodne, swoje burze i niebezpieczeństwa, tak też życie człowieka pełne jest przeszkód i zasadzek. Są tam skały podwodne zgorszeń i złych okazji, o które tak często rozbija się łódź duszy. Są tam ciemne noce cierpień i utrapień, które wystawiają na próbę cierpliwość i wytrwałość. Są tam burze pokus, które sprowadzają szatani, własne namiętności albo źli ludzie. A jak często znajdzie się dusza w niebezpieczeństwie zatonięcia albo wciągnięcia w przepaść. Ale zachowaj ufność, i tobie jak łodzi na morzu przyświeca gwiazda. To Marya, Której łagodne światło prześwieca burze i niebezpieczeństwa życia.

Święty Bernard woła: „Ktokolwiek jesteś, gdy widzisz, że jesteś na burzliwym morzu tego przemijającego życia i że więcej burze i wichry tobą miotają niż stąpasz po ziemi, nie odwracaj oczu od blasku tej gwiazdy, jeśli nie chcesz, aby cię fale pochłonęły. Gdy wieją wiatry pokus, gdy natkniesz się na skały podwodne utrapień, spoglądaj na gwiazdę, wzywaj Maryi. Gdy fale pychy, bałwany chciwości, potwarzy, zazdrości tobą rzucają, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli wielkość grzechów twoich niepokoi cię i dręczą cię wyrzuty sumienia, groza sądu przenika cię i chce cię zepchnąć w przepaść smutku i rozpaczy, pomyśl o Maryi. Niech nigdy nie schodzi z ust twoich i z twego serca, i abyś doznał Jej wstawiennictwa, nie zaniedbuj nigdy naśladowania Jej!”

Te piękne słowa miodopłynnego Doktora mają głębokie uzasadnienie w rzeczywistej roli Maryi jako Wszechpośredniczki, a słuszność ich potwierdzają tysiące przykładów rzeczywistej, nierzadko cudownej Opieki Maryi nad Swymi czcicielami. Każdy z nas ma odrębne potrzeby, specjalne troski i żądania; otóż wiedzmy, że i w tych najosobistszych naszych sprawach Marya chce być naszą Wspomożycielką.

 

 

Modlitwa.

O Maryo! Jakąż pociechę i radość sprawia mi to, gdy wymawiam Twoje Najświętsze Imię, albo słyszę wymawiane. Dozwól mi, abym je zawsze miał na ustach dla mego umocnienia albo dla postrachu moich wrogów i głęboko je wyrył na moim sercu. O Maryo, Gwiazdo morza, kieruj mną w niebezpiecznej podróży tego życia, abym bezpiecznie dopłynął do portu wiecznej szczęśliwości. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 12
  2. Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 12
  3. Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 12
  4. poznaj Naukę Katolicką na Święto Najświętszego Imienia Maryi: Nauka o czci Przenajświętszego Imienia Maryi.
  5. w dniu święta dzisiejszego Najświętszego Imienia Maryi: Nabożeństwo na cześć Najświętszego Imienia Maryi.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *