Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Obłóżcie mnie kwieciem, obsypcie mnie jabłkami, boć mdleję od miłości. — Pieśń 2, 5.

 

PRZYGOTOWANIE. — Zastanówmy się nad żarliwą miłością tej seraficznej Świętej. Zdawało się jej niemożliwym, iżby mógł kto żyć na święcie, nie kochając Pana Boga; mawiała, że gdyby dostała się do Nieba, bynajmniej by się nie martwiła, widząc, iż inni większej od niej doznają radości, nie zniosłaby jednak widoku, że inni bardziej od niej kochają Pana Boga. Jej słowom odpowiadały czyny, toteż zawsze się starała to wypełniać, co uważała za miłe Najwyższemu. Jeśli również pragniemy w miłości czynić postępy, za przykładem Św. Teresy oderwijmy serce od stworzeń i postanówmy sobie pracować i cierpieć dla Pana Jezusa.

 

I. — Zastanówmy się, jak Św. Teresa żarliwie kochała Pana Boga. Zdawało się jej niemożliwym, żeby kto mógł żyć na świecie, nie kochając Pana Boga. „Mój Boże, mawiała, czyż nie zasługujesz na największą miłość z powodu swych nieskończonych doskonałości i że tak bezgranicznie nas kochasz? Jakżeż więc to jest możliwe, aby Cię ktoś nie miłował?” Choć była nadzwyczaj pokorna, mówiąc 0 miłości, nie wahała się powiedzieć: „Cała jestem niedoskonałością, z wyjątkiem mych pragnień i miłości mojej”. Znane jest jej piękne zdanie: „Oderwij serce od wszystkiego i szukaj Pana Boga, a Go znajdziesz”.

Mawiała również, iż temu, kto kocha Pana Boga, łatwo oderwać się od ziemi. „Mój Boże! wołała, Ciebie tylko trzeba prawdziwie miłować, a wszystko łatwym nam uczynisz”. — „Ponieważ muszę żyć, pisała, niech żyję, Boże, dla Ciebie; dość już załatwiania spraw naszych. Cóż można większego uczynić, niż Tobie się podobać? O szczęście moje i mój Boże, cóż uczynię, by Tobie zrobić przyjemność?” — Mawiała, iż gdyby osiągnęła Niebo, nie martwiłaby się bynajmniej, widząc, że inni cieszą się tam większym, niż ona szczęściem, nie zniosłaby jednak widoku, iż inni bardziej od niej miłują Pana Boga.

Zadziwia u tej Świętej stanowczość, z jaką starała się spełniać wszystko, co, jak sądziła, podoba się Panu Bogu. „Nie ma, mawiała, takiej przeszkody, przeciw której nic poszłabym odważnie”. — Jej zdaniem, miłość Pana Boga zyskuje się przez stanowcze postanowienie pracowania i cierpienia dla Niego, dusz bowiem, którym brak stanowczości, szatan się nie obawia. — Aby przypodobać się Panu Bogu, złożyła ślub, iż to będzie czyniła, co będzie uważała za doskonalsze. — Ponieważ zaś w cierpieniu dla Pana Boga miłość najlepiej się poznaje, pragnęła żyć jedynie, aby cierpieć. „Zdaje mi się, powiedziała, iż nie ma innego powodu do życia nad cierpienie, toteż żarliwie proszę o nie Pana Boga. Całym sercem mówię do Niego: Panie, cierpieć lub umrzeć; o nic innego Cię nie proszę”. Miłość jej doszła do takiego stopnia, iż Pan Jezus rzekł do niej: „Tereso, ty jesteś całkowicie Moją i Ja cały należę do ciebie”, i posłał Serafina, aby włócznią ognistą przeszył jej serce.

 

II. — Jak Teresa żyła, tak też umarła — rozpłomieniona miłością. Gdy zbliżał się już kres jej życia, pragnęła śmierci całym sercem, by z Panem Bogiem mogła się połączyć. „Nie rozumiem, mawiała, że ktoś się może śmierci obawiać, skoro w niej jest życie. Duszo moja, służ swemu Bogu i ufaj, iż On zaradzi twym cierpieniom”. — Ułożyła też wzruszającą pieśń: „Umieram, iż umrzeć nie mogę”. — Gdy kapłan przyszedł z Wiatykiem, powiedziała: „Mój Panie, już nadeszła godzina upragniona; zobaczymy się twarzą w twarz”. Umarła strawiona miłością. — Jedna z zakonnic ujrzała duszę Świętej, unoszącą się ku Niebu, pod postacią gołębicy. Niebiański zapach rozszedł się po całym klasztorze.

 

 

Modlitwa.

O Seraficzna moja Święta, cieszę się z Tobą, gdy Cię widzę teraz w Niebie, gdzie kochasz swego Boga tą miłością, która zupełnie nasyca i zadowala Twe serce, które tak pragnęło Go kochać na ziemi. Ponieważ zaś w niebie zwiększyła się jeszcze Twa miłość, pomnożyło się również Twoje pragnienie, by Bóg na ziemi był kochany. Wspomóż więc, matko Święta, biedną duszę moją, która pragnie wraz z Tobą kochać żarliwie Boga, Dobroć Nieskończoną, Który zasługuje na miłość serc niezliczonych. Powiedz Panu Jezusowi o mnie to, coś Mu raz, jeszcze na ziemi, powiedziała 0 jednym ze sług Jego: „Panie, weźmy go za naszego przyjaciela”. Powiedz Zbawicielowi, aby sprawił, bym całkowicie oddał Mu swą wolę i we wszystkim szukał jedynie Jego większego Upodobania i Chwały.

Zwróć się, Św. Tereso, do Matki Boskiej, która wszystko może; ponieważ zaś Ona się chlubi, iż jest Matką Pięknej Miłości, powiedz Jej, aby mnie całego zapaliła błogosławionymi płomieniami miłości. Powiedz Najświętszej Pannie, iż od Jej Orędownictwa spodziewam się zbawienia, i żeby na mnie, jako przez Ciebie poleconego, patrzyła miłosiernymi oczyma. Jak Ona jest potężną Królową i moją wielką Orędowniczką u Jezusa, tak też Ty wstawiaj się za mną do Maryi.

„Wysłuchaj nas, Panie, Który jesteś zbawieniem naszym, abyśmy, jako pamiątką Błogosławionej Twej Dziewicy, Św. Teresy się cieszymy, chlebem niebiańskiej jej nauki zostali nakarmieni i uczuciami tkliwej pobożności byli przejęci”. Amen. (* II, 459)

 

 

Kontynuuj regularny cotygodniowy cykl rozmyślań na każdy dzień tygodnia przeznaczony: Syn urzędnika królewskiego i pożytki z choroby.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 15
  2. poznania Nauki Św. Teresy od Jezusa z Avila o duszach w Czyśćcu: Św. Teresa z Avila o duszach w Czyśćcu.
  3. uczczenia Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Teresy od Jezusa z Avila: Nabożeństwo do Św. Teresy.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *