Bł. Szymon z Lipnicy

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Bł. Szymon służył Chrystusowi Panu w bliźnich:

I. głosząc Słowo Boże,

II. ratując ich ciała.

 

 

„Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go” — (Łk 1, 28).

 

I. — Bł. Szymon z Lipnicy przypomniał światu w XV wieku życiem swoim i działalnością kapłańską, jak ważne jest posłuszeństwo Panu Bogu. Sam będąc jeszcze uczniem Uniwersytetu Jagiellońskiego słuchał płomiennych kazań Św. Jana Kapistrana, który na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka przybył w r. 1453 do Krakowa. Pobyt Świętego Męża w stolicy Polski był wielką Łaską Boską dla ludu, który na skutek nowych poglądów zaczął odwracać się od spraw wiecznych i za bardzo ceni wygody doczesne. Św. Jan Kapistran wzywał żarliwie do pokuty i poprawy obyczajów. W ślad za innymi do klasztoru Św. Bernardyna na Stradomiu w Krakowie, który założył Św. Jan Kapistran, zgłosił się Szymon z Lipnicy.

W Zakonie oddał się wszystkim praktykom z jak największą gorliwością. Otrzymawszy zaś święcenia kapłańskie z zapałem głosił Słowo Boże. Przestrzegał szczególnie przed złymi wpływami humanizmu i nawoływał do poprawy życia, tak że nazwano go „kaznodzieją pokuty”. Zawsze, ilekroć przemawiał do wiernych, słowa jego pełne były uniesienia i miłości dla Pana Jezusa. Miał zwyczaj, że pod koniec kazania wzywał wiernych, by razem z nim dla uwielbienia Imienia Bożego zawołali trzy razy: Jezus! Jezus! Jezus!

Chwała Boża była jedynym celem jego kaznodziejstwa. Dla wielkiej cnoty przełożeni powierzyli mu troskę wychowania nowicjuszy. Na tym urzędzie przejęty doniosłością nowego obowiązku ćwiczył nowicjuszy szczególnie w cnocie posłuszeństwa, starając się ich tak urobić, by byli zdolni pełnić tę cnotę w sposób heroiczny. Nie wahał się nawet żądać od nowicjuszy, by na jego rozkaz chodzili po węglach rozpalonych.

 

II. — Niezwykła cnota miłości Pana Boga i bliźniego Bł. Szymona okazała się w pełni podczas zarazy w r. 1473. Kraków przedstawiał wtedy straszny widok. Ci, którzy nie zdołali uciec, umierali pozbawieni jakiejkolwiek pomocy. Wśród garstki tych, którzy litując się nad niedolą dotkniętych zarazą nieśli im pomoc, odznaczał się szczególnym męstwem i poświęceniem Bł. Szymon. Wszędzie tam gdzie pomoc była niezbędna, widziano Bł. Szymona. Uważali go wszyscy za „anioła zbawienia”. Nieszczęście powiększyły groźne pożary miasta i nieurodzaj. Lud niemal zupełnie stracił ducha, zaprzestano pracować i myśleć o jutrze. Bł. Szymon widząc ten stan, nawoływał do pokuty i do powrotu do zwyczajnych zajęć.

W r. 1482 znów zaraza nawiedziła Kraków. Bł. Szymon z Lipnicy i tym razem ruszył na pomoc nieszczęśliwym razem z braćmi z klasztoru na Stradomiu. Zakonnicy jeden po drugim ginęli jako ofiary poświęcenia. Wśród nich był także Bł. Szymon. Widząc u siebie oznaki choroby, a tym samym śmierci, nie smucił się, ale z pogodą wyczekiwał końca nazywając czas zarazy „miłościwym latem i jubileuszem wybranych”. Podziwiamy w życiu Bł. Szymona z Lipnicy wielką gorliwość w pełnieniu poznanej Woli Bożej. Niezwykłe było jego posłuszeństwo natchnieniom Łaski i przedziwna gotowość oddania swego czasu, sił, zdrowia i życia tym, którzy tego potrzebowali. Bł. Szymon złączył w jedno swym posłuszeństwem Słowu Bożemu: oddanie się Panu Bogu z ofiarą swego życia dla bliźnich.

 

 

Modlitwa.

Błogosławiony Szymonie, któryś był doskonale posłuszny natchnieniom Łaski, uproś nam u Boga odwagę pełnienia tego, co poznamy, że jest Wolą Bożą. Jesteśmy słabi i zbyt przywiązani do siebie, ale zachwyceni Twą gorliwością będziemy się starali czynić wszystko, abyśmy słuchając Słowa Bożego do siebie je stosowali. Amen.

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 18
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *