Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Święta to i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani. — II Mach. 12, 46.

 

PRZYGOTOWANIE. — Nabożeństwo do dusz czyśćcowych bardzo jest miłe Panu Bogu i przynosi wielkie pożytki temu, kto je żywi. Z jednej bowiem strony Pan Jezus niezmiernie kocha te cierpiące dusze i oczekuje chwili, by je mógł przyjąć do Swej Chwały; z drugiej zaś strony te święte dusze są niezmiernie wdzięczne tym, którzy otrzymują im uwolnienie z więzienia czyśćcowego, lub przynajmniej sprawiają im jakąś ulgę w katuszach.

Usilnie więc wspierajmy błogosławione dusze czyśćcowe, szczególniej w tym miesiącu i w dniu poświęconym ich pamięci.

 

I. — Nabożeństwo do dusz czyśćcowych, które polega na polecaniu ich Panu Bogu, aby im ulżył w cierpieniach i zaraz je przyjął do Swej Chwały, bardzo jest miłe Panu Bogu i niezmiernie korzystne dla tego, kto je praktykuje. — I rzeczywiście, Pan Jezus bowiem niezmiernie kocha te dusze; choć przez Swą nieubłaganą Sprawiedliwość niejako jest zmuszony wystąpić przeciw nim, jako Sędzia surowy, aby je oczyścić od wszelkiej skazy grzechowej, zanim je przyjmie do Nieba, dokąd „nie wnijdzie nic nieczystego” (Objaw. 21, 27), jednakże, że tak powiemy, to Go boli. Pragnie, aby nadeszła ta chwila, gdy będzie mógł przygarnąć do Siebie te Swe mistyczne oblubienice i zupełnie je uszczęśliwić. — To jest jednym z głównych powodów istnienia „Świętych Obcowania“, tj. wzajemnego udzielania sobie dóbr, jakie zachodzi między Kościołem Walczącym na ziemi, a Kościołami: Triumfującym i Cierpiącym; zresztą Pan Bóg nakazał wspierać umarłych: „Umarłemu nie odmawiaj Łaski” (Ekkl. 7, 37).

Te święte dusze, pozostające w więzieniu czyśćcowym, są niezmiernie wdzięczne temu, kto otrzymuje im uwolnienie, a przynajmniej jakąś ulgę w ich katuszach, toteż nigdy nie zapominają o tym, kto modlił się za nie. Można pobożnie wierzyć, że Pan Bóg objawia im nasze modlitwy, aby modliły się za nas. Prawda, iż te dusze błogosławione nie mogą modlić się za siebie, gdyż pozostają w Czyśćcu jako winowajczynie i zadość czynią za swe winy, jednakże, ponieważ są one bardzo drogie Panu Bogu, mogą się za nas modlić i wyjednywać nam Łaski.

Gdy Św. Katarzyna Bolońska pragnęła otrzymać jakąś Łaskę, uciekała się do dusz czyśćcowych i jej żarliwe modlitwy zaraz osiągały pożądany skutek; toteż nieraz mówiła, iż wiele Łask, których nie mogła otrzymać, uciekając się do Świętych, dostało się jej w udziale, skoro zwróciła się do dusz w Czyśćcu cierpiących. Krótko mówiąc, ci, którzy mają nabożeństwo do tych świętych dusz, opowiadają o niezliczonych Łaskach, jakich doznali za ich pośrednictwem.

 

II. — Skoro dusze czyśćcowe okazują się tak wdzięczne względem tych, którzy je wspierają, już teraz, pozostając w więzieniu czyśćcowym, o wiele więcej okazywać będą wdzięczności, skoro do Nieba się dostaną; będą swym dobrodziejom wypraszać szczególniejsze Łaski, nade wszystko zaś wieczne zbawienie. Można być pewnym, iż dusza, skoro dzięki czyim modlitwom zostanie z Czyśćca wyzwolona, gdy dostanie się do Nieba, będzie mówiła do Pana Boga: „ Panie, nie dopuść, by miał zginąć ten, który mnie z Czyśćca wyzwolił i sprawił, że mogłam prędzej dostąpić szczęścia cieszenia się Tobą“.

Ożywmy więc w sobie nabożeństwo do świętych dusz czyśćcowych, a dziś szczególniej, kiedy Kościół Święty obchodzi ich pamiątkę, ofiarujmy za nie wszystkie nasze modlitwy. W ciągu listopada, który pobożność wiernych im poświęciła, dawajmy w ich intencji jałmużny, zadawajmy sobie umartwienia. Przystępujmy, by im dopomóc, do Sakramentów Świętych, odprawiajmy Drogę Krzyżową. — Przede wszystkim jednak starajmy się wysłuchać jak najwięcej Mszy Świętych, a jeśli warunki nam na to pozwalają, postarajmy się o odprawienie za nie Przenajświętszej Ofiary, jest ona bowiem dla nich największą pomocą. Zdaniem Św. Hieronima, przez każdą Mszę Świętą pobożnie odprawioną, wiele dusz Czyściec opuszcza. — W innym zaś miejscu tenże Święty powiada, że dusze czyśćcowe, za które kapłan odprawia Mszę Świętą, w tym czasie wcale nie cierpią.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu najukochańszy, „Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, aby przez pobożne błagania i modły nasze dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły”. — „Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci; niech odpoczywają w pokoju”. — O tę Łaskę i Ciebie proszę, Matko Boża i Matko dusz czyśćcowych, Maryo.

Dusze Błogosławione, modliłem się za was i za was modlić się będę; lecz wy, będąc tak drogie Panu Bogu i mając pewność, że Go już nie możecie więcej utracić, módlcie się za mnie biednego, grozi mi bowiem niebezpieczeństwo potępienia i utraty Boga na zawsze. Amen. (*II, 466).

 

 

Kontynuuj co tygodniowy regularny cykl rozmyślań na każdy dzień tygodnia przeznaczony: Co dusza czynić winna będąc przed Przenajświętszym Sakramentem?

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 2
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 2. Potrzeba i pewność Sądu Ostatecznego. Cz. 1
  3. Nauki katolickie na Dzień Zaduszny.
  4. Nabożeństwo na Dzień Zaduszny.
  5. Akt heroicznej miłości dla dusz w Czyśćcu cierpiących.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023