Anioł Stróż

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie. 

Jest Wolą Bożą,

I. aby nas Święci Aniołowie strzegli,

II. a my abyśmy ich czcili.

 

 

„Aniołom Swoim rozkazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich” (Ps 91/90/, 11).

 

 

I.Rozważmy ze Św. Bernardem rozkaz, jaki wydał Pan Bóg Aniołom Swoim i zastanówmy się razem z nim: „Kto, komu, dlaczego i co rozkazał?” Ten, Który wydał rozkaz, to Sam Bóg i Najwyższy Pan Nieskończonej Potęgi, Dobroci i Mądrości, Wszechmocny Król Nieba i ziemi, Który nikogo nie potrzebuje i który sam sobie wystarcza na całą Wieczność! I komu wydał rozkaz? Najznakomitszym stworzeniom, które z powodu swej natury najbliższe są Panu Bogu i wszystkie ziemskie stworzenia daleko przewyższają godnością, są to te duchy, które Pan Bóg stworzył i wybrał dla Służby Swojej, które przed wszystkimi innymi stworzeniami najwspanialej są wyposażone w Dary natury i Łaski. – A ci, z powodu, których ten rozkaz otrzymali, to jesteśmy my, śmiertelni, skłonni do grzechu, słabi i biedni ludzie.

Czyż nie jesteśmy prochem i popiołem, nędznymi robakami ziemskimi i najniewdzięczniejszymi stworzeniami? A jednak rozkazujesz, Najwyższy Panie Boże Twoim najszlachetniejszym stworzeniom strzec nas biednych ludzi wiernie, troskliwie i z miłością na wszystkich drogach naszych, w dolegliwościach tego nędznego życia, we wszystkich niebezpieczeństwach ciała i duszy.

Zdumiewalibyśmy się, gdyby jaki władca tego świata dał rozkaz najznakomitszej osobie ze swego otoczenia, żeby osobiście zaopiekowała się jakim nędznym żebrakiem i podobnie mu usługiwała. A cóż pomyśleć mamy o niewypowiedzianej miłości, z jaką najwyższy Król Nieba i ziemi polecił Aniołom, których stworzył najdoskonalszymi dla Chwały i Służby Swojej, także nam biednym dzieciom ludzkim służyć i opiekować się nami? Możemy tylko pełni podziwu razem ze Św. Bernardem zawołać: „O przedziwna godności, o przeogromna miłości!”

 

II. — Jak Pan Bóg rozkazał Aniołom, aby nas strzegli, tak też od nas żąda, abyśmy czcili tych niebieskich duchów opiekuńczych i za ich kierownictwem chętnie postępowali. Wprawdzie wymaga tego już sprawiedliwość, abyśmy okazywali wdzięczność naszemu Aniołowi Stróżowi za tyle tak wielkich i ustawicznych Dobrodziejstw i kochali go ze serca i według sił czcili, ale Pan Bóg chciał jeszcze specjalnym powodem zniewolić nas do czci Anioła Stróża ustanawiając go swoim osobistym przedstawicielem przy nas. Do Mojżesza, a przezeń do każdego Izraelity zdążającego do ziemi obiecanej powiedział te słowa: „Oto Ja poślę Anioła Mego, który by szedł przed tobą i strzegł na drodze i zaprowadził cię na miejsce, którem przygotował. Szanuj go i słuchaj głosu jego i nie lekceważ go, bo nie odpuści kiedy zgrzeszysz i jest Imię Moje w nim” (Ks. Wyj. 23, 20-21).

Jak Pan Bóg ochrania Świętość Swego Imienia, tak też stara się o to, żeby Aniołowie, których posyłał w Imieniu Swoim, byli uczczeni. Na czym ma polegać to uczczenie wyjaśnia nam to znów Św. Bernard w swoim rozmyślaniu o pełnej miłości opiece Aniołów Świętych: „Jaką cześć, jaką pobożność, jakie zaufanie powinno to w nas wzbudzić? Poszanowanie dla jego obecności tak, żebyś się nic nie ważył czynić, czego bałbyś się czynić, gdybyś widział jego obecność; wdzięczną pobożność z powodu jego miłości i dobroci; a ufność z powodu jego potężnej opieki. Czegóż bowiem lękać się mamy przy tak mądrych, potężnych i wiernych opiekunach? Ilekroć więc napadnie na ciebie jaka ciężka pokusa lub utrapienie, wzywaj twego Anioła Stróża, twojego przewodnika i pomocnika” (Tob 6 3).

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Boże, Który w niewysłowionej Opatrzności raczysz posyłać Świętych Aniołów, aby nas strzegli, użycz nam, błagającym Ciebie, abyśmy nieustannie doznawali ich opieki i obrony, a w Wieczności radowali się ich towarzystwem. Amen”. (Brewiarz).

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *