Jan Kanty

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie. 

Wiara Św. Jana Kantego była

I. światła,

II. pełna uczynków.

 

 

„Wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie” — (Jak. 2, 17).

 

I. — „Bez Wiary niepodobna podobać się Bogu” (Żyd. 11, 6), pisał Św. Paweł Apostoł. O ten Dar Wiary prosiliśmy przez chrzestnych rodziców przy Chrzcie Świętym. Wiara otrzymana wtedy jakby w maleńkim ziarnku, rozwijała się w miarę jak umysł dojrzewał i poznanie stawało się coraz to doskonalsze. Wielu jednak nie stara się powiększać swej wiedzy o Panu Bogu i poprzestaje na tym, czego nauczyli się w dzieciństwie. Obowiązkiem jest jednak równomiernie z powiększaniem się wiadomości o świecie i życiu starać się o bardziej gruntowne poznanie spraw Bożych. Św. Jan wiedziony wielkim pragnieniem wiedzy zapisał się na Uniwersytet Jagielloński. Kiedy skończył pomyślnie studia filozoficzne, oddał się studiom teologicznym. W jego sercu nurtowało pragnienie, by lepiej poznać Boga i by goręcej Go ukochać. Z ogromnym zapałem zagłębiał się w dziełach Ojców Kościoła i pisarzy świętych, pragnąc każdą nową myśl przyswoić sobie i zamknąć w sercu.

Św. Jan kierował się w nauce podwójną pobudką. Chciał uczyć się, by siebie samego budować i w dobrem utwierdzać, oraz by później innych uczyć. Nie był zazdrosny o wiedzę, której nabywał i nie chciał poprzestać na samym tylko gromadzeniu wiadomości. Jego wysiłki zostały uwieńczone stopniem doktora teologii. Z wiedzy, którą posiadł, zrobił dobry użytek, gdyż Uniwersytet, który go wychował, zwrócił się do niego o podjęcie wykładów na wydziale teologii. Wykłady i wychowanie młodzieży stało się umiłowanym zajęciem Św. Jana. Poświęcał się zresztą młodzieży zupełnie, służąc jej nie tylko swą wiedzą, ale ilekroć tego było potrzeba, swym czasem, swą sakiewką, a zawsze swą życzliwą radą i uprzedzającą miłością. Przez jakiś czas pełnił Św. Jan obowiązki proboszcza w Olkuszu. Ponieważ jednak był zamiłowany w pracy wychowawczej i naukowej, powrócił na uniwersytet i tam do końca już życia uczył cnoty swym mądrym słowem, a bardziej jeszcze świętym życiem.

 

II. — Wiara Św. Jana nie ograniczała się do samego tylko poznania, ale sięgała w życie codzienne. Charakterystycznym rysem pobożności mądrego doktora teologii były pielgrzymki do Ziemi Świętej i do innych miejsc świętych. Pytany przyczynę swych częstych pielgrzymek, Św. Jan odpowiadał: „To mój Czyściec, w którym moje grzechy obmywam i stąd biorę ochotę do dobrego życia chrześcijańskiego”. Drugim świadectwem, jak wiara przenikała życie Św. Jana z Kęt, było miłosierdzie. Nigdy nie minął nędzarza, by go nie obdarzyć, choćby nawet wypadło oddać swój płaszcz, czy też zdjąć obuwie z nóg. Wszystko co posiadał, było własnością ubogich. 

Pragnął w swych uczniów wpoić zamiłowanie prawdy i wstręt do kłamstwa oraz obmowy. W tym celu w refektarzu kolegium umieścił na ścianach stosowne napisy. To wszystko przypominało wzniosłe zasady ewangeliczne, ale bardziej od napisów przekonywało życie Św. Jana. Potrafił on pogodzić w sobie ogromną wiedzę z wielką prostotą i pokorą. Tylko wiedza połowiczna nadyma się i zuchwale urąga prawdzie. Patrząc na Św. Jana odnosiło się wrażenie, że dla niego służyć innym jest zaszczytem. I tak było istotnie, jeśli się zważy, że kierując się wiarą, w każdym, kto do niego się zbliżał, widział Chrystusa Pana. To było tajemnicą jego dnia każdego. W ten sposób uświęcał swe życie kapłana i profesora. Prawdziwe owoce dobrych uczynków były świadectwem jego wielkiej świętości.

 

 

Modlitwa.

Do Ciebie, o Święty Janie Kanty, któryś doskonaląc swą myśl potrafił jej użyć ku Chwale Boga, kierujemy nasze prośby, abyś nam dopomógł swym wstawiennictwem tak używać światła rozumu naszego, abyśmy z rzeczy doczesnych korzystając, mogli otrzymać wieczną nagrodę. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 20
  2. Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Jana Kantego, Wyznawcy: Nabożeństwo do Św. Jana Kantego, Wyznawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *