Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

Rozmyślanie. 

Andrzej Żórawek zasłynął jako

I. mąż modlitwy,

II. pokutnik.

 

„Błogosławieni słudzy owi, których Pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwających” — (Łk 12, 37).

 

I. — Wśród głębokiej puszczy nad Dunajcem, przy trakcie wiodącym z Polski na Węgry, w okolicach Czchowa zasłynął na przełomie X i XI wieku pustelnik imieniem Andrzej, zwany powszechnie Świeradem. Jest on pierwszym kwiatem świętości wyrosłym na polskiej ziemi. Dziś jeszcze pokazują w Tropiu miejsce jego pustelni i źródło, które służyło mężowi Bożemu, a pamięć jego cnót i świętości porosła przez wieki wieloma legendami. Życie Św. Świerada już w drugim pokoleniu po chrzcie Polski świadczy jak wiara, chociaż była tak niedawnym Darem Bożym, potrafiła już wniknąć w sposób myślenia ówczesnych ludzi. Kimkolwiek był Św. Świerad, zanim osiadł w pustelni, czy był kupcem, któremu zabłysła myśl, że największym zyskiem będzie osiągnąć Pana Boga, czy był słynnym rycerzem pragnącym w pokucie naprawić swe dawne swawole, czy był przewodnikiem karawan kupieckich, którego olśniła myśl o wyprawie po Niebo, wszystko jedno, będzie on zawsze świadectwem tęsknoty serca ludzkiego za wiecznością, za Panem Bogiem.

Oddalając się od gwaru zamkowych świetlic i dziedzińców i zrywając ze wszystkim czym cieszył się świat, Św. Świerad wybrał to, co Boże. Był mężem modlitwy i dlatego unikał ludzi, krył się w gąszczach leśnych, a nawet klasztor wydawał mu się zbyt ludny i głośny, skoro ponad pobyt w opactwie benedyktynów na górze Żubrzej pod Nitrą przełożył samotność w puszczy nad rzeką Wag. Modlitwą i pokutą Św. Świerad więcej przyczynił się do utrwalenia Wiary Świętej w naszym narodzie niż zabiegi polityczne władców, czy nawet wysiłki misyjne kapłanów. Kto wie, czy nie dla modlitw Św. Świerada Św. Wojciech miał odwagę umrzeć za Wiarę, Św. Stanisław karcić błędy możnych, Św. Jacek wyprawiać się w dalekie podróże misyjne, Bł. Czesław organizować życie zakonne, Bł. Bronisława w 16 roku życia zdecydować się na Służbę Bożą… Kto wie? W ten sposób zasługi Św. Świerada jednały dla narodu potrzebne Łaski.

 

II. — Św. Świerad słynął również z życia pokutnego. W jego pustelni nie było niczego co dogadzałoby ciału lub cieszyło zmysły. Wszystkie potrzeby sprowadzały się do najprostszego pożywienia, jakiego puszcza mogła dostarczyć. Całe zaś urządzenie pustelni miało martwić ciało tak, aby było całkowicie posłuszne duchowi. Człowiek ziemski nie może tu wielu rzeczy zrozumieć. Nie potrafi odpowiedzieć dlaczego te wszystkie umartwienia, dlaczego czuwania nocne, dlaczego zrywanie się ze snu przed świtem, dlaczego przebywanie na skwarze słonecznym, dlaczego obojętność na deszcz i zimno, dlaczego liche pożywienie, dlaczego nieustanna praca, dlaczego bezwzględna samotność… Aby to zrozumieć trzeba poznać krzyż i wtedy dopiero jak Św. Piotr uczy, będziemy wiedzieć, że ,,Chrystus cierpiał za nas zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Ślady Jego” (1 Piotr 2, 21). Pokuta Św. Świerada była wstępowaniem w Ślady Chrystusa Pana, a Ślady te są krwawe, bo prowadzą na Golgotę.

Św. Świerad miał ucznia imieniem Benedykt; był on także Polakiem. Widzimy więc, że dzielił się skarbami Łaski i jakkolwiek umiłował samotność i ciszę nie odrzucał od siebie potrzebujących, zwłaszcza tych, którzy chcieli się uczyć doskonałej Służby Bożej. Św. Benedykt w 3 lata po śmierci Św. Świerada został zabity przez zbójców, którzy spodziewali się znaleźć w jego pustelni skarby. Św. Świerad i Benedykt, pustelnicy, to pierwsi Polacy odbierający cześć Świętych.

 

 

Modlitwa.

Święty Świeradzie, któryś początek naszych dziejów uświęcił swą modlitwą i pokutą, bądź nam natchnieniem, abyśmy szukali szczęścia nie w gwarze doczesnym, ale w modlitwie i oddaniu się całkowitym Bogu. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 21
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *