Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W czwartki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Św. Benedykt jest

I. mężem błogosławieństwa,

II. który niósł błogosławieństwo światu współczesnemu i potomnemu.

 

 

„Uczynię cię narodem wielkim, i będę ci błogosławił i wsławię imię twoje i będziesz błogosławiony” — (Ks. Rodz. 12, 2).

 

I. — Imię Benedykt znaczy tyle co „błogosławiony”, to jest: błogosławiony od Boga. Nim jeszcze Benedykt i Scholastyka ujrzeli światło dzienne, słyszała ich matka niezwykle miły śpiew dziecięcy ku czci Pana Boga, i bez wątpienia miał on oznaczać, że dzieci jej zostają wybrane do rozszerzania w świecie czci i Chwały Bożej. Błogosławieństwo Boże spoczęło na Świętym Benedykcie już przed urodzeniem. Duch Boży prowadził go przez całe życie i wywiódł na bardzo wysoki stopień świętości. Gdy jako młodzian wybrał się dla odbycia studiów do Rzymu, na widok swawolnego życia swych współtowarzyszy studiów przejął się wielką bojaźnią Bożą. Zadrżał na myśl, co by się mogło z nim stać, gdyby się dał pociągnąć przez prąd zepsucia. Uczyniłby może postępy we wszystkich naukach świeckich, ale mógłby utracić niewinność, czystość swego serca i wiarę. I oto za natchnieniem Bożym opuszcza wszystko, ucieka z Rzymu i w grocie Subiako rozpoczyna nowe życie, którego nie zrozumieją ludzie tego świata, ale które będzie przedmiotem wielkiego upodobania przed Panem Bogiem.

„Zaprowadzę ją (tj. duszę wybraną) na puszczę i będę mówił do serca jej”, mówi Duch Święty przez Proroka Ozeasza (2, 14). Tam w świętej samotni Subiako począł Św. Benedykt zastanawiać się nad prawdami wiecznymi. Modlitwa jego stawała się coraz głębszą, wiara coraz żywszą, miłość coraz czystszą. Cóż więc dziwnego, że wzniósł się na tak wysoki stopień świętości i że spoczęło na nim hojne Błogosławieństwo Boże. Cóż powiemy na widok tak wspaniałego wzoru świętości?

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. — Św. Benedykt przepędził na samotności w Subiako trzy lata, aż spodobało się Panu Bogu powołać swego wiernego sługę na nauczyciela innych, aby światłość jego zajaśniała całemu światu, a działalność przyczyniła się do zbawienia i uszczęśliwienia milionów ludzi. Benedykt musiał sam pierwej się uświęcić, zanim mógł innych prowadzić do świętości. Musiał sam pierwej stać się błogosławionym od Pana Boga, zanim mógł stać się dla innych przyczyną różnych dobrodziejstw. Musiał sam pierwej zmienić się w naczynie Łaski, nim stał się w stosunku do innych wybranym narzędziem Boskiej Dobroci.

Jak wielkie błogosławieństwo przyniósł ten mąż Boży współczesnemu sobie światu i potomnemu! Pan Bóg, z powodu jego wierności, uczynił go, jak niegdyś patriarchę Abrahama, ojcem wielkiego narodu, z którego wielu członków aż do dziś dnia błyszczy nauką i cnotą, jak również zagrzewa swoją gorliwością apostolską tysiące serc do miłości. Zgodnie z prawdą i bez obawy przesady można powiedzieć, że przez Benedykta i jego duchowych synów wszystkich pokoleń ubłogosławioną została cała ziemia. Bardzo często byli oni pierwszymi zwiastunami Ewangelii w wielu krajach, gdzie położyli fundamenty wiary, kultury i chrześcijańskiego życia, na których późniejsi pracownicy apostolscy prowadzili dalej duchowną budowę. A jaka chwała przypadła Świętemu Benedyktowi z powodu Chwały Bożej, którą jego duchowne dzieci i wiele innych zakonów składa dzień i noc Panu Bogu!

 

 

Modlitwa.

Chwal i uwielbiaj Pana razem ze Świętym Benedyktem, abyś błogosławiony przez Boga, stał się podobnym do niego świętym. Chwal i błogosław Pana po wszystkie dni życia twego i łącz twą chwałę z wszystkimi uwielbieniami, jakimi Go wysławiają pobożni i mili Bogu ludzie na ziemi i mieszkańcy Nieba, abyś mógł być kiedyś przyłączonym do tych szczęśliwych, którzy usłyszą słowa na wieki uszczęśliwiającej pociechy: „Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, i posiądźcie Królestwo zgotowane wam od założenia świata” (Mat. 25, 34). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 21.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Benedykta, Opata: Nabożeństwo do Św. Benedykta, Opata.
  6. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024