Św. Bartłomiej Apostoł

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Św. Bartłomiej pracował i cierpiał

I. dla zbawienia i błogosławieństwa Kościoła Świętego,

II. dla Pana Boga i dla Nieba.

 

 

„I znów obleczon będę w skórę moją” — (Ks. Joba 19, 26).

 

I. — Święty Bartłomiej jest wzorem niestrudzonego, pilnego, bezinteresownego pracownika ewangelicznego. Wielką rolę miał Św. Bartłomiej do uprawiania, która go wiele pracy i trudów kosztowała. Nie było przeznaczone Apostołom pozostawać dłużej na jednym miejscu, ale mieli wszędzie rozsiewać nasienie nowej nauki, a skoro siew zakiełkował, mieli pozostawiać uczniom swoim dalszą opiekę nad nim, a sami spieszyć dalej, aż na krańce świata. Skoro Święty Apostoł na wielu miejscach uskutecznił to zbawiennie, udał się do Wielkiej Armenii. Tam w stolicy obalił bałwochwalstwo, boginię astarte zmusił do zamilknięcia, królewską księżniczkę uwolnił od szatana i skutkiem tego nawrócił do Wiary Katolickiej króla, cały dwór oraz dwanaście innych miast. Gdy mu król z powodu uzdrowienia jego córki posłał wiele darów, Św. Bartłomiej nic z tego nie przyjął, lecz miał powiedzieć: „Nie przyszedłem tu zbierać złoto i inne bogactwa, ale tylko pozyskiwać dusze”.

Jak bezinteresowną jest taka miłość. Jak bardzo ten przykład zawstydza tych, którzy nawet za najdrobniejsze przysługi czekają na doczesną nagrodę albo pochwałę, a gdy zostają zawiedzeni, skarżą się i wołają: „Cóż mi z tego przyszło? Czemu tak daremnie się trudziłem?” Czy nie dosyć nam tego, że Pan Bóg wszystko widzi, wszystko zna dobrze i kiedyś hojnie wynagrodzi? O duszo moja, nie myśl tak jednak, raczej przedstawiaj sobie, że Pan Bóg, aby cię zachęcić do gorliwości w Służbie Swojej, do ciebie mówi to samo, co kiedyś powiedział do Abrahama: „Jam jest zapłata twoja zbytnio wielka” (Ks. Rdz. 15, 1).

 

II. — Swoją pracę apostolską utwierdził i uwieńczył Św. Bartłomiej wspaniałą śmiercią męczeńską. Rozważ heroiczną stałość Św. Bartłomieja w jego okrutnym męczeństwie. Polymiusz, król, czcił wprawdzie tego Świętego Apostoła i słuchał go we wszystkim, ale Astiages brat królewski i zatwardziały bałwochwalca, podburzony przez kapłanów pogańskich kazał pojmać Świętego i zedrzeć z niego żywcem skórę, a potem głowę uciąć. To niesłychane męczeństwo zniósł z pamięcią na Pana Boga i Jego wieczną nagrodę, która każdemu wiernemu wojownikowi będzie dana nawet co do ciała. Święty Bartłomiej w męczeństwie swoim mógł słusznie powtórzyć słowa Joba: „I znów obleczon będę w skórę moją i w ciele moim oglądać będę Boga mego” (Tamże 19, 26). Radosna myśl, aby stać się podobnym do cierpiącego Zbawcy, towarzyszyła także jemu, jak innym Świętym, wśród jego katuszy, chciał je Mu ofiarować wraz z życiem z wdzięczności za bolesne zranienie w czasie Jego Męki.

W chwilach twoich cierpień kieruj też swój wzrok na gorzką Mękę Pana Jezusową i wynikającą z niej Wieczną Chwałę. Dopiero gdy sam się przekonasz, jakie dobroczynne skutki sprawia dla życia duszy i dla apostolstwa cierpienie, zrozumiesz także, dlaczego Święci okazywali się tak stałymi, ochotnymi do cierpienia. Cierpienie zetrze proch z twych oczu i zaostrzy wzrok na wartości duchowe i wieczne, które przede wszystkim winniśmy mieć na oku w pracy apostolskiej. Cierpienie wreszcie użyźni glebę dusz, nad którymi pracujemy, Łaską nadprzyrodzoną. Aby nawracać dusze i prowadzić je do Pana Boga, nie wystarczy mówić do nich i przekonywać, potrzeba dać im na sobie przykład uświęcenia i trzeba za nie cierpieć. Aby zbawiać, musimy się zjednoczyć z Chrystusem Panem na Krzyżu.

 

 

Modlitwa.

O mój Boże, pomnóż we mnie wiarę! Ugruntuj we mnie nadzieję dóbr wiecznych, wśród których sam siebie dajesz za nagrodę! Zapal we mnie gorącą miłość, i ugruntuj w ten sposób we mnie prawdziwego ducha apostolstwa. Wzmocniony Twą Łaską, złączony z Tobą przez miłość, ożywiony ufnością w Twą Dobroć, podobnie jak Św. Bartłomiej będę mógł znieść wszystko dla Chwały Twej oraz dobra nieśmiertelnych dusz. Amen.

 

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 24
  2. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Bartłomieja Apostoła: Nabożeństwo do Św. Bartłomieja Apostoła.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *