Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Moja jest rada i prawość, moja jest roztropność, moje jest męstwo. — Przyp. 8, 14.

 

 

PRZYGOTOWANIE. — Grzech Adama tak na wolę człowieka, jak i na jego rozum sprowadził skutki jak najgorsze. Zaślepieniu rozumu Pan Jezus zaradził przez Swą Łaskę. Jako zaś jedna niewiasta przez złą radę, udzieloną Adamowi, sprowadziła na nas to wielkie zaślepienie, tak też za Zrządzeniem Opatrzności, zaradziła złemu inna niewiasta, Marya, Matka Dobrej Rady. Uciekajmy się więc zawsze do Najświętszej Dziewicy, nazywając Ją tym tak pięknym, pocieszającym Imieniem.

 

I. — Grzech Adama tak na wolę człowieka, jak i na jego rozum sprowadził skutki jak najgorsze, tak iż prawdziwe dobra tego życia poznajemy bardzo mało, a o dobrach życia przyszłego nic nie wiemy. Tak dalece iż, jak powiada Św. Paweł, w stosunku do przyszłego życia jesteśmy tak słabi, tak ślepi, iż ani co dobrego pomyśleć nie możemy. Nie iżbyśmy byli dostateczni sami z siebie co myśleć, jako sami z siebie. Toteż słusznie można przyrównać świat do domu pełnego dymu, wskutek którego jego mieszkaniec nic nie może dojrzeć w swym domostwie, ani też poza nim.

Na to nieszczęsne zaślepienie kochający nas Odkupiciel dał skuteczny środek zaradczy udzielając nam Swej Łaski. Jako zaś jedna niewiasta przez złą radę udzieloną Adamowi, sprowadziła na nas to wielkie zaślepienie, tak też za Zrządzeniem Opatrzności zaradziła złemu inna niewiasta, Marya, Matka Dobrej Rady.

Duch Święty Najświętszą Pannę w Piśmie Świętym porównał z księżycem. Piękna jako księżyc. Jako bowiem, według Św. Bonawentury, księżyc krąży między słońcem a ziemią i oświeca ją światłem, jakie otrzymuje od słońca, tak też Opatrzność Boża umieściła Maryę między Panem Bogiem a ludźmi; Ona zaś owe Łaski, jakich Jej udziela Słońce Boże, Pan nasz Jezus Chrystus, przelewa na nas, Swe dzieci.

 

II. — Jeśli więc chcemy otrzymać światło w naszych ciemnościach, wątpliwościach, wahaniach, szczególniej zaś, jeśli chcemy otrzymać Łaskę najważniejszą, od której zależy nasze wieczne zbawienie, tj. poznanie stanu, do którego nas Pan Bóg powołuje i sumiennego wypełniania naszych obowiązków, wznieśmy oczy do tej jaśniejącej gwiazdy na niebie, Maryi, i wzywajmy Pomocy Matki Dobrej Rady. — Codzienne doświadczenie nas poucza, iż Matka Boża podoba Sobie w tym Tytule; dla tych bowiem, którzy Jej tym mianem wzywają, zaraz otwiera Skarbnicę Łask Swoich i zlewa na nich deszcz Darów Bożych. — Starajmy się przy tym naśladować Przykłady Cnót tej Dobrej Matki, idźmy bez zwłoki za głosem Świętych Natchnień. Wyobraźmy sobie, gdy do Niej się uciekamy, iż Marya odzywa się do nas tymi słowy, jakie Rebeka powiedziała do Jakuba: Teraz tedy synu mój, przestań na radzie mojej (Ks. Rodz. 27, 8).

 

 

Modlitwa.

O Najchwalebniejsza Panno, wybrana przez wieczne postanowienie na Matkę Słowa Przedwiecznego, które się stało Człowiekiem, Skarbnico Łask Bożych i Pośredniczko grzeszników, ja, Twój najniegodniejszy sługa uciekam się do Ciebie, abyś łaskawie była mi Przewodniczką i Doradczynią na tej dolinie płaczu. Wyjednaj mi przez Najdroższą Krew Syna Twego Boskiego przebaczenie grzechów moich, zbawienie mej duszy i wszystko, co mi do tego jest potrzebne i pożyteczne. Błagaj też o triumf Kościoła Świętego nad nieprzyjaciółmi Jego i o rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi. Amen. (*)

„A Ty, o Boże, Który nam za Matkę Rodzicielkę umiłowanego Syna Swego dałeś i Który piękny Jej Obraz cudownym ukazaniem się wsławić raczyłeś, i spraw, abym zawsze posłuszny Jej upomnieniom usiłował żyć według Serca Twojego i do Niebieskiej Ojczyzny szczęśliwie dojść zasłużył”. Spraw to przez Miłość ku Jezusowi. Amen.

 

[*] 100 dni odp.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.
  3. Uczczenia Opieki Św. Józefa: Nabożeństwo do Opieki Św. Józefa.
  4. Uczczenia Matki Boskiej Dobrej Rady: Nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Dobrej Rady.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *