Św. Anna

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

I. Wysoka godność Św. Anny.

II. Główne powody należnej jej czci.

 

 

„Wszelkie drzewo dobre, owoce dobre rodzi… Tak więc po ich owocach poznacie ich” — (Mt 7, 17 i 20).

 

I. — Jak wzniosła godność Maryi Panny polega na tym, iż jest Matką Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka, czyli Matką Bożą, tak godność Św. Anny pochodzi stąd, iż jest Matką Maryi Bogarodzicy. Św. Mateusz Ewangelista przytaczając rodowód Chrystusa Pana podkreślił w ostatnim członie genealogii wyjątkową godność Maryi tylko paru wyrazami: „z Której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1, 16). Podobnie możemy uzasadnić godność Św. Anny: „z której narodziła się Marya, zwana Matką Bożą”. Mieć tak sławną, wielką i Świętą, Niepokalaną Córkę, jaką była Marya, to wielki zaszczyt i Łaska, której Pan Bóg nie mógł udzielić pierwszej lepszej z rzędu niewieście. Pan Bóg oddaje Perły Swoje tylko w godne ręce. I jeśli chce mieć wspaniałe owoce Świętości i Chwały, zasadza wpierw zdrowe i silne drzewo. Takim drzewem świętym, wydającym święte owoce byli zapewne Rodzice Najświętszej Maryi Panny.

Każdy człowiek przychodzący na świat przynosi pewne wrodzone cechy i skłonności przejęte często od rodziców i dalszych przodków. Jeśli zatem Pan Jezus i Marya mieli być najszlachetniejszymi istotami, bez żadnej skazy w naturze, a obsypani wszelkimi doskonałościami natury i Łaski, wtedy zapewne Pan Bóg tak urabiał i uszlachetniał Rodziców Maryi, a zwłaszcza Jej Matkę, aby mogła przekazać Swej Córce jak najwięcej dobrych przymiotów i dać Jej jak najwięcej przykładów cnót i doskonałości. Tak więc z Maryi możemy poznać, jaką była zapewne Jej Matka. Tak zresztą polecił nam Chrystus Pan rozpoznawać ludzi, powiadając: „Wszelkie drzewo dobre, owoce dobre rodzi. Nie może drzewo dobre złych owoców rodzić ani też drzewo złe dobrych owoców rodzić… Tak więc po ich owocach poznacie ich” (Mt 7, 17-20).

 

II. — Głównym powodem, dla którego winniśmy dziś oddać szczególną cześć Św. Annie, jest właśnie miłość, którą winniśmy okazywać Maryi. Miłość ma to w sobie, iż rodzi te same upodobania w miłującym, jakie ma osoba umiłowana. Jeśli nasza miłość ku Maryi jest prawdziwa, wtedy winniśmy miłować tych samych, których Ona miłowała. A kogóż miłowała Ona tak tkliwą, gorącą i czynną miłością jak Swoją Matkę? Zapewne i teraz jeszcze w Chwale Niebieskiej zlewają się obfite potoki Łaski, miłości i radości z Maryi na Jej Matkę, Św. Annę. Jeśli i my przeto okażemy szczególną cześć Św. Annie, sprawimy tym samym wielką radość Maryi. Przytoczony powód czci należnej Św. Annie stanie się dla nas tym bardziej uzasadniony, gdy uprzytomnimy sobie, iż jesteśmy dziećmi Najświętszej Maryi Panny. Zatem nasza miłość ku Najświętszej Maryi Pannie obejmuje samorzutnie również Jej ukochaną matkę.

Wreszcie sama wdzięczność winna nas skłaniać do otaczania szczególną czcią św. Anny. Jej bowiem zawdzięczamy w pewnym znaczeniu samą Maryę a nawet Pana Jezusa. Wprawdzie Marya jest Dziełem Samego Pana Boga, lecz Pan Bóg w ukształtowaniu tego najwspanialszego Dzieła Swego posłużył się jako narzędziem także Św. Anną. Ona to wychowywała Maryę w pierwszych latach Jej życia. Ona pouczała Ją o Prawach Zakonu. Ona uczyła Ją modlitwy i czytała Jej Pismo Święte. Ona prowadziła Ją do świątyni i wtajemniczała w święte obrzędy. Ona nauczyła Ją śpiewać święte Psalmy i kantyki. Ona to nauczyła Ją praktyk pobożnych i przyczyniła się do rozwinięcia w Niej wszystkich cnót zasianych Ręką Bożą. To, iż posiadamy tak Świętą Matkę, Królowę i Orędowniczką, zawdzięczamy po Panu Bogu w pierwszym rzędzie Św. Annie. Dlatego winniśmy Ją czcić miłością Samej Maryi, jak nas zachęca Liturgia:

 

„Święta Anno, Rodzicielko wzniosłej Pani, Która jest Matką Miłosierdzia, jaśniejący klejnocie Niebieskiego Dworu, Ciebie czcimy Miłością Twej Córki” (Antyfona do Magnificat). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 26
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa
  3. uczczenia Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Anny: Nabożeństwo ku czci Św. Anny, Matki Najświętszej Panny Maryi.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023