Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

„Wysławiajmy mężów sławnych i ojców naszych w rodzaju swoim” — Ekl. 44, 1.

 

PRZYGOTOWANIE. — Godność Św. Anny i Św. Joachima jest tak wielka, że rozum ludzki pojąć jej nie zdoła. Są rodzicami Najświętszej Panny Maryi, a wskutek tego, według natury ludzkiej, tak bliscy Panu Jezusowi. Ich Świętość odpowiada ich godności, jest to bowiem rzeczą pewną, iż Pan Bóg udzielił im Łask potrzebnych do wykonania zadania, jakie im zwierzył. Postanówmy sobie mieć do nich nabożeństwo, naśladować ich cnoty, szczególniej zaś ducha ofiary i ich miłość ku Panu Bogu i bliźniemu.

 

I. — Godność Św. Anny i Św. Joachima jest tak wielka, iż rozum ludzki pojąć jej nie zdoła. Są rodzicami Najświętszej Panny Maryi, tj. iż dali życie Tej, która cudem niesłychanym została prawdziwą Matką Słowa Wcielonego, pierworodną Córką Boga Ojca i najczystszą Oblubienicą Ducha Świętego. Toteż wskutek tego, jak twierdzą poważni pisarze, Św. Anna i Św. Joachim wskutek tej ścisłej łączności z Najświętszą Panną Maryą byli od wieków przedmiotem szczególniejszej Miłości Bożej.

Byli oni złączeni ze swą Córką również w obietnicach, proroctwach i tajemniczych figurach podanych przez Pismo Święte. Jeśli Marya jest ową Dziewicą, zapowiedzianą przez Pana Boga na początku świata, która miała w Swoim czasie zetrzeć głowę węża piekielnego, to Św. Anna i Św. Joachim, dając Jej istnienie, wyprawili Ją do boju z owym odwiecznym wrogiem. Jeśli Marya jest Tęczą Niebiańską Wiecznego Przymierza między Niebem a ziemią, to Św. Anna i Św. Joachim są obłokami, na których ta Tęcza wspaniała przepięknie się rozwinęła.

Najpiękniejszą jednak perłą w tej koronie, która przyozdabia czcigodną starość tych Świętych Oblubieńców jest to, iż będąc wybrani na rodziców Najświętszej Panny Maryi, stali się tak bliskimi Panu Jezusowi według ciała. Jako tacy są bliższymi Syna Bożego, niż wszyscy inni Święci Patriarchowie i dlatego zasługują na szczególniejszą cześć i miłość.

 

II. — Świętość Joachima i Anny odpowiadała ich godności; Pan Bóg udzielił im do tego Łask potrzebnych, jest bowiem zasadą Opatrzności, że jeśli kogoś wzywa do jakiegoś szczególnego posłannictwa, użycza mu wszystkich Łask potrzebnych do jego wykonania. Toteż Ojcowie i Doktorzy Kościoła z uniesieniem mówią o cnotach Rodziców Najświętszej Panny Maryi, o ich żywej wierze i mocnej nadziei w przyszłego Mesjasza, o ich żarliwej miłości Pana Boga i bliźniego, o ich doskonałym poddaniu się Woli Bożej, a nade wszystko o duchu ofiary, jakim się odznaczali. Zastanawiając się nad przywilejami, udzielonymi tym dwom Świętym Małżonkom, postanówmy sobie mieć do nich nabożeństwo i zastanawiać się często nad ich wzniosłą godnością; naśladujmy też żarliwie ich cnoty.

 

 

Modlitwa.

Z sercem pełnym najszczerszego uszanowania upadam przed Tobą, o Błogosławiona Św. Anno. Ty jesteś owym stworzeniem uprzywilejowanym i szczególnie umiłowanym, które przez swoje nadzwyczajne cnoty i świątobliwość zasłużyło otrzymać od Boga najwyższą Łaskę — dać życie Skarbnicy Łask wszystkich, owej Błogosławionej między niewiastami, Matce Słowa Wcielonego, Najświętszej Pannie Maryi.

Rozważając tak wzniosłe Łaski, proszę Cię, o najmiłościwsza Święta, racz mnie przyjąć w liczbę prawdziwych sług Twoich. Przez cale życie, tak Ci obiecuję, będę wiernym Twoim czcicielem. Otocz mnie Twą skuteczną opieką i uproś mi u Boga naśladowanie tych cnót, którymi tak hojnie byłaś ozdobioną. Wyjednaj mi poznanie mych grzechów i prawdziwą skruchę za nie, żywą miłość ku Jezusowi i Maryi, i wierne, wytrwałe wypełnianie obowiązków mego stanu. Wybaw mnie ze wszystkich niebezpieczeństw w tym życiu i przybądź mi z pomocą w godzinę mej śmierci, abym Niebo osiągnął, gdziebym z Tobą, o najszczęśliwsza Matko, wielbił i chwalił Słowo Boże, Które się stało człowiekiem w Łonie Przeczystej Córki Twej, Najświętszej Panny Maryi.

„Boże, Który Darem Swej Łaski Św. Annę uczyniłeś Rodzicielką Matki Jednorodzonego Syna Twego, spraw, bym doznał pomocy tej, której uroczystość obchodzimy”. Spraw to z Miłości ku Jezusowi. Amen.

 

 

Kontynuuj regularny cykl co tygodniowy rozmyślań na dany dzień każdego tygodnia: Życie zakonników jest podobniejsze do Życia Pana Jezusa.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 26
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa
  3. uczczenia Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Anny: Nabożeństwo ku czci Św. Anny, Matki Najświętszej Panny Maryi.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023