Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

We mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. — Ekl. 24, 25.

 

PRZYGOTOWANIE. — Najświętsza Panna Sama obrała sobie Tytuł Matki Nieustającej Pomocy, który jest niejako streszczeniem wszystkich Jej najwznioślejszych przywilejów i wszelkich naszych najsłodszych nadziei. Starajmy się więc mieć nabożeństwo do Tej Bożej Matki i bądźmy pewni, że jeśli będziemy Ją czcili przez nieustanne uciekanie się do Niej, Ona odpowie przez nieustanne udzielanie nam Swej Pomocy.

 

I. — Wśród różnych Tytułów, jakimi wierni czczą Najświętszą Pannę Maryę, jednym z najzaszczytniejszych dla Niej, a dla nas najbardziej pocieszających, jest Tytuł, jaki Ona Sama Sobie obrała, Matki Nieustającej Pomocy. — Nazywając Ją Matką, wyrażamy Jej niepojętą Godność, uznajemy Ją za prawdziwą Matkę Bożą, a wskutek tego za Królowę całego świata, na której Imię zgina swe kolana Niebo, ziemia i piekło. — Nie jest Ona jednak jedynie Matką Bożą, lecz jest również Matką naszą; skoro bowiem dała Życie doczesne Panu Jezusowi, Który jest pierworodnym naszym Bratem, udzieliła nam również Życia Łaski, biorąc udział w wielkim Dziele Odkupienia i stając się Współodkupicielką ludzi.

Dodając do wyrazu „Matko” słowa: „Nieustającej Pomocy”, podnosimy nieograniczoną Potęgę Maryi, w jaką Ją Pan Bóg ubogacił i Jej niewyczerpane Miłosierdzie, jakim jest przepełnione najczulsze Serce Matki Bożej. Ojciec Przedwieczny uczynił Maryę Skarbniczką Nieskończonych Zasług Pana Jezusa i postanowił, aby wszystkie Łaski spływały na ludzi jedynie przez Jej Ręce. — Matka Boża zaś ze Swej strony okazała i okazuje czynami, że nie ma takiego czasu, miejsca, takich okoliczności, w których by nie była gotowa śpieszyć z Pomocą tym, którzy Jej wzywają, jako Matkę Nieustającej Pomocy.

Krótko mówiąc, ten piękny Tytuł jest streszczeniem całej Chwały Maryi i całego naszego szczęścia, tak, iż w tym Tytule nie ma wyrazu, który by nie zawierał jakiego z Jej najpiękniejszych Przywilejów, jakiej z naszych najsłodszych nadziei. Szczęście nasze, jeśli zawsze mieć będziemy nabożeństwo do Matki Bożej!

 

II. — Jeśliś jeszcze tego nie uczynił, schroń się pod płaszcz Opieki Maryi, Matki Nieustającej Pomocy, i zapisz się do Bractwa ku Jej czci ustanowionego. Nie ograniczaj się jednak na zapisaniu się do niego, lecz sumiennie spełniaj jego ustawy. — Uciekaj się do Matki Nieustającej Pomocy we wszystkich swych potrzebach, staraj się naśladować Jej cnoty i czcij Św. Alfonsa; obierz go sobie za szczególnego swego orędownika u Królowej Nieba. Staraj się wreszcie słowem i przykładem szerzyć wśród innych to piękne nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, które jest bardzo skutecznym środkiem do otrzymania Łask szczególnych i pozyskania Nieba.

 

 

Modlitwa.

 O Matko Nieustającej Pomocy, Ty jesteś Szafarką Łask wszelkich, które Bóg nam nędznym wyświadcza, dlatego też uczynił Cię tak potężną, tak bogatą i tak miłosierną, abyś nas w nędzy naszej wspomagała. Jesteś Orędowniczką największych i najbardziej opuszczonych grzeszników, którzy się do Ciebie uciekają, przybądź i mnie z Pomocą, który uciekam się do Ciebie. W Ręce Twoje składam sprawę wiecznego zbawienia mego. Tobie powierzam swą duszę. Racz mnie zaliczyć do wybranych sług Twoich, weź mnie pod Swą Opiekę, a to mi wystarczy. Skoro Ty mi pomagać będziesz, nie boję się niczego. Nie rozpaczam z powodu mnóstwa nieprawości swoich, bo Ty mi wyjednasz przebaczenie; nie lękam się duchów piekielnych, bo Ty potężniejszą jesteś od piekła całego; nie obawiam się nawet Samego Sędziego mego, Jezusa, bo jedna Twoja modlitwa Go ułagodzi. Boję się jedynie, abym nic zaniedbał wzywania Twej pomocy i nie zgubił się przez swe niedbalstwo. O Pani moja, uproś mi odpuszczenie grzechów, miłość ku Jezusowi, wytrwałość ostateczną i Łaskę, bym zawsze uciekał się do Ciebie, Matko Nieustającej Pomocy (*).

„Panie Jezu Chryste, Który dałeś nam Swą Rodzicielkę Maryę, Której ten sławny obraz czcimy, za Matkę gotową nam nieustannie pomagać, udziel nam Łaski, abyśmy, wzywając Jej Nieustannej Opieki, zasłużyli na korzystanie z owoców Twego Odkupienia”. Amen.

 

(*) 100 dni odpustu.

 

 

Zachęcamy do kontynuacji regularnego cyklu rozmyślań: Wyrok, jaki grzeszna dusza usłyszy w Dzień Sądu szczegółowego.

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 27
  2. uczczenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez Nowennę: Nowenna do Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dzień 8
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy: Nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *