Św. Augustyn

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Św. Augustyn drugim Piotrem

I. w swoim nawróceniu,

II. w swojej miłości.

 

 

„Pan obróciwszy się spojrzał na Piotra. A Piotr wyszedłszy stamtąd, gorzko zapłakał” — (Łk 22, 61-62). 

„Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję” — (Jan 21, 16).

 

I. — Rozważ zupełne podobieństwo między dwoma Świętymi, Piotrem i Augustynem. Piotr przez zarozumiałość i ospałość w modlitwie, jak również przez niedostateczne unikanie złego towarzystwa popadł w grzechy ciężkie, tak że trzy razy zaparł się swego najukochańszego Mistrza, a nadto zaparcie to stwierdził fałszywą przysięgą. Podobnie Augustyn przez swą pychę i złe towarzystwo, które jest bardzo zgubnym źródłem wszystkich występków, popadł w grzeszne życie, a nawet w haniebną herezję manichejczyków. Ale Pan Bóg w Swej Dobroci umiał zmiękczyć tę twardą opokę i wycisnąć z niej obfite łzy pokuty. Spojrzał łaskawie na Piotra, a wnet wyszedł gorzko płacząc.

Niemniej łaskawie spojrzało Miłosierdzie Boże także na Augustyna gdy przy czytaniu listów Św. Pawła tak skutecznie oświecił go promień Łaski, że od tej chwili nawrócił się do Pana Boga i pełen żalu opłakiwał grzechy swoje. Nawrócił się raz, ale nawrócił się skutecznie, tak całkowicie, że już nigdy nie popadł na powrót w grzechy, ale nawet rozpoczął prowadzić doskonałe życie. Dzięki temu stał się jednym z największych Świętych w Kościele Świętym. I jak Piotr żałował za swój postępek aż po dzień męczeńskiej śmierci, tak też pokuta Augustyna trwała aż do końca życia. Co więcej, przed całym światem wyznawał sam swoje grzechy i jeszcze na łożu śmierci nawet po czterdziestoletniej pokucie kazał sobie odczytać psalmy pokutne, przy czym powiedział: „Żaden Chrześcijanin, choćby też żył bardzo pobożnie, nie może rozstawać się z tym życiem bez pokuty”.

 

II. — Św. Augustyn także w miłości był drugim Piotrem. Piotr wynagrodził trzykrotne zaparcie przez potrójny gorący akt miłości, gdy trzy razy pytany przez Pana: „Szymonie Janów, miłujesz Mnie?”, również tyle razy odpowiedział: „Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję”. Tak też Augustyn za grzeszne swe życie zadośćuczynił serdecznym oddaniem się Panu Bogu. Im więcej przedtem obrażał Pana Boga, tym więcej potem miłował Go, co widać dostatecznie z jego aktów miłości, w których tak się do Pana Boga odzywa: „Mój Boże, gdybyś Ty był Augustynem, a ja Panem Bogiem, to ja chciałbym być Augustynem, abyś Ty tylko był Panem Bogiem”. Zaprawdę niewypowiedzianie wielka miłość! Piotr udowodnił swą miłość, gdy jako Najwyższy Pasterz Kościoła pasł owieczki Chrystusowe. Św. Augustyn, który jako biskup powierzoną sobie trzodę prowadził do Pana Boga słowem, pismem i czynem nie pozostawał za nim w tyle. W nadmiarze tej miłości żył jak mnich, założył zakon i ułożył dla niego regułę, którą po nim przyjęło więcej niż pięćdziesiąt Zakonów.

Św. Augustyn dowiódł swej miłości ku Panu Bogu pracą, pisaniem dzieł i walką z heretykami. Dowodem miłości są czyny. Praca to właśnie owoc i działanie miłości. Sam ten wielki Doktor robi uwagę nad pytaniem Chrystusa Pana skierowanym do Piotra: „Pytają się go o miłość, a polecają pracę”. Czy twoja miłość przynosi podobne owoce dla Pana Boga? Prawda, że wielkie i piękne rzeczy ślubowałeś Panu Bogu, ale czy za tymi pięknymi słowami poszły czyny? Czy jesteś chętny do wszelkiej pracy, jaką ci stan i osobiste, nałożone przez posłuszeństwo, obowiązki nakładają? Czy jesteś gorliwy w nich, pilny i cierpliwy?

 

 

Modlitwa.

O mój Boże, Który z wielkich grzeszników czynisz mocne kolumny Kościoła, rzuć łaskawe spojrzenie także na moje serce, i wzbudź w nim uczucia szczerego żalu i pokuty, aby stało się sposobne do rozgorzenia miłością ku Tobie. Aby to osiągnąć, wołam do Ciebie razem ze Św. Augustynem: „O Ogniu, który ciągle gorejesz i nigdy nie gaśniesz! O Miłości, która zawsze płoniesz i nigdy nie stygniesz! Zapal mnie, abym Ciebie tylko miłował”. Obym Cię wiecznie mógł kochać. Amen.

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 28
  2. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła: Nabożeństwo ku czci Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *