Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Postanowisz je książęty nad wszystką ziemią. — Ps. 44, 17.

 

PRZYGOTOWANIE. — Wybór tych dwu mężów na książąt Apostołów był całkowicie Darem Pana Boga i objawem Miłosierdzia Bożego. Odwzajemnili się za tę wielką Łaskę przez praktykowanie wszystkich cnót, szczególniej zaś przez żarliwość o Chwałę Bożą i zbawienie dusz. My również, pomimo naszych przewinień, otrzymaliśmy wielkie Łaski od Pana Boga. Jakże im odpowiedzieliśmy?… Starajmy się na przyszłość o większą gorliwość i naśladujmy tych naszych wielkich Patronów.

 

I. — Wybór tych dwu mężów na książąt Apostołów był całkowicie Darem Pana Boga i objawem Jego Miłosierdzia. Odwzajemnili się za tę wielką Łaskę przez praktykowanie wszystkich cnót, szczególniej zaś przez żarliwość o Chwałę Bożą i zbawienie dusz.

Św. Piotr jeszcze przed swym upadkiem zawsze się okazywał jako Apostoł bardzo żarliwym: tą żarliwością odznaczał się szczególniej po swym upadku, który tak opłakiwał, iż, jak mówi podanie, bruzdy od łez mu się pod oczyma utworzyły. — Po Zesłaniu Ducha Świętego, pierwszy z Apostołów zaraz rozpoczął swą działalność i to z takim skutkiem, iż jednym kazaniom nawrócił około trzy tysiące osób (zob. Dz. Ap. 2, 41). Od tego dnia przez lat trzydzieści trwał w nieustannej pracy z tymże skutkiem. — Prowadził swą działalność apostolską i w więzieniu mamertyńskim, gdzie nawrócił swych stróżów; prowadził ją i na krzyżu, na którym umarł, jak Mistrz jego, Pan Jezus.

Życie Św. Pawła, po jego cudownym nawróceniu, można nazwać nieustannym Apostolstwem, a więc i ciągiem męczeństwem. To też on sam, zmuszony zdać sprawę ze swej misyjnej działalności, mógł oświadczyć przed Panem Bogiem, iż nie czynił mniej, niż inni Apostołowie, że go więziono, biczowano, iż dla Chwały Bożej narażał się na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa.

Krótko mówiąc, o tych dwu Apostołach można powiedzieć, iż jeśli Pan Bóg w Swej Dobroci wyniósł ich ponad innych Apostołów i uczynił ich książętami na ziemi, oni ze swej strony odpowiedzieli otrzymanej Łasce i ponieśli sztandar Jego Chwały na całą ziemię. „Postanowisz je książęty nad wszystką ziemią… po całej ziemi rozchodzi się ich głos“ (Ps 19/18, 5). — Podziwiajmy niezmierną Dobroć Pana Boga, Który w rozdzielaniu Swych Darów nie zważa na godność swych stworzeń, lecz na ich odpowiadanie Łaskom.

 

II. — Jeśli zbadasz swe sumienie, zobaczysz, że i ty, pomimo swych przewinień, otrzymałeś od Pana Boga wielkie Łaski. Jak z nich skorzystałeś?… Co dotąd zdziałałeś dla zbawienia bliźniego?… Niechaj owocem dzisiejszej uroczystości będzie dla ciebie naśladowanie cnót tych dwu Książąt Apostołów, szczególniej zaś ich gorliwości o Chwalę Bożą i zbawienie dusz.

 

 

Modlitwa.

O Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, oto ja obieram Was na dziś i na zawsze za szczególnych mych opiekunów i obrońców moich. Weselę się z Tobą, Św. Piotrze, książę Apostołów, żeś jest Opoką, na której Bóg zbudował Swój Kościół, jak również i z Tobą, Św. Pawle, że Cię Bóg obrał na swe naczynie wybrane i na kaznodzieję Prawdy po całym świecie. Uproście mi, błagam Was, wiarę żywą, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zupełne oderwanie się od siebie, wzgardę świata, cierpliwość w przeciwnościach i pokorę w pomyślności, gorliwość w modlitwie, czystość serca, dobrą we wszystkim intencję, staranie i pilność w wykonywaniu obowiązków mego stanu, stałość w dobrych postanowieniach, zdanie się na Wolę Bożą i ostateczną w Łasce Bożej wytrwałość, abym za przyczyną Waszą i przez Wasze chwalebne zasługi, pokonawszy pokusy świata, czarta i ciała, stał się godnym stanąć przed Obliczom Najwyższego i Wiecznego Pasterza dusz, Jezusa Chrystusa, by Go posiadać i kochać wiecznie, Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje wiecznie (*).

„Boże, któryś dzień dzisiejszy uświetnił męczeństwem Błogosławionych Apostołów Twoich, Piotra i Pawła, daj, aby Kościół Twój szedł we wszystkim za wskazówkami tych, przez których wiara zaczęła się rozszerzać”. Spraw to dla Miłości Jezusa, Twego Boskiego Syna i za orędownictwem Najświętszej Panny, naszej ukochanej Matki. Amen.

 

 

(*) — 100 dni odpustu.

 

 

Zachęcamy do kontynuacji regularnego cyklu rozmyślań: Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie jest wzorem posłuszeństwa.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 29
  2. Nauka katolicka na uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
  3. uczczenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła: Nabożeństwo ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *