Św. Pius X Papież

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Św. Pius X pragnął odnowić wszystko w Chrystusie Panu

I. przez Eucharystię

II. i Wiarę.

 

 

„Panie, umiłowałem piękność Domu Twego i miejsce mieszkania Chwały Twojej” — (Ps 26/25/, 8).

 

I. — W osobie Św. Piusa X podziwiamy opatrznościowego następcę Świętego Piotra. Bliski Piotrowi pochodzeniem z ludu, był także podobny do niego przez swe żarliwe umiłowanie Pana Jezusa. Do kapłaństwa przygotowywał się w bardzo trudnych warunkach. Był tak biedny, że chodząc do szkoły oddalonej o 7 km od domu zdejmował w drodze buty, by oszczędzić wydatków rodzicom. Nawet pobyt w seminarium był możliwy tylko dlatego, że przyznano mu stypendium.

Zostawszy kapłanem przeszedł wszystkie stopnie obowiązków kapłańskich. Był pomocnikiem proboszcza w Tombolo, proboszczem w Salzano, kanonikiem przy katedrze w Treviso, biskupem w Mantui, patriarchą Wenecji, a po śmierci Papieża Leona XIII oddano mu w ręce ster Kościoła Świętego. Przyjął tę godność „jako krzyż”.

Najważniejszym dziełem jego pontyfikatu było przybliżenie wiernych do Chrystusa Pana przez reformę życia eucharystycznego. Chciał odnowić świat i wybrał do tego drogę przez Eucharystię. Znamienne są jego słowa: „Przybliżcie się do Chrystusa, czyńcie to z ufnością, czyńcie codziennie; oto zniżam barierę między Nim a wami”. Dzieci zaś zachęcał: „Przychodźcie do Niego od czasu, gdy będziecie w wieku, aby Go móc zrozumieć i kochać!…”.

Czyż każda Msza Święta nie powinna jednoczyć wszystkich wierzących przez udział w Świętym Misterium Ofiary i czyż „łamanie chleba” nie jest właściwym i potrzebnym zakończeniem Ofiary! Chleb, który podczas Ofiary Mszy Świętej mocą sakramentalnych słów kapłana zmienia swą treść ziemskiego pokarmu w Ciało i Krew Pańską jest dla nas, dla ludzi. Dzieje się to dla naszego zbawienia.

 

II. — Odnowienie świata przez Chrystusa Pana domagało się również wiary. Wiara przekazywana od Apostołów aż do obecnych czasów żąda od ludzi pewnej wewnętrznej dyscypliny. Trzeba podporządkować się Kościołowi Nauczającemu. Św. Pius X jeszcze jako kanonik katedralny powtarzał często alumnom w seminarium: „Nie dajcie się obłąkać dziwacznymi i fantastycznymi doktrynami”. „Religia katolicka ma prymat pewności ponad wszystkimi systematami religijnymi”.

Z całą stanowczością jako Ojciec Chrześcijaństwa przestrzegał przed błędami modernizmu. Wzywał do Wiary i uczył, że Chrystus Pan jest Bogiem, że Kościół Święty założył Sam Pan Jezus i Mocą Swą Go ożywia, że człowiek nie może bezkarnie powodować się ślepym instynktem lub namiętnościami, że wiara winna być podstawą życia.

Takie było znaczenie wszystkich encyklik i pism papieskich, które ukazywały się podczas całego pontyfikatu. Walczył o prawo człowieka do Boga i szczęścia wiecznego. Jeszcze jako patriarcha wenecki pisał w liście pasterskim: „wprowadzić pokój na ziemi, a zaludnić Niebo”. Program prawdziwie ewangeliczny i prawdziwie apostolski. Czyż nie trzeba i nam przypomnieć tej prawdy, że nie należy urządzać się na ziemi na stałe? Wiara wskazuje na Niebo jako na naszą ojczyznę. Ale czy liczymy się z tą prawdą? Kiedyż wreszcie uwolnimy się od przywiązań, które obojętnie czy są wielkie czy małe pozbawiają nas wolności i nie pozwalają wzlecieć ku Panu Bogu, ku Niebu, naszej Ojczyźnie Wiecznej.

 

 

Modlitwa.

Święty Piusie, któryś pragnął świat odnowić przez Chrystusa, dopomóż nam swym wstawiennictwem u Boga, abyśmy otrzymali Łaskę niezłomnej Wiary i żarliwej miłości Prawdy Objawionej. Chcemy, ośmieleni Twym przykładem i Twoją nauką we wszystkich okolicznościach życia szukać Chrystusa i karmić się przy Świętym Stole, który Jego hojna Dobroć zastawiła dla nas podczas Ofiary Mszy Świętej. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *