Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

I. Św. Ignacy zapala się gorliwością o Chwałę Bożą,

II. Pan Bóg wynosi go do najwyższej Chwały.

 

 

„Ktokolwiek mnie wielbić będzie, uwielbię go, mówi Pan” — (1 Ks. Król. 2, 30).

 

I. — Jest rzeczą słuszną, aby dzisiaj wszyscy ci, co służą Panu Bogu i zabiegają o Jego cześć, dziękowali Mu równocześnie, iż w czasach najcięższych dla Kościoła Wojującego, bo w okresie powstania wielkich herezji, posłał na ratunek Religii Katolickiej Św. Ignacego. Z wyborowym hufcem założonego przez siebie Towarzystwa Jezusowego zwalczał Św. Ignacy skutecznie heretyków, odpierał ich napaści na Kościół Święty oraz pracował gorliwie nad rozszerzaniem Chwały Bożej i zbawieniem dusz. Jaką gorliwością pałało jego serce w tym kierunku, świadczy hasło jego życia i jego Zakonu: „Wszystko na większą Chwałę Bożą!” Podobny do Św. Eliasza, który niegdyś przeciwstawił się rozpanoszonemu w wybranym narodzie bałwochwalstwu, powstał ze świętym ogniem gorliwości do walki z rozszerzającą się herezją. Otworzył publiczne szkoły dla nauczania młodzieży, natchnął wielu pisarzy do pisania książek religijnych, rozesłał na wszystkie strony apostołów i w ten sposób wydobył wielu z błędów, ustrzegł od apostazji i przywiódł do zbawienia.

Zastanówmy się, czy my jesteśmy cokolwiek podobni do tego świętego męża w gorliwości o Chwałę Bożą i zbawienie dusz. Czy może oziębłością i niedbałym spełnianiem obowiązków Służby Bożej przynosimy Chwale Bożej więcej ujmy niż czci i hamujemy bliźnich na drodze do świętości zamiast być im pobudką i przykładem? Popatrzmy na Św. Ignacego i prośmy go o wstawiennictwo, abyśmy otrzymali Łaskę gorliwości. Owszem, błagajmy Pana Boga, aby do winnicy swojej posłał wielu pracowników pałających wielkim pragnieniem Chwały Bożej i zdobywania dusz.

 

II. — Wobec tak żarliwej i płomiennej gorliwości Św. Ignacego Pan Bóg spełnił na nim swoją zapowiedź: „Ktokolwiek mnie wielbić będzie, tego i ja uwielbię”. Pan Bóg zwykł nam to oddawać, co my Mu dajemy. Za miłość daje nam dowody jeszcze większej Miłości. Za poświęcenia się oddaje nam Siebie. Za Chwałę otacza Swych czcicieli i apostołów Chwałą. Wprawdzie dopuszczał na Sługę Swego Ignacego, tak jak powszechnie dopuszczać zwykł zrazu na wszystkich wybrańców Swoich, prześladowanie i wzgardę. Jednakże Święty Zakonodawca radował się z tego, iż dla Imienia Jezusowego mógł zelżywość cierpieć. Jest to sztuką wielkich Świętych umieć przemieniać własne upokorzenia w radość i wykorzystywać je ku większej Chwale Bożej. Dlatego też zsyła im Pan Bóg od czasu do czasu wielkie próby i wzgardy od ludzi. Lecz po chwilach utrapień przychodzą okresy chwały już niejednokrotnie tu na ziemi. Tak właśnie Pan Bóg otoczył uznaniem osobę Św. Ignacego. Nawet prześladowcy i sędziowie stali się jego chwalcami. Sława jego świętości tak się rozgłosiła, że Papieże uważali go za wielki skarb Kościoła Świętego, cieszyli się, że posiadali go w Rzymie, obsypywali go względami i oznakami życzliwości.

Jeśli już tu na ziemi taką chwałą otoczył Pan Bóg Św. Ignacego, jakąż dopiero raduje się Chwałą w Niebie! Ileż szczęścia daje mu widok synów jego Zakonu, dokonujących wielkich dzieł i uświęcających się w karności, zaprowadzonej przez niego! Święta Teresa napisała o nich w swym żywocie: „O wielu członkach Towarzystwa Jezusowego i o całym tym zakonie widziałam rzeczy wspaniałe. Widziałam ich niejednokrotnie triumfujących w niebie z białymi chorągwiami w ręku; i jeszcze wiele innych przedziwnych o nich rzeczy Pan mi objawił. Dlatego wielką mam cześć dla tego Zakonu” (Życie. R. 38, 15).

 

 

Modlitwa.

Święty Ignacy, wielki Zakonodawco, żarliwy obrońco Chwały Bożej, zapal moje serce świętą gorliwością o Jego Chwałę i zbawienie dusz; wyjednaj mi zrozumienie, iż całe życie moje winno być Służbą Bogu i że wszystko kierować winienem ku większej Jego Chwale. Amen.

 

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 31
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa
  3. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Ignacego Loyoli: Nabożeństwo do Św. Ignacego Loyoli.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *