Matki Boskiej Śnieżnej

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

I. Marya jest świątynią,

II. w Której znajdujemy Pana Jezusa.

 

 

„I była tam Matka Jezusowa” — (Jan 2, 1).

 

I. — Według opowiadania, przytoczonego przez brewiarz, kościół Najświętszej Maryi Panny na wzgórzu Eskwilinie wznieśli za czasów Papieża Liberiusza bogaci, lecz bezdzietni małżonkowie rzymscy. Senator Jan i jego małżonka pragnąc obrócić cały swój majątek ku Chwale Maryi Panny Boga-Rodzicielki otrzymali objawienie, że na wzgórzu, które nazajutrz zobaczą śniegiem pokryte, a była to pora upałów, mają wznieść bazylikę ku Jej czci. Ponieważ jest to jeden z największych kościołów Rzymu, nazwany został kościołem Najświętszej Maryi Panny Większej. Po Soborze Efeskim w r. 431 dodano tej bazylice nowy tytuł: Matki Bożej, przez co stał się on pomnikiem uwieczniającym ogłoszenie dogmatu Macierzyństwa Bożego Maryi. Wszystkie kościoły, wspaniałe katedry i bazyliki, jakie wzniesiono dotąd na kuli ziemskiej ku czci Najświętszej Maryi Panny, są nie tylko pomnikami wzniesionymi dla wyrażenia wiary naszej, miłości i czci ku Niej, ale są one także symbolicznym wyobrażeniem Jej samej. Marya jest pierwszą, najwspanialszą świątynią, czyli Domem Bożym, Mieszkaniem Najwyższego.

Każdy kościół tym się różni od innych budowli, iż jest poświęcony, aby służył jedynie do oddawania czci Panu Bogu. Nie może być on użyty do świeckich celów. W nim spotykają się wierni, aby wespół wielbić Pana Boga. Wszystko, co znajduje się w świątyni, przypomina o Panu Bogu; święte obrazy, dzwony, wieże, organy, śpiewy, obrzędy, szaty, kapłani. Marya od pierwszej chwili zaistnienia swego była poświęconą Panu Bogu świątynią. Dzięki Niepokalanemu Poczęciu, była zawsze miła Panu Bogu. Wszystkie Jej doskonałości i cnoty głoszą nam Pana Boga: Jej wzniosła wiara, żarliwa miłość, nieskalana czystość, radość w oddawaniu czci Panu Bogu, głęboka pokora a przede wszystkim wspaniałomyślne posłuszeństwo Woli Pana Boga. Przeto z Samej Maryi, która słusznie może być nazwana cudem stworzenia, więcej Pan Bóg odbiera Chwały niż z całego świata.

Jakże miłą Panu Bogu świątynią była Marya dzięki Swej Łasce i Cnotom. Atoli każdy z nas jest również świątynią, póki trwa w Łasce i miłości. Św. Paweł przypomina nam o tym: „Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście?” (1 Kor 3, 16). Nasze życie to budowanie przybytku Pana Boga w nas. Winniśmy to czynić według podanego nam pierwowzoru przez Maryę.

 

II. — Marya jest żywą świątynią, ponieważ w Niej zamieszkał Sam Pan Jezus, Bóg-Człowiek. Toteż w dzisiejszej Mszy Świętej czytamy okrzyk Kościoła, podziwiającego wielkość Maryi z tego powodu: „Bogarodzico, Dziewico! Ten, Którego świat cały objąć nie może, w Twoim zamknął się Łonie, stawszy się Człowiekiem”. Zdanie to wyraża nam cały sens naszego nabożeństwa do Maryi: ponieważ zbliżając się do Niej znajdujemy w Niej ukrytego Pana Jezusa jak Eucharystię w Tabernakulum. Czcimy Maryę, aby przez Nią lepiej uczcić Pana Jezusa. Miłujemy Maryę, aby włączając naszą miłość w Miłość Jej Serca, ukochać Boga bezgraniczną miłością. Modlimy się do Maryi, gdyż Ona jest dla naszych próśb pośrednią drogą do Pana Jezusa. Ona je najskuteczniej poleca. Streszczając to wszystko możemy powiedzieć: Dlatego poświęcamy wszystko i siebie Maryi, ponieważ przez Nią, wraz z Nią i w Niej samej znajdujemy Pana Jezusa.

Według tej myśli starajmy się czynić wszystko dla Maryi, to znaczy przez Maryę dla Pana Jezusa; następnie wszystko w Maryi, to jest tak jak Ona; wreszcie, wszystko wraz z Maryą. Niech serce każdego z nas upodobnione do Serca Maryi stanie się świątynią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Według wzoru Maryi odtwarzajmy w sobie Jej cnoty, myśli, słowa, czyny i uczucia.

 

 

Modlitwa.

Boże, Który budujesz wieczny przybytek z żywych i wybranych kamieni, spraw, aby ciało moje, dusza i serce oczyszczone przez Łaskę Twoją i uświęcone na podobieństwo Niepokalanego i Dziewiczego Serca Maryi, stały się miłym Tobie przybytkiem. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 5
  2. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej: Nabożeństwo ku czci NMP Śnieżnej.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *