Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

Rozmyślanie.

MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Twój Święty Różaniec, o Dziewico Niepokalana niech mi będzie zawsze puklerzem obronnym szkolą cnoty.

Rozważanie.

1. Uroczystość dzisiejsza jest wyrazem wdzięczności za wielkie zwycięstwa odniesione przez lud chrześcijański dzięki Różańcowi Najświętszej Maryi Panny, a równocześnie jest najpiękniejszym i urzędowym świadectwem wartości tej modlitwy. Liturgia dzisiejsza jest wyjaśnieniem i poszerzeniem Różańca Świętego. Trzy hymny w Pacierzach Kapłańskich, antyfony na Jutrznię i Laudes opiewają różne Tajemnice. Lekcje zaś ich chwałę, a ciągłe przypominanie Dziewicy, Która „rośnie wśród kwiatów i przystrojona jest w róże i lilie polne” są wyraźną aluzją do tych mistycznych wieńców różanych jakie czciciele Maryi wiją u Jej Stóp przez odmawianie Różańca Świętego. Święto dzisiejsze mówi nam, że czcić Różaniec to czcić Maryę, albowiem on jest rozważaniem Życia Matki Bożej przy pobożnym odmawianiu Zdrowaś… W tym znaczeniu właśnie Kościół Święty pochwala tę praktykę i poleca ją wiernym tak gorąco: „O Boże — modli się w Kolekcie dzisiejszej — spraw, prosimy, abyśmy rozważając te Tajemnice w Świętym Różańcu Błogosławionej Maryi Panny, naśladowali to, co one zawierają i otrzymali, co one obiecują”. Różaniec Święty dobrze odmawiany jest modlitwą, a zarazem i szkołą. Jego Tajemnice mówią nam, że w Życiu Matki Bożej wszystko należy osądzać w odniesieniu do Pana Boga: Jej Radości i upodobania pochodzą z tego tylko, co sprawia przyjemność Panu Bogu, Jej Boleści zaś zlewają się, by tak powiedzieć, z Boleściami Samego Pana Boga, Który stawszy się Człowiekiem, chciał cierpieć za grzechy ludzkości. Jedyną radością Maryi jest Pan Jezus: być Jego Matką, pieścić Go na Swym Ręku, ukazywać Go światu dla uwielbienia, rozważać w Chwale Zmartwychwstania, jednoczyć się z Nim w Niebie. Jedynym Cierpieniem Maryi jest Męka Pana Jezusa: widzieć Go zdradzonego, ubiczowanego, cierniem ukoronowanego, ukrzyżowanego za nasze grzechy. Oto pierwszy owoc, jaki powinniśmy odnieść z odmawiania Różańca Świętego: osądzać wydarzenia naszego życia w odniesieniu do Pana Boga; radować się tym, co Jemu się podoba, tym, co nas z Nim jednoczy, cierpieć z powodu grzechu, który nas oddala od Niego i jest przyczyną Męki i Śmierci Pana Jezusa.

2. Drugim owocem, jaki mamy odnieść z codziennego odmawiania Różańca Świętego, jest wniknięcie w Tajemnice Chrystusa Pana. Przez Maryę i z Maryą, Która nam otwiera do nich bramę, Różaniec Święty pomaga nam wniknąć w niewysłowioną wielkość Wcielenia, Męki i Chwały Chrystusa Pana. Któż lepiej, niż Matka Boża, zrozumiał i żył tymi Tajemnicami? Któż bardziej niż Ona, może nam udzielić ich zrozumienia? Gdybyśmy w czasie odmawiania Różańca Świętego umieli naprawdę nawiązać duchową łączność z Maryą i towarzyszyć Jej w różnych okresach Jej Życia, moglibyśmy przyswoić sobie coś z uczuć Jej Serca w tych wielkich Tajemnicach, jakich była świadkiem, a często i główną Osobą. To karmiłoby przedziwnie naszego ducha. W ten sposób nasz Różaniec przemieniłby się w rozmyślanie, a raczej kontemplację pod przewodnictwem Matki Bożej. A tego właśnie Matka Boża pragnie, a nie tych Różańców odmawianych ustami, podczas gdy myśl błądzi w tysięcznych kierunkach! Zdrowaś Maryo, ustawicznie powtarzane powinny wyrażać usposobienie duszy, która stara się wznieść do Najświętszej Dziewicy, dążyć do Niej, aby być wprowadzoną w głębię Tajemnic Bożych. „Zdrowaś Maryo!” mówią usta, a serce szepce: naucz mnie, o Maryo, poznawać i kochać Pana Jezusa, jak Ty Go znałaś i kochałaś.

Takie odmawianie Różańca Świętego wymaga skupienia, jak poucza Św. Teresa od Jezusa. „Zabierając się do odmawiania Różańca dusza niech się zastanowi, kto jest Ten, do Którego mówi, a kim jest ona, która do Niego mówi, aby wiedziała, z jaką uwagą i z jakim nabożeństwem ma odmówić modlitwę” (zob. Dr. d. 22, 3). Święta dowcipnie szydzi z osób „tak niewolniczo przywiązanych do odmawiania mnóstwa różnych modlitw, choćby z pośpiechem, jako za pańszczyznę” (tamże, 31, 12). Różaniec odmawiany w ten sposób nie może zgoła podtrzymywać naszego życia wewnętrznego, małą korzyść przynosi duszy i niewielką chwałę oddaje Najświętszej Dziewicy. Odmawiany natomiast z prawdziwą pobożnością, staje się bardzo skutecznym środkiem pielęgnowania nabożeństwa Maryjnego i pogłębiania zażyłości z Maryą i Jej Boskim Synem.

Rozmowa.

„O Maryo, jak wśród Błogosławionych Duchów nie ma żadnego, który by więcej niż Ty miłował Boga, tak nie mamy ani nie możemy mieć po Bogu nikogo, kto by nas więcej miłował niż Ty, Matka nasza Najmiłościwsza. Gdyby można było złączyć miłość wszystkich matek dla swoich dzieci, wszystkich oblubienic dla swoich oblubieńców, wszystkich Świętych i Aniołów dla swych czcicieli, nie doszłaby się do miłości, jaką Ty masz dla jednej duszy, a zatem również i dla duszy mojej”.

„O Maryo, ponieważ mnie miłujesz, uczyń mnie podobnym do Siebie. Ty masz Moc przemieniania serc; weź więc serce moje i przemień je. Uczyń mnie Świętym, uczyń mnie swym godnym synem”.

„Niechaj Cię inni proszą o co chcą: o zdrowie, bogactwa, korzyści materialne; ja przychodzę prosić Cię, o Matko moja, o te rzeczy, jakich Ty Sama pragniesz ode mnie i jakie są szczególnie drogie Twemu Sercu. Sama byłaś tak bardzo pokorną, więc uproś mi pokorę i zamiłowanie wzgardy. Tak cierpliwa w znoszeniu cierpień tego życia, wyjednaj mi cierpliwość w przeciwnościach. Pełna Dobroci ku Bogu, wyjednaj mi Dar świętej i czystej miłości. Tyś cała Miłością ku bliźniemu, uproś mi miłość ku wszystkim, a szczególnie ku tym, którzy mi są przeciwni. O Maryo, Ty jesteś Najświętsza wśród wszystkich stworzeń, więc uczyń mnie Świętym. Tobie nie brak Miłości, ani Mocy; wszystko, co chcesz, możesz mi wyjednać! Tylko moje niedbalstwo w uciekaniu się do Ciebie i moja mała ufność w Twoją Pomoc mogą przeszkodzić w otrzymaniu Łaski od Ciebie” (Św. Alfons).  Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 7
  2. Nauki katolickie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej.
  3. Uwagi odnośnie paciorków różańca i tajemnic Różańca Świętego.
  4. Arcybractwo Różańca Świętego.
  5. Żywy Różaniec.
  6. Sławni miłośnicy Różańca Świętego.
  7. Różaniec Święty codzienny.
  8. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Różańcowej: Nabożeństwo katolickie na Święto Matki Boskiej Różańcowej.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023