Jubileusz 2000 lat Odkupienia

 

 

 

 

UWAGA.

W Roku Pańskim A.D. 2033 przypada wielki Jubileusz 2000-lat Odkupienia tj. Męki, Śmierci, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia Pana Jezusa oraz Zesłania Ducha Świętego, a jednocześnie początek Kościoła Świętego.

Według jednomyślnego zdania Wszystkich Świętych i wielkich mistrzów życia duchowego, najlepszym przedmiotem, jaki dusze pobożne mogą sobie obrać za temat codziennego rozmyślania, są Tajemnice Życia, Męki i Śmierci naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Zdając sobie sprawę z tak wielkiego Jubileuszu, chcemy przyjść z pomocą wszystkim Rzymskim Katolikom dając możliwość duchowego przygotowania się na tak zacny Wielki Jubileusz. Zawsze dniem skupienia Nowenny będzie pierwsza niedziela miesiąca.

Zaznaczamy, że owa Nowenna ma charakter do prywatnego użytku oraz jest dobrowolna wedle uznania dusz pobożnych. 

Cały okres przygotowawczy jest oparty na zatwierdzonych przez Kościół Święty książkach katolickich wydanych przed rokiem 1960. Jeżeli ktoś chciałby z przygotowanych przez Nas materiałów korzystać w formie publicznej, czyni to wedle swego uznania.

 

 

PROGRAM NOWENNY.

 

I ROK (2024) TAJEMNICA ODKUPIENIA W OBJAWIENIU BOŻYM

 

Na podstawie: O. Karol Clemens Redemptorysta – Dzieciątko Betleemskie Kraków 1918r.

 

 1. GRUDZIEŃ. O głębokiej nędzy upadłej ludzkości. Jak szczęśliwymi byli ludzie przed upadkiem w grzech. Cz. 1. Ludzie byli bardzo szczęśliwi ze względu na to jak zostali uposażeni.
 2. STYCZEŃ. O głębokiej nędzy upadłej ludzkości. Jak szczęśliwymi byli ludzie przed upadkiem w grzech. Cz. 2. Pierwsi ludzie byli bardzo szczęśliwi ze względu na miejsce swego pobytu i zatrudnienia.
 3. LUTY. O głębokiej nędzy upadłej ludzkości. Jak ludzie stali się nieszczęśliwymi po upadku w grzech.
 4. MARZEC. O głębokiej nędzy upadłej ludzkości. Z jaką dobrocią i mądrością Pan Bóg upadłemu człowiekowi przyszedł z pomocą. cz. 1. Pan Bóg za upadłego człowieka wydał Swego Jednorodzonego Syna 
 5. KWIECIEŃ. O głębokiej nędzy upadłej ludzkości. Z jaką dobrocią i mądrością Pan Bóg upadłemu człowiekowi przyszedł z pomocą. cz. 2. Pan Bóg wydał za nas Swego Jednorodzonego Syna jako całopalną Ofiarę Miłości
 6. MAJ. Z jak cudowną Mądrością Pan Bóg upadłemu człowiekowi przyszedł z pomocą. O sposobie w jaki Pan Bóg podniósł upadłego człowieka. Wcielenie Syna Bożego było najlepszym środkiem odkupienia ludzi
 7. CZERWIEC. Z jak cudowną Mądrością Pan Bóg upadłemu człowiekowi przyszedł z pomocą. O sposobie w jaki Pan Bóg podniósł upadłego człowieka. We Wcieleniu Sprawiedliwość Boża otrzymała najobfitsze zadośćczynienie
 8. LIPIEC. Z jak cudowną Mądrością Pan Bóg upadłemu człowiekowi przyszedł z pomocą. O sposobie w jaki Pan Bóg upokorzył groźnego nieprzyjaciela. Pan Bóg zwyciężonych naszych pierwszych rodziców uczynił zwycięzcami ich nieprzyjaciela
 9. SIERPIEŃ. Z jak cudowną Mądrością Pan Bóg upadłemu człowiekowi przyszedł z pomocą. O sposobie w jaki Pan Bóg upokorzył groźnego nieprzyjaciela. Pan Bóg ludzką naturę, którą szatan zepsuć zamyślał, podniósł do najwyższej godności
 10. WRZESIEŃ. O tęsknocie Proroków za Odkupicielem. Pierwsze słowo Proroka cz.1.
 11. PAŹDZIERNIK. O tęsknocie Proroków za Odkupicielem. Pierwsze słowo Proroka cz.2.
 12.  LISTOPAD. O tęsknocie Proroków za Odkupicielem. Drugie słowo Proroka.

 

II ROK (2025) TAJEMNICA ODKUPIENIA MĘKA I ŚMIERĆ PANA JEZUSA. KRZYŻ.

 

III ROK (2026) TAJEMNICA ODKUPIENIA MĘKA I ŚMIERĆ PANA JEZUSA. OWOCE MĘKI PAŃSKIEJ.

 

IV ROK (2027) TAJEMNICA ODKUPIENIA MĘKA I ŚMIERĆ PANA JEZUSA. MIŁOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

 

V ROK (2028) TAJEMNICA ODKUPIENIA — MĘKA I ŚMIERĆ PANA JEZUSA. NAJŚWIĘTSZA MARYA PANNA

 

VI ROK (2029) TAJEMNICA ODKUPIENIA — MĘKA I ŚMIERĆ PANA JEZUSA. KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY. ŹRÓDŁA ŁASKI – SAKRAMENTY ŚWIĘTE.

 

VII ROK (2030) TAJEMNICA ODKUPIENIA MĘKA I ŚMIERĆ PANA JEZUSA W LITURGII. MSZA ŚWIĘTA I NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

 

VIII ROK (2031) TAJEMNICA ODKUPIENIA — MĘKA I ŚMIERĆ PANA JEZUSA A ŻYCIE NASZE.

 

IX ROK (2032) TRYUMF TAJEMNICY ODKUPIENIA — PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY NIEBA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024