Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Mój miły jest mój, a ja jego. — Pnp 2, 16.

 

PRZYGOTOWANIE. — Niektóre dusze są we­zwane przez Pana Boga do wielkiej doskonałości; ponieważ one jednak nie oddają Mu całego serca i zachowują przywiązanie do rzeczy ziemskich, dlatego nie stają się Świętymi i nigdy się nie uświęcą; owszem, grozi im niebezpieczeństwo, że zgubią się na wieki. Musimy więc oderwać się od wszelkich stworzeń i oddać się całkowicie Panu Bogu, bez zastrzeżeń. Aby ten piękny cel osiągnąć, proś­my zawsze Pana Jezusa, aby zapalił w nas ogień Swej Świętej Miłości, On bowiem nas oczyści.

Zawartość strony

I. — Według Św. Filipa Nerreusza, o ile bardziej kochamy stworzenia, o tyle mniej miłujemy Pana Boga; Pan Jezus zaś, jak pisze Św. Hieronim, za­zdrosny jest o nasze serce. Ponieważ bardzo nas kocha, pragnie Sam w nim królować, nie chce towarzyszy, którzy by Go pozbawili części tej mi­łości, którą pragnie całą posiadać; toteż nie po­doba Mu się, jeśli kochamy coś ponad Nim. — Może nasz Zbawiciel, który oddał za nas wszystką Krew, umierając na Krzyżu, żąda zbyt wiele? M0że nie zasługuje na to, abyśmy Go kochali ca­łym sercem, bez zastrzeżeń?

Według Św. Jana od Krzyża, wszelkie przywią­zanie do stworzeń przeszkadza nam do całkowi­tego oddania się Panu Bogu. „Kto mi da skrzydła jako gołębicy, iżbym leciał i odpoczywał? Niektóre dusze Pan Bóg wzywa do świętości; ponieważ je­dnak nie oddają Mu się bez zastrzeżeń, nie dają Bogu całego serca, zachowując pewne przywiązanie do rzeczy ziemskich, nie stają się Świętymi! I nigdy Nimi nie zostaną. Chciałyby latać, ponie­waż jednak wstrzymuje je jakieś przywiązanie, nie latają, są zawsze przy ziemi i zagraża im wiel­kie niebezpieczeństwo wiecznego potępienia. Trze­ba się wyzuć ze wszystkiego. — Każda nić, mówi tenże Św. Jan od Krzyża, czy gruba czy cienka, przeszkadza duszy wzlecieć do Pana Boga.

Pewnego razu Św. Gertruda prosiła Pana Jezusa, aby jej powiedział, czego od niej żąda: Tego pra­gnę, odpowiedział Zbawiciel, abyś Mi dała serce czyste. — O takie właśnie serce Dawid prosił Pana Boga: Serce czyste stwórz we mnie, Boże. Panie, daj mi serce czyste, tj. opróżnio­ne i wyzute ze wszelkich ziemskich przywiązań.

Należy wszystko oddać, pisze Tomasz a Kempis, aby wszystko pozyskać. Aby posiąść Pana Boga całko­wicie, należy wszystko opuścić, co nie jest Panem Bogiem. Wówczas dusza będzie mogła odezwać się do Pana Jezusa: Wszystko opuściłam, mój Jezu dla Ciebie, teraz Ty, całkowicie mi się oddaj.

II. Aby dojść do całkowitego, bez zastrzeżeń oddania się Panu Bogu, należy zawsze Go prosić, by nas napełnił Swą Świętą Miłością. Miłość bo­wiem jest owym ogniem potężnym, który trawi w naszym sercu wszystkie przywiązania, które nie są dla Pana Boga. Św. Franciszek Salezy mawiał, iż z płonącego domu wszelkie sprzęty się wyrzuca; tymi słowy chciał wyrazić, że skoro w sercu za­panuje Miłość Boża, dana osoba nie potrzebuje już kazań i kierowników duchownych do oderwania się od świata; Miłość Boża wypali w jej sercu wszelkie inne przywiązania, które nie mają Boga na celu.

W Pieśni nad pieśniami Miłość Święta jest wyobrażona pod postacią piwnicy winnej: Wprowadził mnie do piwnicy winnej, rozbudził we mnie miłość. W tej błogosła­wionej piwnicy dusze, oblubienice Pana Jezusa, upo­jone winem Świętej Miłości, tracą zmysł do rzeczy ziemskich i patrzą tylko na Boga, we wszystkim Go szukają, mówią tylko o Bogu i pragną tylko słuchać rozmowy o Nim. Kiedy zaś słyszą, że inni opowiadają o bogactwach, godnościach, zabawach, zwracają się do Pana Boga i mówią z uczuciem płomien­nej miłości: „Bóg mój i wszystko”. Mój Boże, czymże dla mnie świat, przyjemności, zaszczyty?

 

 

Modlitwa:

Tyś moim Dobrem Jedynym, Jedynym moim szczę­ściem.

Mój Jezu, Miłości moja, moje Wszystko, czyż widząc Cię umarłego na haniebnym drzewie krzy­ża, wzgardzonego przez wszystkich i wyniszczo­nego przez cierpienia, mogę szukać przyjemności i chwały ziemskiej? Chcę całkowicie do Ciebie na­leżeć. Zapomnij o zniewagach, jakie Ci wyrządzi­łem i przyjmij mnie. Spraw, bym poznał, od czego mam się oderwać i co czynić, aby się Tobie podobać, gdyż wszystko chcę wykonać. Udziel mi siły, bym spełnił swe postanowienie i wiernie Ci służył. Mój ukochany Odkupicielu, pragniesz, abym bez zastrzeżeń całkowicie Ci się oddał i złączył się zu­pełnie z Twoim Sercem; oto dziś cały Ci się oddaję, cały bez zastrzeżeń, cały, cały; od Ciebie spodziewam się Łaski, iż będę Ci wierny do śmierci. Maryo, uproś mi świętą wytrwałość. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 21
  2. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy poprzez Nowennę ku Jej czci: Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy – dzień 4.
  3. uczczenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez Nowennę: Nowenna do Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dzień 2
  4. poznania nauki katolickiej o nabożeństwie do Świętego Patrona dnia dzisiejszego Św. Alojzego Gonzaga: Nauki katolickie o nabożeństwie do Św. Alojzego Gonzagi.
  5. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Alojzego Gonzagi: Nabożeństwo ku czci Św. Alojzego Gonzaga

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023