2 STYCZNIA

BŁ. ADELAJDA, KSIEŻNICZKA POLSKA.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Bł. AdelajdaAdelajda, albo Adlejda, córką była Ziemomysła, a siostrą Mieczysława, króla polskiego. Gdy Mieczysław Wiarę Chrześcijańską przyjął z rąk pobratymczego narodu Czechów, Adlejda tego samego dnia przystąpiła z nim w Gnieźnie do Sakramentu Chrztu Świętego. Porzuciwszy pogaństwo całym sercem przylgnęła do Chrześcijaństwa. Spełniała nie tylko przepisy Religii Chrystusowej, ale ćwiczyła się i w cnotach rozmaitych. Szczególniejsze nabożeństwo miała do Najświętszej Panny Maryi, więc panny dworskie i służbę do niego pilnie zachęcała. Usilnie też starała się o to, aby lud polski porzucił bałwany pogańskie, i przyjął Chrześcijaństwo. Wielką też była pomocą kapłanom w nawracaniu niewiernych. Cnotami jej cała rozbrzmiewała Polska, więc Gejza, król węgierski, prosił Mieczysława, aby mu swą siostrę oddał za żonę. Wahał się Mieczysław z tego powodu, że Gejza był jeszcze poganinem, zwyciężyła jednak nadzieja, że świątobliwa Adelajda, pozyskawszy serce małżonka, i umysł jego w prawdziwej Wierze oświecić potrafi. Pojechała zatem do Węgier, a do orszaku swego przyłączyła wielu kapłanów, doświadczonych w pracach misyjnych. Stało się tak, jak przewidywano w Polsce. Gejza na prośby swej małżonki wyrzekł się sprośnego pogaństwa i przyjął Wiarę Chrystusową wraz z wielką liczbą szlachty, mieszczan i ludu. Gejza bezdzietnym był w pierwszym małżeństwie, więc cieszył się niepomiernie, gdy żona jego była w stanie błogosławionym. Adelajdzie zaś objawił się pierwszy męczennik za Wiarę Chrystusa, Św. Stefan, i oznajmił, że porodzi syna, który nie tylko ziemską koronę nosić będzie, ale i niebieską otrzyma. Jakoż wkrótce porodziła syna i na pamiątkę onego widzenia na Chrzcie Świętym dano mu imię Stefan. Z wielką troskliwością wychowywała swego syna Adelajda, zaprawiała go od młodości do pobożności i świątobliwego żywota, a na nauczycieli dobierała mu roztropnych i religijnych ludzi. Kiedy umarł Gejza, wstąpił na tron Stefan, i otrzymał od papieża królewską koronę. Spełniła się więc i druga część przepowiedni, jaką usłyszała Adelajda, — a wiemy o tym, że spełniła się i trzecia, bo syn jej zaliczony został później w poczet Świętych. Będąc wdową starała się Adelajda o umocnienie Węgrów w Wierze Świętej, budowała wiele kościołów i umartwione prowadziła życie. Płakał naród węgierski, gdy umarła, gdyż ją wielce miłował, i matką Węgier nazywał. A i dziś Węgrzy mają dla niej cześć wielką i zaliczają w pośród Świętych swego narodu.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Bł. Adelajda pomagała kapłanom nawracać lud polski i węgierski do prawdziwej Wiary.

Była wzorową żoną i matką. Męża nawróciła, syna wychowała na Świętego. — Czy ją naśladujesz? Czy dla zbawienia polskiego ludu poświęcasz trochę czasu i talentu danego ci od Pana Boga? A jeżeli masz dzieci, — jak je wychowujesz?

 

 

Modlitwa.

Boże, Który każdemu narodowi dajesz ludzi Świętych i szlachetnych, aby mu byli wzorem do naśladowania, wzmacniaj nas Łaską Swoją, abyśmy idąc za Ich przykładem prowadzili życie cnotliwe i ofiarne dla swych współziomków. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *