27 Listopada.

Bł. Amadeusz, Portugalczyk.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Bł. Amadeusz PortugalczykPracował przeważnie we Włoszech, ponieważ zaś rodem był z Portugalii, więc go Portugalczykiem zwano. Urodził się 1420 r. Ojciec jego był hrabią i komendantem kilku fortec. Syna wychowywał poważnie, ale zaprawiał do żołnierki. Gdy podrósł, wstąpił Amadeusz do rycerskiego zakonu. Podczas wyprawy wojennej ranny ciężko w bitwie, rozmyślał często o celu człowieka. Wyzdrowiawszy porzucił rycerski zawód zupełnie, i wstąpił do Zakonu Hieronimitanów w Gwadalupie. Zakon ten nie odpowiadał jednak jego zamiłowaniu do umartwiania się, prosił więc aby mógł wstąpić do Zakonu Św. Franciszka. Otrzymawszy pozwolenie poszedł do Włoch i tam został przyjęty do Braci Mniejszych. Wielkie robił postępy w doskonałości, i szczególniejsze miał nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi. Gdy został kapłanem tak ostre prowadził życie, że wielu braci naśladować go poczęło i obrali go sobie za przewodnika w przestrzeganiu pierwotnej Reguły zakonnej. W r. 1459 generał upoważnił go do zaprowadzenia tej obostrzonej Reguły w klasztorach, które się zgodzą na nie. Pracował tak gorliwie, że bardzo wielu zakonników poddało się pod jego kierownictwo. Ci nazywali się Amadeistami. – Papież Sykstus IV wezwał go do Rzymu, i obrał za spowiednika i doradcę. Żadnej sprawy ważniejszej nie załatwiał bez niego, polegając bezpiecznie na jego rozumie i doświadczeniu. Pomimo tak wielkiego wpływu pokornym był Amadeusz i umartwiał się jeszcze więcej. Snu sobie odmawiał, aby dłużej mógł się modlić. Zmarł podczas wizytacji klasztorów w Mediolanie 1482, wsławiony cudami za życia i po śmierci. Zdaje się, że kanonicznie został zaliczony w poczet błogosławionych, gdyż w Mediolanie istnieje Ołtarz jemu poświęcony. Klasztory Amadeistów połączone zostały 1568 r. z Obserwantami.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Kiedy Apostołowie usłyszeli Głos Chrystusa Pana: „Pójdź za Mną”, nie namyślali się długo, porzucili swe zajęcia, i poszli za Zbawicielem. Podobnie Bł. Amadeusz, gdy uczuł powołanie do stanu duchownego porzucił świat i jego zaszczyty, a szukał zakonu takiego, w którym mógł wieść żywot pokorny i umartwiony.

„Dwom panom nie może żaden służyć” (Łuk. 16, 13), więc Amadeusz chcąc służyć Panu Bogu, postanowił służyć Mu wyłącznie i najlepiej. Dlatego to starał się w całej ostrości zachować pierwotną Regułę zakonną.

„Ta jest Wola Boża, poświęcenie wasze, abyście powściągali się od grzechów” (Tess. 4).

 

 

Modlitwa.

Boże, Który widzisz grożące nam zewsząd niebezpieczeństwa, spraw prosimy Cię, abyśmy za przyczyną Świętych Twoich pokonawszy zasadzki nieprzyjaciół naszych, wiernym służyli Ci sercem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023