11 MARCA

BŁ. ANDRZEJ REJ.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Bł. Andrzej RejPochodził ze starożytnej rodziny polskiej Rejów, i starannie został wychowany. Już od młodości dziwnie był skromnym, Cichym i powściągliwym; lubiał się modlić przed Ołtarzem Najświętszej Panny Maryi, i postami umartwiać swe ciało trzy dni przed każdym Jej świętem. Skończywszy nauki obrał sobie stan duchowny, został świeckim kapłanem, a wkrótce proboszczem kościoła Św. Idziego w Krakowie. Obowiązki parafialne pilnie spełniał, ale pamiętał przede wszystkim o swym uświęceniu. — Gdy Św. Jan Kapistran głosił kazania na Morawie pojechał tam posłuchać złotoustego mówcę. Takie na nim zrobił wrażenie, że postanowił porzucić świat i prosił Kapistrana o przyjęcie do Zakonu. — Otrzymawszy habit szedł wszędzie za Kapistranem i pomagał mu w głoszeniu Słowa Bożego, gdy w Polsce misje odprawiał. Ponieważ odznaczał się w zakonnych cnotach, ofiarowano mu kilkakrotnie gwardiaństwo, ale godności przełożonego przez pokorę przyjąć nie chciał. — Biskup poznański usilnie g0 prosił, aby został jego sufraganem, ale i od tej godności wyprosił się. Wolał służyć Panu Bogu jako pokorny i ubożuchny zakonnik, niż jako wysoki dygnitarz kościelny. — Urząd kaznodziejski gorliwie spełniał, i do każdej nauki rozmyślaniem i modlitwą przygotowywał się. Prócz pacierzy kapłańskich odmawiał codziennie Psałterz, czyli Oficjum do Najświętszej Panny Maryi i Różaniec. Nabożeństwo różańcowe wszędzie gorliwie rozszerzał, aby przez nie wypraszali sobie ludzie rozliczne Łaski. Mieszkał w kilku klasztorach Reformackich w Polsce i na Litwie, a wszędzie braciom świecił przykładem swej świątobliwości i ostrego życia. — W starości uprosił sobie, że mu pozwolono mieszkać na pustelni Św. Katarzyny w Małopolsce, gdzie przygotowywał się do śmierci. Tu z dala od ludzi w postach i modlitwie żywot pustelniczy prowadził. Gdy wielce osłabł, sprowadzono go do klasztoru krakowskiego, gdzie przepowiedziawszy śmierć swoją, przyjął Święte Sakramenty, i oddał Panu Bogu umartwionego ducha 1478 roku.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Pismo Święte mówi: — Bóg sprzeciwia się pysznym i upokarza tych, którzy sami się wywyższają. — A więc Pan Bóg nie ma Miłosierdzia dla pysznych, a Królestwo Niebieskie zamknięte jest przed nimi.

Kto chce wejść do Chwały Jego, musi stać się pokornym, musi uniżyć się i być podobnym do dziatek. Pan Bóg więc kocha pokornych, im daje Swoją Łaskę, ich wywyższa. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym Łaskę dawa. — (I P. 5)

Czy na wzór Bł. Andrzeja starasz się o nabycie pokory? Czy odpędzasz od siebie próżność, zarozumiałość, pychę?

 

 

Modlitwa.

Błogosławiony Andrzeju, chlubo Polskiego Narodu i wielki Pokutniku, racz wstawić się za nami, i uprosić nam u Boga tę Łaskę, abyśmy gardząc ziemską chwałą i próżnością, ukochali pokorę, a pełnieniem dobrych uczynków i tępieniem pijaństwa starali się o żywot wieczny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023