28 STYCZNIA

BŁ. MAŁGORZATA, KSIĘŻNICZKA WĘGIERSKA.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Bł. Małgorzata, księżniczka węgierskaZa czasów króla Beli wpadali często tatarzy w granice państwa węgierskiego, palili miasta i wsie, a lud uprowadzali w niewolę. Nie było wówczas wojsk stałych, więc niespodziewanym i nagłym napadom, nie można było skutecznego stawić oparcia. W utrapieniu tym uciekał się król Bela do Pana Boga, prosił Go o odwrócenie napadów tatarskich, i wraz z żoną postanowił dziecię, które miało się narodzić, ofiarować na Chwałę Bożą. Jakoż wysłuchał Pan Bóg modłów pobożnego króla. Pobici tatarzy zaprzestali czas jakiś napadów na Węgry. Dopełniając ślubu oddał Bela córeczkę swą Małgorzatę do klasztoru Dominikanek — w Weszprymie. — Wychowywała się ta mała dziecina pod okiem zakonnic, i zaprawiała się od młodości do bogomyślnego życia. Odwiedzali ją często królewscy rodzice i badali pilnie, ażali podoba się jej życie poświęcone na usługi Pana Boga, czy też może wydaje się jej ono za ciężkie i na świat wrócić by chciała. Świątobliwa panienka nie tęskniła za światem, i prosiła rodziców jako największe dobrodziejstwo, aby ją w klasztorze zostawili. — Widząc Bela stałą wolę swej córki, przychylił się do jej prośby, pozostawił ją w zakonie, i zbudował dla niej nowy klasztor na wyspie Dunaju w pobliżu swej stolicy Budy. — Tutaj świątobliwa księżniczka zajaśniała rozlicznymi cnotami. Była dla wszystkich wzorem pokory i umartwienia. Mawiała bardzo mało, i spełniała ochotnie wszystkie najniższe posługi domowe. Jeżeli zdawało się jej, że obraziła którąś siostrę, klękała natychmiast i prosiła ją o przebaczenie. Modliła się za swą ojczyznę węgierską, i pilnie zajmowała się chorymi i wychowaniem dziewcząt, aby były dobrymi obywatelkami. W dążeniu do doskonałości przestrzegała następnych Reguł, które wypisała sobie na ścianie swej celi: „Kochaj Pana Boga nade wszystko, a bliźniego jak samego siebie! Siebie miej w pogardzie, ale nie gardź drugim, ani go nie sądź. — Rozważaj cierpienia Chrystusa i proś, abyś była męczennicą dla Imienia Jego”. — Kierując się tymi zasadami, zdobyła wysoki stopień doskonałości i modlitwą swoją wypraszała ludziom wiele Łask Bożych. Zmarła po krótkiej chorobie gorączkowej w r. 1271, a uroczystość jej obchodzimy dnia 28. stycznia.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Błogosławiona Małgorzata myślała nie tylko o zbawieniu swojej duszy, ale w miarę, o ile Reguła klasztorna pozwalała, starała się bliźnim dobrze czynić. Uczyła dzieci, pielęgnowała chorych, opiekowała się kalekami. — Dążąc do doskonałości unikała śmiertelnych grzechów; wystrzegała się powszednich; za najmniejsze przekroczenie Reguły zakonnej lub Przykazania Bożego, natychmiast żałowała; myślała ciągle o Obecności Pana Boga i o wykonywaniu tych zasad, które postawiła sobie jako ideały życia.

— Naśladuj Błogosławioną Małgorzatę, a życie twoje będzie lepsze i pożyteczniejsze.

 

 

Modlitwa.

Błogosławiona Małgorzato, która ukochałaś Boga miłością czystą i gorącą, a bliźnim posługiwałaś w potrzebie i cierpieniach, wyjednaj nam doskonałą miłość Boga i bliźniego, i wieczną szczęśliwość w Niebie. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *