14 Czerwca.

Bł. Olga i Bł. Włodzimierz Wielki.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Bł. Olga i Bł. Włodzimierz W.Ruś pogańska sąsiadując z państwem bułgarskim i greckim miała sposobność poznania Religii Chrześcijańskiej, i obrządku greckiego. Królowa Olga po stracie męża swego Igora, panowała przez lat pięć w czasie małoletności syna Świętosława, po czym zdawszy mu rządy, udała się do Carogrodu, aby poznać dokładniej Religię Chrześcijańską. – Cesarz Michał przyjął ją życzliwie.

Patryarcha wyuczył jej Prawd Wiary, i udzielił Chrztu Świętego 858 r., a sam cesarz był jej ojcem chrzestnym. Na Chrzcie Świętym otrzymała imię Heleny. Wróciła na Rus Olga-Helena, zabrawszy ze sobą wielu zakonników. Opowiadali oni Religię Chrystusa Pana Rusinom i wielu nawrócili. Książe Świętosław zaciął się w pogaństwie, i pomimo próśb matki nie porzucił swych bałwanów. Natomiast syn jego Włodzimierz słuchał chętnie, gdy mu babka Olga opowiadała o Religii Chrystusa Pana. Na życzenie jednak ojca bożkom ojczystym wiernym pozostał. Olga świątobliwy wiodła żywot, zmarła 969 r. i pochowaną jest w Kijowie, czczona przez naród i cerkiew grecką jako święta. Kiedy Włodzimierz objął rządy nad całą Rusią, zrozumiał, że pogaństwo już się przeżyło, i nie ma racji bytu. Zalecali mu żydzi swą religię, potem Turcy, ale nie podobały mu się ich zasady i nabożeństwo. Przyszli wreszcie Grecy, i ci pozyskali go sobie tym łatwiej, że przez babkę poznał już nieco ich religię i obrządek. Cesarz grecki Bazyli dał swą córkę Annę za żonę Włodzimierzowi, pod warunkiem, że się nawróci. Wysłał też z nią patryarcha Carogrodu, Św. Ignacy metropolitę Michała, i wielu kapłanów, aby Naukę katolicką opowiadał na Rusi. A byli wówczas patryarchowie konstantynopolitańscy w łączności, czyli unii z Kościołem łacińskim. Jakoż w r. 988 dnia 1 września przyjął Włodzimierz chrzest św., a z nim mnóstwo ludu ochrzcili kapłani w rzece Dnieprze. Wiarę Chrystusa nie tylko przyjął z politycznych pobudek, ale i z przekonania. Żył bowiem według jej zasad bogobojnie, starał się o jej rozszerzenie. Zmarł w r. 1016 i pochowany jest w Kijowie w cerkwi Najświętszej Panny Maryi. Po jego śmierci nie dbali synowie o Chrystianizm, więc znowu Ruś wróciła do pogaństwa. Papieże wysyłali tu często misjonarzy, że jednak Msze Święte prawili po łacinie, więc mało zyskiwali wiernych. W końcu utrwalił się obrządek grecki na Rusi, gdyż obrzędy Święte odprawiano w języku słowiańskim.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Niektórzy ludzie tak są zajęci troskami doczesnymi, że nic mają czasu troszczyć się o swoją duszę. A jednak dusza droższą jest niż cały ten świat widzialny. Cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?

Życie doczesne jest krótkie, a dane ci zostało na to, abyś pozyskał życie wieczne. Troszczysz się o zdrowie ciała, o ile więcej powinieneś się troszczyć o zdrowie duszy. Jedną tylko masz duszę, pamiętaj o tym.

 

 

Modlitwa.

Wysłuchaj, Panie, prośby nasze, które do Ciebie zanosimy, a za wstawieniem się Bł. Olgi i Bł. Włodzimierza, racz nas wyzwolić od wszelakich grzechów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023