26 Kwietnia.

Bł. Piotr Kanizy.

 

 

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Bł. Piotr KanizyKiedy w XVI wieku Luter i inni heretycy błędną szerzyli naukę, mówiąc, że każdy może sobie sam tłumaczyć Pismo Święte jak chce, wówczas wzbudził Pan Bóg wielu świętych ludzi, którzy dzielnie bronili i wyjaśniali Naukę Kościoła Katolickiego. Do nich należał także Bł. Piotr Kanizy. Czując powołanie do stanu duchownego, zrozumiał, że najskuteczniej będzie służyć Panu Bogu, gdy wstąpi do Zakonu i jako misjonarz przenosić się będzie w miejsca herezją obałamucone, i tam opowiadać będzie Naukę prawdziwą Chrystusa Pana. Wstąpił więc w Kolonii do Zakonu Jezuitów, którzy podówczas najskuteczniej walczyli z herezją. Wykształciwszy się gruntownie w teologii, wyświęcony na kapłana począł skutecznie pracować nad nawróceniem dusz obałamuconych nowinkami, druzgocąc niemiłosiernie siłą logiki błędy heretyków. Jako zdolny teolog był dwukrotnie wysłany na Sobór Trydencki, który wówczas Naukę Katolicką wyjaśniał, i bronił przed napaściami rozmaitych heretyków. Papież Paweł IV wysłał go także na synod Piotrkowski do Polski, aby jako doświadczony teolog pomocą był kapłanom polskim w urządzeniu synodu. Najwięcej pracował bł. Piotr w Niemczech, i przebiegł je całe wszerz i wzdłuż, jako niestrudzony misjonarz. Wszędzie wykładał Prawdy Wiary Katolickiej, i udowadniał, że prawdziwa Nauka Pana Chrystusowa przechowaną jest nienaruszona tylko w Kościele Katolickim. Tak przekonywująco umiał przedstawiać błędy kacerzy, że nazywano go ,,młotem na heretyków”. Całe miasta i wioski powracały na Łono Kościoła, gdzie Św. Piotr misje odprawiał. Aby zaś wierni mieli w krótkości zebrane Prawdy Wiary Katolickiej, napisał dla nich katechizm, na podstawie obszernego katechizmu Soboru Trydenckiego. Katechizm ten do dzisiaj używanym jest po szkołach. Oceniając wielkie zasługi ks. Piotra Kanizego, cesarz austriacki trzy razy ofiarował mu arcybiskupstwo w Wiedniu, ale Bł. Piotr wyprosił się od tej godności. Wolał pracować w ukryciu jako pokorny zakonnik, niż stać na świeczniku. Zmarł w Fryburgu, mając lat 77. Papież Pius IX w r. 1865 policzył go w poczet Błogosławionych.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Chrystus Pan przed Wniebowstąpieniem przelał władzę swoją na Apostołów i ich następców, to jest biskupów i kapłanów i rozkazał im dzieło swoje sprawować aż do końca świata. Jako mnie ojciec posłał tak i ja was posyłam”. (Jan 20). Idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody” (Mat. 28). Kto was słucha Mnie słucha, kto wami gardzi Mną gardzi” (Łuk. 10).

Błądzą wtedy heretycy, gdy mówią, że każdy człowiek może sobie wykładać Pismo Święte jak mu się podoba. Błądzą protestanci twierdząc, że u nich prawdziwa jest Nauka Chrystusa Pana, oczyszczona od rzymskich naleciałości, gdyż wiemy, że Chrystus Pan czystości Swej Nauki kazał strzec biskupom i kapłanom, których głową jest papież nie zaś Lutrowi, Kalwinowi i innym samozwańcom.

 

 

Modlitwa.

O Jezu! Któryś umiłował Kościół, iż Samego Siebie wydałeś Zań, aby był bez zmazy i zmarszczki, powstań i ucisz wiatry piekielnych potęg, które w dzisiejszych czasach na nas uderzają. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023