18 Lipca.

Bł. Szymon z Lipnicy.

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Bł. Szymon z LipnicyCnotliwymi i pobożnymi byli rodzice Bł. Szymona, mieszczanie Lipnicy, miasteczka w krakowskiej ziemi położonego, więc też dobrze i pobożnie wychowali swojego syna, który się im urodził w 1420 r. Ponieważ Szymon wielką do nauki miał ochotę, więc wysłano go do Krakowa, gdzie ukończył Akademię ze stopniem doktora teologii. W owym czasie szerokiej zażywał sławy Św. Jan Kapistran, wymowny kaznodzieja Zakonu Św. Franciszka. Król Kazimierz zaprosił go, aby i w państwie Polskim głosił Słowo Boże. Przybył Kapistran do Krakowa, i swymi kazaniami tak kruszył grzeszne serca ludzi, że znosili na rynek karty, kości, warcaby, złe książki i przedmioty zbytkowne na spalenie. Nieprzyjaciele jednali się, krzywdziciele zwracali pieniądze, bogacze umartwiali się, a ludzie pobożni porzucali świat i zamykali się w klasztorach. Do tych ostatnich należał także Św. Szymon, który chciał doskonałe prowadzić życie pod kierunkiem Św. Kapistrana, i wstąpił do Zakonu Bernardynów na Stradomiu w Krakowie. Tutaj ostre prowadził życie, umartwiał się milczeniem, postami i biczowaniem. Do Najświętszej Panny Maryi szczególniejsze miał nabożeństwo. Przed każdym Jej świętem pościł i włosiennice nosił, a przed Wniebowzięciem, na wzór Św. Franciszka 40 dni ścisły post zachowywał. Na ambonie i w konfesjonale nie znużenie pracując, wiele dobrego zdziałał. Jako magister nowicjuszów, później gwardian i prowincjał, zachęcał braci do ubóstwa i pracy dla Pana Jezusa. Odbył pieszo pielgrzymkę do Rzymu, po czym puścił się do Palestyny, gdzie na miejscach uświęconych pobytem Zbawiciela modlił się, pościł, rozmyślał i dziękował Panu Jezusowi za wielkie Dzieło Odkupienia ludzkości. Wróciwszy do Krakowa pracował dalej na ambonie i w konfesjonale, umartwiał się. i podbijał ciało w niewolę ducha. Mówił z braćmi, tylko wtedy, kiedy potrzeba tego wymagała, zresztą milczał i rozmyślał w celi przed wizerunkiem Ukrzyżowanego. Gdy Kraków morowe nawiedziło powietrze, obsługiwał opuszczonych chorych. Sam jednak zachorował i w r. 1482 umarł dn. 11 lipca, jako męczennik miłości bliźniego. Dla licznych cudów pozwolił Papież Innocenty VIII w r. 1487 czcić Szymona w Polsce, zaś Klemens XII cześć jego rozszerzył na świat cały.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Bł. Szymon z Lipnicy szczególniejszym był czcicielem Maryi, gdyż ona matką jest naszą w porządku nadprzyrodzonym. Jako matka ziemska troszczy się o szczęście doczesne swych dziatek, tak Marya, Matka nasza Niebieska troszczy się o zbawienie wszystkich ludzi. Gdy obrazimy Pana Boga grzechem, spojrzeć na niego nie śmiemy, trzeba nam wtedy Matki Pośredniczki, Która do Ojca Przedwiecznego nas prowadzi, Gniew Jego od nas odwraca, i uprasza Łaski potrzebne nam do pokuty i poprawy życia.

 

 

Modlitwa.

Boże, Któryś Wyznawcę Twego Bł. Szymona z Lipnicy szczególniejszym Darem wymowy obdarzył, dozwól łaskawie, abyśmy według nauki jego postępując, gardzili marnościami tego świata, miłowali Boga, względem bliźnich postępowali sprawiedliwie, a modlitwą, pracą i umartwieniem zwyciężyli nieprzyjaciela naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *