Obserwuj nasze kanały:

Kazania dla dzieci

9 04, 2023

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego cz. I – “Kazania dla dzieci”

2023-09-24T15:29:12+02:00

  Ks. Jan Pelz Kazania dla dzieci 1938 rok   Jak odziany Chwałą Chrystus Pan Zmartwychwstały pracuje nad naszym uświetnieniem      1. Zbawiciel wstał z grobu uświetniony Chwałą. Minął już czas cierpień i upokorzeń. Minął na zawsze. Nadszedł czas triumfu. Któż zdołałby opi­sać piękno przemienionego Ciała Zmartwychwstałe­go Chrystusa Pana, urok i Majestat [...]

9 04, 2023

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego cz. II – “Kazania dla dzieci”

2023-04-09T20:10:33+02:00

  Ks. Jan Pelz Kazania dla dzieci 1938 rok       Wielkanocne zwycięstwo Pana Jezusa.   „Trzeciego dnia Zmartwychwstał i wstąpił na Niebiosa".       Wielkanoc — dzień Zmartwychwstania Pań­skiego — jest największym triumfem, obchodem najwspanialszego zwycięstwa w dziejach ludzkości. Przez Swoje Święte i chwalebne Zmartwychwsta­nie Zbawiciel zwyciężył wszystkich nieprzyjaciół Pana Boga i [...]

1 01, 2023

Kolęda noworoczna – „Będę miał konika!”

2023-01-04T00:15:20+01:00

  Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej Księga ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików 1932 rok.   Kolęda noworoczna Ludwik, syn majętnych rodziców, blisko Kurowa osiadłych, od dawna wy­glądał Nowego Roku. Był jedynakiem, dostawał często podarunki od ojca i matki, a kolędę [...]

1 01, 2023

Nowy Rok – Kazania dla dzieci

2023-01-01T03:04:57+01:00

  Kazania dla dzieci - Credo na tle roku szkolnego ks. Jan Pelz 1938     Życie nadprzyrodzone. Ludzie życzą sobie dziś szczęścia na Nowy Rok, myśląc przy tym przeważnie o sprawach ziemskich, takich jak zdrowie, powodzenie, długie życie. Rzecz niewątpliwa iż takie życzenia wolno skła­dać sobie i bliźnim. Jednakowoż Chrześcijanie nie powinni w swych [...]

31 12, 2022

Kazanie na zakończenie Roku – Kazania dla dzieci

2022-12-31T05:11:34+01:00

  Kazania dla dzieci - Credo na tle roku szkolnego ks. Jan Pelz 1938     Miłosierdzie Boże.   Ważna i poważna godzina zgromadziła nas pospołu w wieczór dzisiejszy. Oto składamy cały wieniec 365 jasnych i ciemnych dni na grobie do­czesności i odmawiamy modlitwę wieczorną za cały rok dobiegający swego kresu. W tej chwili człowiek [...]

25 12, 2022

Kazania dla dzieci – OKRES BOŻEGO NARODZENIA

2022-12-25T16:43:20+01:00

  OKRES BOŻEGO NARODZENIA     Źródło: Kazania dla dzieci, ks. Józef Pelz, 1938 rok         „I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana na­szego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy."   Boże Narodzenie, Pokój na ziemi.   Witajcie moje, kochane dzieci, w uroczystym święcie [...]

11 12, 2022

Kazania dla dzieci – III. Niedziela Adwentu

2022-12-11T06:40:21+01:00

  Kazania dla dzieci ks. Józef Pelz 1938 rok   ADWENT   PIERWSZY CYKL ADWENTOWY.   III. Niedziela Adwentu. Pan Bóg Najmędrszy.     Stworzenie świadczy o Wszechmocnym Stworzy­cielu. O tym mówiliśmy w pierwszą niedzielę ad­wentu. W drugą zaś niedzielę adwentową mówiliś­my, że sumienie świadczy o Najświętszym Prawo­dawcy. Ten Pan Bóg Wszechmocny i Najświętszy jest [...]

4 12, 2022

Kazania dla dzieci – II. Niedziela Adwentu

2022-12-02T22:28:49+01:00

  Kazania dla dzieci ks. Józef Pelz 1938 rok   ADWENT   PIERWSZY CYKL ADWENTOWY.   II. Niedziela Adwentu.   Bóg Przenajświętszy.   Wszyscy mamy rozum, dzięki któremu możemy myśleć. Myśleć musicie na każdej lekcji szkol­nej, musicie też myśleć teraz na kazaniu. A ileż dopiero myśleć muszą ludzie starsi! Kupiec musi myśleć o tym, żeby [...]

Przejdź do góry