Modlitwy na cmentarzu za dusze zmarłych.

2023-11-14T00:57:22+01:00

        Uwaga na cmentarzu. Książka modlitewna i kancyonał dla pospolitego ludu katolickiego. - Wyd. 10 1864 Człowiecze! pamiętaj, żeś proch i w proch się obrócisz. Tak się tysiączne głosy tu do mnie odzywają i każą mi się od umarłych prawdziwej mądrości uczyć. Tu jest miejsce odpoczynku zmarłych rodziców, braci i [...]