Modlitwy za dusze zmarłych do Matki Boskiej.

2023-11-01T16:05:57+01:00

            Koronka do Matki Boskiej za dusze zmarłych Pomoc cierpiącym nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych 1887 W Imię Ojca †, i Syna †, i Ducha † Świętego. Amen. I. Najświętsza Maryo! Panno Niepokalana, Matko Boża — Któraś cierpiała Boleść niewymowną usłyszawszy proroctwo Symeona: „Miecz Boleści przeniknie Duszę Twoją!"— [...]