Modlitwy w chorobie.

2023-10-12T20:31:53+02:00

      Litania za chorych (I) Książka modlitewna i kancyonał dla pospolitego ludu katolickiego. - Wyd. 10 1864 Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami (nad nami; nim, nią; nimi). Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, [...]