Anioł Pański

2024-04-21T18:46:12+02:00

  Gdy dzwonią na Anioł Pański rano, w południe i wieczór, przypomnij sobie wielką Tajemnicę Wcielenia Słowa Przedwiecznego, tj. jak Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego odkupienia, i mów nabożnie:   Poza okresem Wielkanocnym Odmawia się klęcząc, w niedziele stojąc: V. Ángelus Dómini nuntiávit Maríae. R. Et concépit de Spíritu Sáncto.  Ave María. V. [...]