Nabożeństwo do Św. Rafała Archanioła

2022-10-29T20:06:00+02:00

    Litania do Św. Rafała Archanioła Źródło: Kwiatek Eucharystyczny 1929 Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze Miłosierdzia z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Marya, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, Święta Marya, Królowo [...]