Nabożeństwo do Męki Pańskiej.

2024-02-21T00:07:20+01:00

NABOŻEŃSTWO KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ         Nauki o Męce Pańskiej.     Nauka o skutkach nabożeństwa do Ukrzyżowanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Męki Jego. Źródło: Cały złoty ołtarz Bł. Albertus Wielki te słowa mówi: „O Męce Jezusowej rozmyślanie więcej człowiekowi uczynić może pożytku, aniżeli, gdyby cały rok o wodzie i [...]