Nauka katolicka i nabożeństwo wynagradzające na Pierwszy Piątek Miesiąca.

2024-01-30T04:15:56+01:00

          Nauka.  Już prawie powszechnym jest u wiernych zwyczajem poświęcanie pierwszego piątku każdego miesiąca Sercu Jezusowemu i odprawiania w tym dniu pewnych ćwiczeń pobożnych, jako to: ofiarowania, przeproszenia itp. Nie ma jednak ogólnego odpustu dla wszystkich wiernych nadanego, lecz tylko dla członków Bractwa Serca Jezusowego. Pierwszy piątek każdego miesiąca, [...]