NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE.

2024-02-12T02:58:39+01:00

          Nauka. Czytamy w żywocie Św. Ger­trudy, iż pewnego razu, będąc w zachwycie, ujrza­ła Boskiego Odkupiciela, który kazał Św. Janowi Apostołowi, by złotymi literami zapisywał wszyst­kie praktyki pobożne, spełniane podczas karnawa­łu, aby je wynagrodzić szczególniejszymi Łaskami. Właśnie w tym czasie, gdy Św. Katarzyna Sieneń­ska modliła się i opłakiwała grzechy [...]