Obserwuj nasze kanały:

Nowenny

23 10, 2023

Nowenna przed uroczystością Wszystkich Świętych.

2023-11-09T13:21:42+01:00

  (Nowennę rozpoczyna się dnia 23 Października)         Źródło: Kwiatek Eucharystyczny 1929     DNI NOWENNY:   DZIEŃ PIERWSZY (23 października)     Do Ciebie najpierw się uciekam, o Królowo Nieba, Maryo Najświętsza, Któraś z niezrównaną łaskawością oświadczyła się być Pośredniczką grzeszników i z nie mniejszym pośpiechem mile przyjmujesz zaniesione [...]

24 10, 2023

Nowenna za Dusze Czyśćcowe I.

2023-11-09T13:10:30+01:00

  (Nowenna rozpoczyna się od dnia 24 października lub można ją dowolnym czasie w czasie roku odprawić)         Źródło: Pomoc cierpiącym nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych 1887     Uwaga. Najmilszą ofiarą Panu Bogu na zadosyćuczynienie za winy drogich nam zmarłych, jest niewątpliwie postęp nasz na drodze chrześcijańskiej doskonałości. Przedmiotem [...]

19 10, 2023

Nowenny do Św. Judy Tadeusza Apostoła.

2023-11-09T13:01:10+01:00

  (Nowenna rozpoczyna się od dnia 19 października)         Nowenna I do Św. Judy Tadeusza.   Źródło: Nowenna do Św. Judy Tadeusza 1945r.   Pierwszy dzień (19 Października) Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Orędowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością. Otwieram moje serce stroskane [...]

20 10, 2023

Nowenna ku czci Chrystusa Króla.

2023-11-09T08:48:39+01:00

  (Nowenna rozpoczyna się od piątku na 9 dni przed ostatnią niedzielą października)         Źródło: Ks. Franciszek Walczyński - Nowenna ku czci Chrystusa Króla 1935r.     WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich. R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić. [...]

2 11, 2022

Nowenna za dusze zmarłych.

2023-11-08T03:03:47+01:00

          UWAGA. Nowennę tę można odprawiać w każdym czasie, mianowicie gdy chcemy za pośrednictwem Dusz Zmarłych otrzymać od Boga jaką szcze­gólną Łaskę. Jednak najmilej Bogu, pożytecznie zmarłym i tym, którzy ją odprawiają zaraz po śmierci, albo w rocznicę zgonu zmarłych, lub też przez dziewięć dni poprzedzających Dzień Zaduszny, 2—go [...]

15 10, 2023

Nowenna do Św. Rafała Archanioła.

2023-10-16T07:50:01+02:00

  (Nowenna rozpoczyna się od dnia 15 października)     Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913   KAZDEGO DNIA NOWENNY NALEŻY ODMÓWIĆ PONIŻSZE MODLITWY:     Boże, Któryś Tobiaszowi, słudze Twemu, dał Błogosławionego Rafała Archanioła za towarzysza, w podróży, dozwól łaskawie, abyśmy słudzy Twoi zawsze Jego opieką osłonieni, a pomocą wspierani byli. Przez [...]

11 10, 2023

Nowenna do Św. Jana Kantego.

2023-10-16T07:45:50+02:00

  (Nowenna rozpoczyna się od dnia 11 października)         Źródło: Nowenna do Św. Jana Kantego 1931     Porządek rozpoczęcia na każdy dzień Nowenny:     Hymn do Ducha Świętego. Veni Creator /Przybądź Duchu Stworzycielu wraz z wersetem i modlitwą. VENI CREATOR SPIRITUS Veni, Creator Spiritus, * Mentes tuorum visita, [...]

7 10, 2023

Nowenna do Św. Gerarda Majelli, Patrona dobrej Spowiedzi.

2023-10-13T15:23:37+02:00

  (Nowenna rozpoczyna się od dnia 7 października)     Źródło: Książka misyjna OO. Redemptoryści 1947          DNI NOWENNY:     Dzień 1 (7 października).   Święty Gerardzie, pełen wiary, uproś nam, prosimy Cię, tak silną i żywą wiarę, żebyśmy we wszystko, czego nas Kościół Święty naucza, niezachwianie wierzyli i [...]

25 09, 2023

Nowenna do Św. Ojca Franciszka Serafickiego.

2023-10-03T00:25:35+02:00

Odprawiana corocznie w Rzymie w kościele Zakonu Braci Mniejszych (Ara-coeli). (Rozpoczyna się od dnia 25 Września)       Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900         Poniższą Pieśń odmawia się zawsze na początku każdego dnia Nowenny: Pieśń. Ubodzy, wychwalajcie łaskawie i wyśpiewujcie [...]

24 09, 2023

Nowenna do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

2023-10-02T07:30:56+02:00

  (Rozpoczyna się od dnia 24 Września)         Nowenna I do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (dłuższa) Źródło: Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wyd. III, 1927r.   DNI NOWENNY:     DZIEŃ I (24 Września)   ROZMYŚLANIE. Dziecięctwo duchowe.   „Czuję, że posłannictwo moje rozpocznie się po [...]

Przejdź do góry