Obserwuj nasze kanały:

PRZED BOGIEM Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego O. Bernardyn Goebel

Strona główna/Wpisy/Rozmyślania na każdy dzień/Rozmyślania dla duchowieństwa/PRZED BOGIEM Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego O. Bernardyn Goebel
29 11, 2023

XXIV I OSTATNI TYDZIEŃ PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. ŚRODA. Rozmyślanie. Nowe Niebo i nowa ziemia. O. BERNARDYN GOEBEL

2023-11-29T02:48:26+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.     Rozmyślanie. „NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA".     Wielkie zaburzenia kosmiczne zapoczątkują Dzień Ostateczny. Ma się wrażenie, jakby cała przyroda drżała w posadach, gdy Pan Bóg wyrusza na Sąd. Czy ten kataklizm w przyrodzie oznacza [...]

28 11, 2023

XXIV I OSTATNI TYDZIEŃ PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. WTOREK. Rozmyślanie. Sąd Ostateczny. O. BERNARDYN GOEBEL

2023-11-28T06:28:22+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.     Rozmyślanie. SĄD OSTATECZNY.     Po raz pierwszy Chrystus Pan zjawił się na ziemi po to, by zbawić świat. Przy końcu świata zjawi się po to, by go osądzić. Ten Sąd będzie końcowym aktem dziejów [...]

27 11, 2023

XXIV I OSTATNI TYDZIEŃ PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. PONIEDZIAŁEK. Rozmyślanie. Wskrzeszenie zmarłych. O. BERNARDYN GOEBEL

2023-11-27T01:39:15+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.     Rozmyślanie. WSKRZESZENIE ZMARŁYCH.     Dzień triumfalnego Przyjścia Pana Jezusa na Sąd rozpocznie się wskrzeszeniem zmarłych. „Nadchodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą [...]

26 11, 2023

XXIV I OSTATNI TYDZIEŃ PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO. NIEDZIELA. Rozmyślanie. Tryumfalne Przyjście Pana Jezusa. O. BERNARDYN GOEBEL

2023-11-26T18:38:42+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.     Rozmyślanie. TRYUMFALNE PRZYJŚCIE PANA JEZUSA.     Ostatnia niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego zamykająca Rok Kościelny, maluje w Ewangelii (Mt 24, 15-35) wspaniały, proroczy obraz przyszłości. Zbawiciel jest na Górze Oliwnej, Jerozolimę ma pod sobą [...]

25 11, 2023

VI TYDZIEŃ POZOSTAŁY PO OBJAWIENIU PAŃSKIM. SOBOTA. Rozmyślanie. Przełożeni i podwładni. O. BERNARDYN GOEBEL

2023-11-26T02:46:27+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.     Rozmyślanie. PRZEŁOŻENI I PODWŁADNI.     Ostatnie rozmyślanie o posłuszeństwie poświęcimy stosunkowi między przełożonymi i podwładnymi. Zobaczymy, że ta święta i po ślubach wieczystych nierozerwalna więź, jaką posłuszeństwo łączy przełożonych i podwładnych, domaga się od [...]

24 11, 2023

VI TYDZIEŃ POZOSTAŁY PO OBJAWIENIU PAŃSKIM. PIĄTEK. Rozmyślanie. Duch posłuszeństwa. O. BERNARDYN GOEBEL

2023-11-24T03:04:42+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.     Rozmyślanie. DUCH POSŁUSZEŃSTWA.     Ślubem posłuszeństwa przybiliśmy się razem z Św. Franciszkiem do krzyża, na którym Pan Jezus stał się posłuszny aż do śmierci. Moc posłuszeństwa Pana Jezusa Ukrzyżowanego ma przepłynąć na nasze posłuszeństwo, [...]

23 11, 2023

VI TYDZIEŃ POZOSTAŁY PO OBJAWIENIU PAŃSKIM. CZWARTEK. Rozmyślanie. Nadprzyrodzona wartość posłuszeństwa w dziele zbawienia świata. O. BERNARDYN GOEBEL

2023-11-23T03:30:45+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.     Rozmyślanie. NADPRZYRODZONA WARTOŚĆ POSŁUSZEŃSTWA W DZIELE ZBAWIENIA ŚWIATA.     W Liturgii ostatnich dni Wielkiego Tygodnia Kościół Święty powtarza często słowa Św. Pawła Apostoła o posłuszeństwie Chrystusa ze znamiennym dodatkiem: „Chrystus stał się za nas [...]

22 11, 2023

VI TYDZIEŃ POZOSTAŁY PO OBJAWIENIU PAŃSKIM. ŚRODA. Rozmyślanie. Nadprzyrodzona wartość posłuszeństwa w dziele własnego uświęcenia. O. BERNARDYN GOEBEL

2023-11-22T02:27:41+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.     Rozmyślanie. NADPRZYRODZONA WARTOŚĆ POSŁUSZEŃSTWA W DZIELE WŁASNEGO UŚWIĘCENIA.     W dwóch następnych rozmyślaniach będziemy się starali wniknąć głębiej w znaczenie ślubu posłuszeństwa dla naszego własnego uświęcenia i dla zbawienia dusz. Kiedy Pan Jezus powoływał [...]

21 11, 2023

VI TYDZIEŃ POZOSTAŁY PO OBJAWIENIU PAŃSKIM. WTOREK. Rozmyślanie. Posłuszeństwo Św. Franciszka z Asyżu. O. BERNARDYN GOEBEL

2023-11-21T03:51:37+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.     Rozmyślanie. POSŁUSZEŃSTWO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU.     Dla Św. Franciszka posłuszeństwo wynikało już z doskonałego pojęcia ubóstwa; zwykł był mawiać, że „nie wszystko dla Pana opuścił ten, kto zatrzymał sakiewkę własnej woli" (Bonmann). Szczytem [...]

20 11, 2023

VI TYDZIEŃ POZOSTAŁY PO OBJAWIENIU PAŃSKIM. PONIEDZIAŁEK. Rozmyślanie. Posłuszeństwo Chrystusa Pana. O. BERNARDYN GOEBEL

2023-11-20T01:48:26+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.     Rozmyślanie. POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSA PANA.     Zaczynamy rozmyślania o ślubie posłuszeństwa. Zwyczajem naszym spójrzmy najpierw na Przykład Pana Jezusa. Według Św. Pawła Apostoła, Pan Jezus przyszedł na świat ze słowami: „Oto idę, o Boże, aby [...]

Przejdź do góry