Obserwuj nasze kanały:

PRZED BOGIEM Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego O. Bernardyn Goebel

Strona główna/Wpisy/Rozmyślania na każdy dzień/Rozmyślania dla duchowieństwa/PRZED BOGIEM Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego O. Bernardyn Goebel
14 02, 2024

ŚRODA POPIELCOWA. Rozmyślanie. Pierwsze ćwiczenie pokutne – Post. O. BERNARDYN GOEBEL

2024-02-14T05:46:07+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.     Rozmyślanie. PIERWSZE ĆWICZENIE POKUTNE — POST.     Wielki Post jest w zamierzeniach Kościoła Świętego okresem przygotowania do Wielkanocy, drugiego z wielkich świąt chrześcijańskich. Wraz z Chrystusem Panem ma umrzeć w nas stary człowiek, by [...]

13 02, 2024

TYDZIEŃ PIĘĆDZIESIĄTNICY. Wtorek. Bądź wierny aż do śmierci. O. BERNARDYN GOEBEL

2024-02-13T02:52:06+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.     Rozmyślanie. BĄDŹ WIERNY AŻ DO ŚMIERCI.     W czasie obłóczyn kapłan modlił się za nas, byśmy wytrwali w Zakonie do końca, bo wytrwanie wieńczy dopiero tę wielką Łaskę Bożą, jaką jest powołanie: „Kto wytrwa [...]

12 02, 2024

TYDZIEŃ PIĘĆDZIESIĄTNICY. Poniedziałek. Unikanie świata i posłannictwo w świecie. O. BERNARDYN GOEBEL

2024-02-12T06:00:42+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.     Rozmyślanie. UNIKANIE ŚWIATA I POSŁANNICTWO W ŚWIECIE.     Rozmyślaliśmy długo o życiu zakonnym: o powołaniu, o obowiązkach, o apostolstwie. Gdyby chcieć streścić jak najzwięźlej życie nasze, trzeba by powiedzieć, że zakonnik to człowiek, który [...]

11 02, 2024

TYDZIEŃ PIĘĆDZIESIĄTNICY. Niedziela. Miłość i cierpienie. O. BERNARDYN GOEBEL

2024-02-10T19:48:48+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.     Rozmyślanie. MIŁOŚĆ I CIERPIENIE.     Hasło Przedpościa, przygotowujące nas na czas odrodzenia i odnowienia, jakim jest Wielki Post, brzmi: Walczyć i pracować. Lekcja niedzieli Pięćdziesiątnicy przypomina jeszcze, że miłość ma ożywiać tę walkę i [...]

10 02, 2024

TYDZIEŃ SZEŚĆDZIESIĄTNICY. Sobota. Królowa Apostołów. O. BERNARDYN GOEBEL

2024-02-10T00:50:48+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.     Rozmyślanie. KRÓLOWA APOSTOŁÓW.     W kościółku Matki Boskiej Anielskiej otrzymał Św. Franciszek z Asyżu wezwanie do apostolstwa. Brewiarz mówi, że „stał się heroldem Wielkiego Króla pod szczęśliwym znakiem Bogarodzicy". Z Porcjunkuli wyruszał z braćmi [...]

8 02, 2024

TYDZIEŃ SZEŚĆDZIESIĄTNICY. Czwartek. Śladami Dobrego Pasterza. O. BERNARDYN GOEBEL

2024-02-08T01:53:15+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.     Rozmyślanie. ŚLADAMI DOBREGO PASTERZA.     Św. Bonawentura pisze o Św. Franciszku z Asyżu: „Dobroć pociągała go ku wszystkim stworzeniom, ale szczególniej ku duszom odkupionym Najdroższą Krwią Chrystusa Pana. Kiedy widział, że były splamione zmazą [...]

9 02, 2024

TYDZIEŃ SZEŚĆDZIESIĄTNICY. Piątek. Powodzenie i niepowodzenie w pracy apostolskiej. O. BERNARDYN GOEBEL

2024-02-07T07:55:08+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.     Rozmyślanie. POWODZENIE I NIEPOWODZENIE W PRACY APOSTOLSKIEJ.     Człowiek lubi powodzenie, a gdy nie widzi skutków swej pracy, gdy owoce nie odpowiadają jego oczekiwaniom, łatwo popada w przygnębienie, zniechęca się; zdaje mu się, że [...]

7 02, 2024

TYDZIEŃ SZEŚĆDZIESIĄTNICY. Środa. Forma kazania franciszkańskiego. O. BERNARDYN GOEBEL

2024-02-07T03:26:17+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.     Rozmyślanie. FORMA KAZANIA FRANCISZKAŃSKIEGO.     Według opowiadania pierwszego biografa, kazania Św. Franciszka z Asyżu wywierały potężne wrażenie na ludziach wszystkich warstw (Celano). To nie tylko urok jego świętości tak ludzi podbijał, ale również wielka [...]

6 02, 2024

TYDZIEŃ SZEŚĆDZIESIĄTNICY. Wtorek. Treść franciszkańskiego kaznodziejstwa. O. BERNARDYN GOEBEL

2024-02-06T03:47:16+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.     Rozmyślanie. TREŚĆ FRANCISZKAŃSKIEGO KAZNODZIEJSTWA.     Celano tak opisuje początki pracy kaznodziejskiej Św. Franciszka z Asyżu: „Zaczął z wielką gorliwością ducha i radością serca głosić wszystkim pokutę, budując słuchaczy słowami prostymi, ale płynącymi z żarliwej [...]

5 02, 2024

TYDZIEŃ SZEŚĆDZIESIĄTNICY. Poniedziałek. Przepowiadajcie Ewangelię. O. BERNARDYN GOEBEL

2024-02-05T20:23:11+01:00

  Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. - PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.     Rozmyślanie. PRZEPOWIADAJCIE EWANGELIĘ.     Modlitwa, ofiara, dobry przykład mają wielkie znaczenie w zbawianiu dusz, ale na nich nie kończy się apostolstwo. Są one nieocenioną pomocą w głoszeniu Słowa Bożego, do którego Św. Franciszek z [...]

Przejdź do góry