Kazania o czyśćcu

2 11, 2022

Nauki katolickie na Dzień Zaduszny.

2022-11-02T08:45:38+01:002 listopada, 2022|

  Nauki katolickie na Dzień Zaduszny.     Nauka. Źródło: Służba Boża 1883 Według nauki Religii naszej, możemy przynosić ulgę cierpieniom dusz czyścowych, ofiarując na wypłacenie ich długu zasługi dobrych naszych uczynków, jako to: modląc się za nich, słuchając łub ofiarując na ich intencję Mszę Świętą, przyjmując pobożnie Komunię, przekazując im otrzymane odpusty i czyniąc [...]

2 11, 2022

Odpust zupełny “toties quoties” w Dzień Zaduszny.

2022-11-02T08:41:56+01:002 listopada, 2022|

        PAMIĘTAJ! 2 LISTOPADA MOŻNA ZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY "TOTIES QUOTIES", CZYLI ILE RAZY TYLE RAZY. ODPUST TEN JEŚLI KTOŚ NIE UZYSKAŁ 2 LISTOPADA, MOŻE TO UCZYNIĆ W NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ PO 2 LISTOPADA.     Dla wielu już zapomniany, a przez większość osób o zgrozo negowany - mowa o odpuście zupełnym toties quoties, [...]

2 11, 2022

O paleniu ciał umarłych.

2022-11-02T08:38:26+01:002 listopada, 2022|

  O paleniu ciał umarłych.     Źródło: Nabożeństwo za dusze zmarłych z nauką o czyścu 1876     Zwyczajem odwiecznym chrześcijańskim jest, że się ciała zmarłych grzebie, nie pali, tak jak to poganie czynili. Ten sposób opiera się na tych słowach Pisma Świętego: „Z ziemi uczynione są, i w ziemię jednako się obracają“ Eccles. [...]

2 11, 2022

Sposoby ratowania dusz czyśćcowych

2022-11-02T05:37:56+01:002 listopada, 2022|

  Sposoby ratowania dusz czyśćcowych     Źródło: Nabożeństwo za dusze zmarłych z nauką o czyścu 1876     Wielkość męczarni, jakie ponoszą dusze w Czyśćcu, powinna być pobudką, abyśmy z wielką pilnością i czułością, o ile tylko sił nam starczy, pomoc i ulgę nieść im usiłowali. W tym celu potrzeba, abyśmy poznali skuteczne i [...]

2 11, 2022

Nauka o nierozumnej i fałszywej ofierze za umarłych

2022-11-02T01:17:59+01:002 listopada, 2022|

  Nauka o nierozumnej i fałszywej ofierze za umarłych     Źródło: Wołanie pozagrobowe 1915     Rzadko kto nie widział, co się dzieje na cmentarzu, wieczorem w dzień Wszystkich Świętych i w dzień Zaduszny. Ile tam setek tysięcy lamp się żarzy, ile świeć sterynowych się pali, ile tam drogich wieńców, kwiatów, ile pieniędzy, może [...]

2 11, 2022

O KORZYŚCIACH NABOŻEŃSTWA za dusze czyśćcowe

2022-11-02T01:11:05+01:002 listopada, 2022|

  O KORZYŚCIACH NABOŻEŃSTWA za dusze czyśćcowe     Źródło: Opis kościoła Św. Marcina w Warszawie z dodaniem żywotów niektórych Świętych i modłów 1886r.     Co dzień umiera przeszło sto tysięcy osób módl się za nich, gdyż wiele z nich potrzebuje naszej pomocy.     Święta Brygidą świadczy w swoich objawieniach, że z ognistych [...]

2 11, 2022

O CIERPIENIACH W CZYŚĆCU I O SPOSOBACH RATOWANIA DUSZ CIERPIĄCYCH

2022-11-02T01:02:34+01:002 listopada, 2022|

  DZIEŃ ZADUSZNY     N A U K A ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA MARII VIANNEY (*) PROBOSZCZA Z ARS (1786 – 1859)     O CIERPIENIACH W CZYŚĆCU I O SPOSOBACH RATOWANIA DUSZ CIERPIĄCYCH   "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, żeć idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usły­szą, ożyją" [...]

2 11, 2022

DZIEŃ ZADUSZNY

2022-11-02T00:59:22+01:002 listopada, 2022|

  2 listopada DZIEŃ ZADUSZNY     Źródło: Chleb Powszedni     ROZMYŚLANIE PIERWSZE. Pomagać duszom czyśćcowym jest I. uczynkiem miłosierdzia, II. rzeczą świętą.     „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani” (2 Mach 12, 46).   I. Wiara w Czyściec pogłębia w nas pojęcie o Sprawiedliwości [...]

2 11, 2022

TRAKTAT O CZYŚĆCU – ŚW. KATARZYNA GENUEŃSKA

2022-09-27T16:20:57+02:002 listopada, 2022|

  TRAKTAT O CZYŚĆCU ŚW. KATARZYNA GENUEŃSKA   Ogień miłości Boskiej, zapalony w moim sercu łaską dał mi poznać, jako rozumiem naturę czyśćca i sposób, w jaki tam dusze cierpią. Ten ogień miłości wygładza w swych skutkach skazy i niedokładności mej duszy, iżby mnie Bóg oczyszczoną doskonale przy wyjściu z tego żywota raczył przypuścić do [...]

15 10, 2022

Św. Teresa z Avila o duszach w czyśćcu

2022-09-27T07:29:05+02:0015 października, 2022|

  Św. Teresa z Avila o duszach w czyśćcu   Doniesiono mi o śmierci byłego naszego Prowincjała, który przeszedł do drugiej Prowincji, i aż do śmierci nią rządził. Znałam go dawniej i niejedną przysługę mu zawdzięczam. Był to zakonnik bardzo przykładny. Wiadomość jednak o jego śmierci mocno mnie zatrwożyła. Byłam w obawie o jego zbawienie, [...]

Przejdź do góry