Obserwuj nasze kanały:

Życie duchowe

Strona główna/Wpisy/Życie duchowe
20 02, 2021

Rozdział V – 4. Cechy dobrej modlitwy

2022-11-22T06:58:37+01:00Tagi: |

    Źródło: Św. Józef Sebastian Pelczar - Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska T. 1 1924r.     a) W imię Pana Jezusa Jak mamy się modlić, uczy nas sam Syn Boży: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje (J 16, 23). Mówi Pan: W imię moje, jakby chciał powiedzieć: O ludzie [...]

13 02, 2021

Rozdział V – 3. Owoce modlitwy

2022-11-22T06:50:19+01:00Tagi: |

    Źródło: Św. Józef Sebastian Pelczar - Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska T. 1 1924r.     Modlitwa jest sprawą niewymownej ceny i godności. Jeżeli bowiem ludzie za wielki poczytują sobie zaszczyt, gdy mogą rozmawiać z książętami tej ziemi, jakąż dopiero jest chwałą rozmawiać z Królem królów i Panem panujących. Zaiste, stać przed Bogiem [...]

6 02, 2021

Rozdział V – 2. Modlitwa jest potrzebna do zbawienia i do doskonałości

2022-11-22T06:49:10+01:00Tagi: |

    Źródło: Św. Józef Sebastian Pelczar - Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska T. 1 1924r.     Modlitwa w życiu chrześcijanina zajmuje ważne miejsce, jest bowiem tego życia główną pomocą, pociechą, treścią i obowiązkiem, tak iż można powiedzieć, że życie chrześcijanina powinno być życiem modlitwy. Nasz Boski Mistrz każe się modlić, a nawet zawsze [...]

30 01, 2021

Rozdział V – 1. Czym jest modlitwa?

2022-11-22T06:48:34+01:00Tagi: |

    Źródło: Św. Józef Sebastian Pelczar - Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska T. 1 1924r.     Drugim narzędziem, koniecznym do budowy duchowej, jest modlitwa, a dostarcza go - jak już wspomniałem - dusza z Bogiem. Modlitwa jest „podniesieniem ducha do Boga”, czyli „rozmową duszy z Bogiem i tłumaczeniem jej pragnień wobec Boga”, a [...]

23 01, 2021

Rozdział IV – 9. O natchnieniach Ducha Świętego i o świetle nadprzyrodzonym

2022-11-22T06:47:09+01:00

    Źródło: Św. Józef Sebastian Pelczar - Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska T. 1 1924r.     Natchnienia Ducha Świętego są to owe tajemne i ciągłe prądy przenikające duszę, przez które Duch Święty wskazuje, czego od niej pragnie. Każda dusza jest jakby osobną myślą Bożą, albowiem Bóg każdej wytknął pewien stopień doskonałości i odpowiedni [...]

2 01, 2021

Rozdział IV – 8. Jak można otrzymać łaskę uczynkową i jak z nią współdziałać?

2022-11-22T06:46:42+01:00Tagi: |

    Źródło: Św. Józef Sebastian Pelczar - Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska T. 1 1924r.     Przede wszystkim przygotuj miejsce dla obfitszej łaski, to jest przy pomocy łaski, o którą modlić się trzeba, oczyść swe serce. Niech słońce spuszcza swe promienie i niech ziarno będzie dobre. Gdy jednak pole jest źle uprawione, gdy [...]

1 01, 2021

Rozdział IV – 7. O szafarstwie łaski

2022-11-22T06:45:23+01:00Tagi: |

    Źródło: Św. Józef Sebastian Pelczar - Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska T. 1 1924r.     Tę łaskę daje Bóg tylko ze swego miłosierdzia przez wzgląd na zasługi swego Syna Jezusa Chrystusa, który jest Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Daje chętnie, że nawet rzeka nigdy nie płynie tak szybko ani deszcz nie pada [...]

31 12, 2020

Rozdział IV – 6. Łaska uczynkowa, jej potrzeba i działanie

2022-11-22T06:44:36+01:00Tagi: |

    Źródło: Św. Józef Sebastian Pelczar - Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska T. 1 1924r.     Oprócz łaski uświęcającej konieczna jest dla duszy łaska uczynkowa, dla­tego tak nazwana, iż użycza duszy sił do dobrego. Wszystko, co słabe - mówi św. Bonawentura - potrzebuje pomocy. Ślepy potrzebuje przewodnika, aby nie upadł, chory pokarmu, aby [...]

30 12, 2020

Rozdział IV – 5. O zachowaniu i pomnożeniu łaski uświęcającej

2022-11-22T06:43:51+01:00Tagi: |

    Źródło: Św. Józef Sebastian Pelczar - Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska T. 1 1924r.     Bez szczególnego objawienia Bożego nikt nie może powiedzieć z pewnością, że ma łaskę uświęcającą, albowiem serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi? (Jr 17, 9). Nie byłoby też rzeczą bezpieczną wiedzieć o [...]

29 12, 2020

Rozdział IV – 4. Cnoty wlane, dary Ducha Świętego, owoce Ducha Świętego i błogosławieństwa

2022-11-22T06:43:16+01:00Tagi: |

    Źródło: Św. Józef Sebastian Pelczar - Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska T. 1 1924r.     Z łaską uświęcającą udzielają się duszy cnoty wlane, czyli usposobienia nadprzyrodzone i stałe, uzdalniające duszę do aktów świętych, odpowiednich tymże cnotom. Są to trzy cnoty teologiczne, czyli boskie: wiara, nadzieja i miłość, jak też cztery cnoty moralne, [...]

Przejdź do góry