Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

CHRYSTUS — POTĘŻNY KRÓL!

 

 

Niedziele po Trzech Królach — nie przestrzegając porządku chronologicznego w Życiu Pana Jezusowym — opowiadają nam o Potędze Boskiego Króla, Który się zjawił między nami. Ewangelia drugiej niedzieli opowiada, jak Pan Jezus po raz pierwszy okazał Swą Boską Moc w Kanie.

 

1. Boska Moc Chrystusa.

 

Od dzieciństwa zżyliśmy się z Ewangelią, opowiadającą Cud w Kanie. Oto Pan Jezus zaproszony z Maryą na przyjęcie weselne. Przed końcem wesela zabrakło wina. Czujne Oczy Maryi dostrzegają kłopotliwość sytuacji. Zwraca się z zaufaniem do Syna. Pan Jezus odpowiada, że jedynie Wola Ojca rozstrzyga o rozpoczęciu Cudów, każe jednak napełnić wodą sześć wielkich stągwi kamiennych, a potem zanieść z nich staroście wesela. Ten stwierdza, że jest to wyborne wino (zob. J 2, 1-10).

Jest to oczywiście wyraźny Cud. Przyznaje to nawet niewierzący pisarz Keim: „Kiedy woda staje się winem i to bez żadnych zachodów, bez modlitwy, bez poruszenia ręką, bez słowa, bez rozkazu, cichym aktem woli, to jest to czyn Boga, a nie człowieka” (*). Tak, tylko Ten mógł to sprawić, Który ustanowił prawa natury i z Którego Woli wzrasta i dojrzewa latorośl winna.

Ewangelista nie wspomina ani słowem, jakie wrażenie wywarł ten Cud na służbie, gościach i państwu młodych. Mówi tylko o uczniach, że ujrzeli Chwałę Pana Jezusa i uwierzyli w Niego. Zdaje się, że Pan Jezus tylko dla Uczniów dokonał Cudu. Są z Nim dopiero od kilku dni. Przepełnia ich radosne przeczucie, że spotkali zapowiedzianego Mesjasza. Cud, który widzieli, utwierdza ich w tej Wierze: „I uwierzyli w Niego” (J 2, 11).

— Zastosowanie. Co za zaszczyt i szczęście być w orszaku tak Potężnego i Dobrego Króla! Czy służymy Mu z taką wielkodusznością i wspaniałomyślnością na jaką zasługuje? A wspaniałomyślność jest właśnie jedną z oznak franciszkańskiej miłości do Pana Jezusa. Św. Franciszek z Asyżu oddał na Służbę Chrystusa Pana cały swój rycerski zapał. Kiedy na widok trędowatego ogarnia go wstręt, mówi do siebie: „Gdybyś się nie przezwyciężył, nie byłbyś rycerzem Chrystusowym” (Św. Bonawentura). Od tej pory często powtarzał sobie te słowa, ile razy stanął wobec trudności. Celano pisze o nim, że „płonął Miłością Bożą i stale dążył do czynów bohaterskich”.

A my? Czy nie odmierzamy jak w aptece, żeby nie uczynić za dużo dla Chrystusa Pana? Żeby przypadkiem nie przekroczyć tego, co konieczne i obowiązkowe? Dzieci świata przejawiają więcej heroizmu w służbie doczesności niż my w Służbie Bożej. A przecież Pan Jezus mówi do nas także, jak do Św. Franciszka: „Kto ci może więcej dać: Pan czy sługa?” (Celano).

— Postanowienie. Wspaniałomyślność w Służbie Chrystusa Pana.

 

2. Boska Moc w służbie ludzi.

 

Cud w Kanie spełnił się w okolicznościach, które czynią go nam bardzo bliskim i sympatycznym. Oto najpierw sama Obecność Pana Jezusa na przyjęciu weselnym. Nie gardzi zaproszeniem ludzi prawdopodobnie ubogich, przychodzi na wesele, by podzielić z nimi radość w tej uroczystej chwili. Ileż pokoju wniosła zapewne Obecność Pana Jezusa w tę atmosferę rodzinnego święta, uświęcając równocześnie każdą czystą radość ludzką. Ze strony Chrystusa Pana, Który rozpoczynał już Życie publiczne, było to również pożegnanie życia rodzinnego i podziękowanie za wszystko, czego w nim doznał. Udział w przyjęciu weselnym ukazywał wielka szerokość serca i rozległość myśli Pana Jezusa, które będą później tak gorszyć ciasno myślących faryzeuszy.

Szlachetna prostota i naturalność Mistrza musiały bardzo korzystnie wpłynąć na Uczniów. Wrażenie to pogłębiły okoliczności samego Cudu. Objawiał on ukrytą Potęgę Pana Jezusa i napełnił zdumieniem patrzących, ale został dokonany w sposób bardzo prosty. Chrystus Pan nie ucieka się do żadnych jarmarcznych sztuczek. Prostym aktem Woli zmienia wodę w wino. A przy tym ile taktu wykazuje wobec nowożeńców. Nie naraża ich na przykrość, zdradzając wszystkim, że wina nie ma, lecz niepostrzeżenie sprawia, że ono napełnia stągwie. Pamiętajmy również, że był to dar prawdziwie królewski. W sześciu wielkich stągwiach mieściło się 500-700 litrów wina. Oto Dobroć i ludzkość Boga, Zbawiciela naszego! (zob. Tyt 3, 4).

Cud w Kanie stanie się nam jeszcze bliższy, kiedy przypomnimy sobie, że Ojcowie Kościoła Świętego dopatrują się w nim głębszego znaczenia. Według nich Obecność Pana Jezusa na uczcie poślubnej i przemiana wody w wino, to symbol zaślubin, jakie połączą Chrystusa Pana z Kościołem Świętym i każdą duszą, a których zewnętrznym wyrazem i najwyższym spełnieniem będzie Sakrament Miłości, cudowne Wino i Chleb Eucharystii. Dlatego Cud w Kanie, obok Cudu rozmnożenia chleba należy do tych scen, które najchętniej odtwarzała sztuka staro-chrześcijańska.

— Zastosowanie. Pamiętajmy, że jako uczniowie i naśladowcy Chrystusa Pana, nie możemy zaniedbywać szlachetnych cech ludzkich, ale mamy pielęgnować w sobie: sztukę dobrej radości, gościnność, takt, dobroć i przystępność. Pobożność posępna, mrukliwa, odpychająca jest obca duchowi Chrystusa Pana i duchowi radosnego Świętego Franciszka z Asyżu. A dziś coraz więcej takich środowisk, w których sama cnota zakonna nie ma znaczenia, jeśli nie zaleca jej szlachetność serca.

— Postanowienie. Troska o urabianie szlachetnego charakteru.

 

 

Modlitwa.

Naucz mnie, Panie, wielkoduszności i wspaniałomyślności Służbie Twojej! Naucz mnie też pogodnej i uczynnej dobroci wobec ludzi, która by zjednała szacunek świata dla sług Chrystusa. Amen.

 

 

——————————————————-

Przypis do powyższego rozważania:

(*) Theod. Keim: „Die Geschichte ‚losu”.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 21.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 14.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024