Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Cichość Pana Jezusa

I. w Jego Życiu,
II. w Jego Nauce.

 

 

“Jezu najcichszy, zmiłuj się nad nami” (z Litanii do Najświętszego Imienia Jezus).

 

I. — Jak pysze ludzkiej przeciwstawił Pan Jezus pokorę Swego Serca, chciwości Swoje ubóstwo, lenistwu Swoje pracowite Życie w Nazarecie, nienawiści świata Swoją niepojętą i bezgraniczną Miłość, tak głównemu występ­kowi złości i gniewu przeciwstawił Swoją cichość i ła­godność. Dlatego uprzytomnijmy sobie wszystkie krzyw­dy, które Jemu oraz Ojcu Niebieskiemu wyrządzono, i zwróćmy uwagę, jak On na nie odpowiadał. Z jaką pobłażliwością znosił On niedoskonałości Swoich Ucz­niów, nie zawsze umiejących się należycie zachować na­wet przy stole; jak łaskawie przyjmował natrętnych interesantów, jak litościwie traktował wielkich grzesz­ników, którym wystarczyło tylko ukorzyć się przed Nim, aby rozbroić Jego Serce i wytoczyć z Niego potoki Miło­sierdzia. A jak potraktował On Judasza, Swego zdrajcę? Na to by się nikt z nas nie zdobył. A On, chociaż wie­dział, że Go przyszedł wydać zbirom, przyjął Jego po­całunek; — ach, to już jest niepojęte: ucałował go i na­zwał Swoim przyjacielem! Mimo największych cierpień i boleści modlił się jeszcze na krzyżu za tych, którzy Go prześladowali i doprowadzili do najhaniebniejszej Śmierci. Dlatego słusznie Prorok Izajasz przepowiedział o Nim: „Jako owca na zabicie wiedziony będzie i jak baranek przed strzygącym go zamilknie, a nie otworzy ust swoich” (53, 7).

Zwyczajem naszym jest odpowiadać oburzeniem na widok jakiegoś wielkiego zła. Mniemamy, że gniewem swoim usuniemy zło. A oto Pan Jezus nie gro­mowładnym sposobem, ani sianiem postrachu, ale ci­chością Swoją zgładził wszystkie grzechy świata. I twoje własne, przeliczne i przeróżne grzechy zgładził Baranek Swoją cichością, bo kary za nie znosił z wielką cierpliwością i w milczeniu. Uczmy się z przykładu ci­chego Pana Jezusa cierpliwości i wyrozumiałości dla błędów bliźnich i stosujmy się do napomnienia „Naśladowania Chrystusa”: „Staraj się być cierpliwym w znoszeniu cu­dzych błędów, ponieważ i ty masz wiele, co drudzy znosić muszą; Pan Bóg tak zrządził, żebyśmy się uczyli znosić ciężary jeden drugiego” (ks. I, r. 16, 2—4). Ileż to w życiu mamy okazji do wyrażania w sobie tej prze­pięknej cnoty — cichości Pana Jezusa!

 

II. — Nie tylko Swoim Życiem, ale także Słowem i Nauką uczył Pan Jezus cichości. Jego Nauki ku temu zmierzały, aby złagodzić surowe obyczaje ludzi, wpoić w serca nasze ducha łagodności i cichości. Nawet sposób Jego Nauczania był łagodny i pokorny. W Jego Słowach nie można było nigdzie zauważyć jakichś wyniosłości, dlatego mógł się powołać na łagodność Słów Swoich: „Uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego Serca” (Mt 11, 29). To znaczy, że powinniśmy przyjmować od Pana Jezusa Jego Przykłady i Naukę nie tylko cichości i pokory, ale także przejmować się jego sposobem nauczania. Pan Jezus pragnąc nam uprzystępnić wzniosłe Prawdy Królestwa Niebieskiego, zniżał się do sposobu pojmowania i rozumowania Swoich słuchaczy i choć był Mądrością Nieskończoną, używał prostych porównań i przypowieści. Gdy pewnego razu Święty Piotr zapytał go w imieniu swoim i Uczniów, jak często ma przebaczać bratu swemu, czyli jak daleko ma się posuwać w łagodności, otrzymał od Niego odpowiedź: „Nie tylko siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 22), praktycznie mamy przebaczać bez końca. Innym razem rozkazał Pan Jezus miłować nawet nieprzy­jaciół: „Miłujcie nieprzyjacioły wasze i dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują” (Mt 5, 44).

A ty ile sobie przyswoiłeś z tej Dobroci i cichości Pana Jezusa? Czy chętnie przyjmujesz przykre słówka, czy odpędzasz precz od serca swego uczucia niechęci i mści­we myśli?

 

 

Modlitwa:

O najcichszy Jezu, którego Serce raziły usposobienia ludzi twardego karku i nieobrzezanych serc, uwolnij mnie od wszelkiego samolubstwa i twardości, abym stał się cichym jak Ty, i bym stał się godnym według Obietnicy Twojej osiągnąć Królestwo Niebieskie. Amen.

 

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *