Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Zaprawdę mówię tobie, dziś ze Mną będziesz w Raju. — Łuk. 23, 43.

 

PRZYGOTOWANIE. — Ojcowie Święci twierdzą, iż Dobry Łotr, uznając w Panu Jezusie Ukrzyżowanym swego prawdziwego Pana Boga, wyznając Go za takiego przed Jego nieprzyjaciółmi i polecając się Jemu, dał dowód cnót najwznioślejszych. Toteż Pan Jezus obiecał Mu, że jeszcze tego dnia zazna szczęścia Raju. Pan Jezus się nie zmienił, i jeśli na nieszczęście naśladowaliśmy łotra w jego przewinieniach, naśladujmy go w szczerym powrocie do Pan Boga, a jego los i naszym stanie się udziałem.

 

I. Aby Imię Pana Jezusa było na zawsze zniesławione, żydzi ukrzyżowali Go wpośród dwu łotrów, jako takiego, Który samozwańczo, świętokradzko, ogłaszał się za Boga. Spełniło się przez to proroctwo Izajasza: „Ze złośnikami jest policzon”. Jednakże Pan Jezus posłużył się tą złością diabelską, by dać nam piękny przykład szczerego nawrócenia, a w tymże czasie wielki dowód swego nieskończonego Miłosierdzia.

Św. Łukasz pisze, iż z owych dwu łotrów jeden pozostał zatwardziałym, drugi zaś się nawrócił. Ten, widząc, iż jego niegodziwy towarzysz bluźnił Panu Jezusowi, skarcił go, mówiąc, że oni słuszną ponoszą karę, a Pan Jezus jest niewinny: „nic złego nie uczynił”. A potem, zwróciwszy się do Pana Jezusa, powiedział: „Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego”. Tymi słowy uznał Pana Jezusa za prawdziwego Pana Boga, i jak twierdzi Arnold Karnutański, dał przez to dowód cnót najpiękniejszych. Tymi słowy, powiada wspomniany pisarz, ów Łotr „wierzy, żałuje, głosi kazanie, kocha, ufa i modli się”.

Dobry Łotr na krzyżu okazuje wiarę; wierzy bowiem, jak mówi Św. Grzegorz, iż Pan Jezus po śmierci wstąpi zwycięsko do Królestwa Swej Chwały. — Dobry Łotr pokutuje: wyznaje, że zasłużył na śmierć i nie odważa się, jak twierdzi Św. Augustyn, spodziewać się przebaczenia, póki nie wyzna win swoich. — Głosi kazanie, wysławiając niewinność Pana Jezusa. — Okazuje zaś przede wszystkim Miłość Bożą, przyjmując z poddaniem karę za grzechy. Toteż Św. Cyprian nie waha się nazwać go prawdziwym męczennikiem, ochrzczonym własną krwią. Szczęśliwi jesteśmy, jeśli naśladując owego Łotra w jego przewinieniach, naśladujemy go również w jego szczerym powrocie do Pana Boga.

 

II. — Na prośbę Dobrego Łotra, Pan Jezus przyrzekł mu, iż jeszcze tego dnia do Raju się dostanie: „Zaprawdę mówię tobie: dziś ze Mną będziesz w Raju”. Pewien uczony pisarz powiada, że na mocy tej obietnicy Pan Jezus tegoż samego dnia, zaraz po śmierci, ukazał się bez zasłony owemu Łotrowi i uczynił go niezmiernie szczęśliwym, choć nie udzielił mu jeszcze wszelkich radości Nieba, jakich miał zaznać dopiero po wstąpieniu do Niego.

Zwróćmy w tym zdarzeniu uwagę na Dobroć Pana Boga, Który zawsze udziela więcej, niż Go się prosi; Św. Dyzma, jak mówi Św. Ambroży, prosił Pana Jezusa, aby o nim pamiętał, a Pan Jezus mu obiecuje i zaraz mu Raj daje. Św. Jan Chryzostom na to zwraca uwagę, iż na obietnicę Nieba przed owym Łotrem nikt nie zasłużył. Sprawdziły się wówczas słowa, jakie Pan Bóg wypowiedział do Proroka Ezechiela, że jeśli grzesznik żałuje szczerze za swe winy, Pan Bóg mu je przebaczy i niejako zapomni o zniewagach, jakich doznał od niego. „Wszystkich nieprawości Jego, które czynił; pamiętać nie będę“.

Zastanówmy się również nad tym, jak krzyż złego łotra, znoszony przez niego niecierpliwie, stał się dlań powodem tym straszniejszego potępienia; przeciwnie zaś krzyż, znoszony przez Dobrego Łotra z poddaniem, stał się dla niego drabiną do Nieba.

 

 

Modlitwa.

Szczęśliwyś, Św. Dyzmo, że mogłeś połączyć swą śmierć ze Śmiercią twego Zbawcy! Mój Jezu, ofiaruję Ci teraz swe życie i proszę Cię o Łaskę, bym mógł połączyć w chwili śmierci ofiarę swego życia z tą, jaką złożyłeś Bogu na krzyżu. Dzięki niej spodziewam się umrzeć w Twej Łasce, kochając Cię czystą miłością, wyzutą z wszelkich ziemskich przywiązać, aby Cię potem kochać ze wszystkich sił przez całą wieczność. Matko moja Bolesna, Maryo, wyjednaj mi świętą wytrwałość. Amen. (*II., 669)

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 13

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023